Gård og utmark i Gudbrandsdalen

Ved redaktør Ingar M. Gundersen

I 2011 og 2012 gjennomførte Kulturhistorisk museum de største arkeologiske undersøkelsene i Oppland noensinne. Nå foreligger resultatene i bokform. I Gård og utmark i Gudbrandsdalen kan vi lese om dalens dramatiske historie. Flom og skred har gjentatte ganger opp gjennom årtusenene rammet gårdsbosetningene og satt befolkningen på prøve. Hvordan formet dette samfunnet i dalføret? Ferskt arkeologisk materiale fra Fron gir ny innsikt i denne til nå ukjente historien. Klima, bosetning og ressurser knyttes sammen i en rekke studier. Vi får vite mer om de rike utmarksressursene som la grunnlaget for gårdenes rikdom, og knyttet gudbrandsdølene til kontinentet og viktige begivenheter i brytningstiden på 500-tallet.

Publisert 22. nov. 2017 15:41 - Sist endret 22. nov. 2017 15:41