Komparative perspektiver på kolonisering og kulturell integrering

Denne boken diskuterer migrasjon, kolonisering og kulturell integrasjon fra istiden og frem til i dag.

Faksimile av bokens forside

Menneskers mobilitet er til alle tider og alle steder potensielle triggere for endring og kulturell integrasjon.

Gjennom nyere perspektiver på det sosiale og kulturelle diskuterer forskerne her viktige spørsmål rundt konstruksjon av identitet og politisk legitimitet og hvordan objekter inngår i slike prosesser.

Eksperter fra flere områder bidrar med kunnskap som knytter sammen disse store og evig aktuelle temaene fra Middelhavet til Grønland og Sibir.  

Boken er på engelsk og kan bestilles her

 

 

 

Publisert 10. feb. 2017 12:58 - Sist endret 10. feb. 2017 13:46