Prosjektbeskrivelse

Sist endra 21. juni 2022 07:25 av Ingvild Solberg Andreassen

ADED – Archaeological Digital Excavation Documentation – skal øke tilgjengeligheten av arkeologisk og vitenskapelig dokumentasjon gjennom en felles digital infrastruktur.