SENKU-seminar med Tom Svensson

Perspektiver på innsamling, formidling og repatriering. Et langt liv på Kulturhistorisk museum

NB! Etter foredraget markerer vi Tom Svenssons 50 år ved museet med cava og kake

Bildet kan inneholde: briller, panne, hake.

50 år på ett och samma museum är en avsevärt lång tid och det finns naturligtvis många tankar och erfarenheter att lyfta fram vid ett sådant tillfälle. För att möta uttalade önskemål från yngre kolleger inom sektionen koncentrerar jag mig om min verksamhet som "museiantropolog".

Presentationen är indelad i tre moment - samling - förmedling - repatriering och som alla knyter an till socialantropologisk forskning som överbryggande faktor.

Min insamlingserfarenhet relaterar till sex olika kulturer, där det i de flest fall kopplar samman förtid med samtid med utgångspunkt i äldre samlingar på museet. Förmedling rör sig om utställningar, regionala basutställningar såväl som temporära temautställningar. Slutligen har jag relativt tidigt varit engagerad i repatrieringsspörsmål, ett aktuellt problemkomplex som inviterar til diskussion. 

Låt mig avrunda denna introduktion med ett kort citat av kulturminister Skrei Grande "museer er ikke samlinger alene, de er samfunnsaktører og dannelsesinstitusjoner". Mitt seminariebidrag ansluter till denna uttalelse.

Arrangør

Knut Christian Myhre og Jon Røyne Kyllingstad
Publisert 2. jan. 2020 10:44 - Sist endret 15. okt. 2020 08:36