På spor av Gud?

Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet.

Red: Marina Prusac, Mona Bramer Solhaug og Marianne Vedeler

En PILEGRIMSREISE kan være kort eller lang og har både fysiske, materielle og åndelige dimensjoner. Mange bevarte gjenstander fra tidligkristen tid og fra middelalderen forteller om pilegrimsreiser. Denne boken handler først og fremst disse gjenstandene og historiene som knytter seg til dem.

Det fantes mange pilegrimsveier og både små og store pilegrimsmål i middelalderens kristenhet. Noen av de viktigste målene er omtalt i denne boken, sammen med middelalderpilegrimens verdensanskuelse. Men først og fremst er det helgenene, deres graver, relikvier og alle de små og store gjenstandene fra denne tidens pilegrimsmål som står i fokus.

MIDDELALDEREN appellerer til moderne mennesker. Til tross for at vi i vår tid og i den vestlige del av verden lever med en velstand som ingen generasjoner før har sett maken til, er det stadig flere som gjennomfører pilegrimsreiser for å nå et åndelig mål. Erkjennelsen av at vår tid på jorden er kort og at vi skal forlate alle materielle goder, var en av drivkreftene bak valfarten mot hellige mål i tidligere tider som i dag. Samtidig er det trolig først og fremst gjentagelsen av et historisk mønster etablert i middelalderen som utgjør den modernepilegrimens identitet.

Kr. 245,-

Boken kan kjøpes i museumsbutikken.
 

Publisert 18. des. 2012 08:54 - Sist endret 10. okt. 2018 14:02