Varia

Varia er ein serie som publiserar forskingsresultat med utgangspunkt i museets forvaltingsutgravingar, antologiar og faglege program for Arkeologisk seksjon si forskingsverksemd.

 • Nr. 54 Glørstad, Håkon (red.):
  Svinesundprosjektet - Bind 1 - Utgravninger avsluttet i 2001. Kr. 100,-
   
 • Nr. 55 Glørstad, Håkon (red.):
  Svinesundprosjektet - Bind 2 - Utgravninger avsluttet i 2002. Kr. 100,-
   
 • Nr. 56 Glørstad, Håkon (red.):
  Svinesundprosjektet - Bind 3 - Utgravninger avsluttet i 2003. Kr. 100,-
   
 • Nr. 57 Glørstad, Håkon (red.):
  Svinesundprosjektet - Bind 4 - Oppsummering. Kr. 100,-
   
 • Nr. 58 Lil Gustafson, Tom Heibreen og Jes Martens (red.):
  De gåtefulle kokegroper. 2005. Kr. 100,-
   
 • Nr. 59 Kathrine Stene, Tina Amundsen, Ole Risbøl og Kjetil Skare (red.):
  "Utmarkens grøde". Mellom registrering og utgravning i Gråfjellområdet, Østerdalen. 2005. Kr. 100,-
   
 • Nr. 60 Lars Erik Gjerpe (red.):
  Gravfeltet på Gulli. 2005. Kr. 100,-
   
 • Nr. 61 Håkon Glørstad (red.):
  Steinalderundersøkelser. Faglig program, Bind 1. 2006 (UTSOLGT!) Kr. 100,-
   
 • Nr. 62 Ingrid Ystgaard og Tom Heibreen (red.):
  Arkeologiske undersøkelser 2001- 2002 2007. Kr. 100,-  UTSOLGT.
   
 • Nr. 63 Bernt Rundberget (red.):
  Jernvinna i Gråfjellområdet - Gråfjellprosjektet - Bind 1 2007. Kr. 100,-
   
 • Nr. 64 Tina Amundsen (red.):
  Elgfangst og Bosetning i Gråfjellområdet - Gråfjellprosjektet - Bind 2 2007. Kr. 100,-
   
 • Nr. 65 Gro Anita Bårdseth (red.):
  E6-prosjektet Østfold - Band 1 - Hus og gard langs E6 i Råde kommune 2007. Kr. 100,-
   
 • Nr. 66 Gro Anita Bårdseth (red.):
  E6-prosjektet Østfold - Band 2 - Hus, gard og graver langs E6 i Sarpsborg kommune 2007. Kr. 100,-
   
 • Nr. 67 Gro Anita Bårdseth (red.):
  E6-prosjektet Østfold - Band 3 - Hus og gard langs E6 i Fredrikstad og Sarpsborg kommunar 2007. Kr. 100,-
   
 • Nr. 68 Gro Anita Bårdseth (red.):
  E6-prosjektet Østfold - Band 4 - Dokumentasjon og sikring av helleristingar 2007. Kr. 100,-
   
 • Nr. 69 Gro Anita Bårdseth (red.):
  E6-prosjektet Østfold - Band 5 - Evaluering - resultat 2008. Kr. 100,-
   
 • Nr. 70 Margrete Figenschou Simonsen og Vibeke Vandrup Martens (red.):
  Bebyggelse på leirjordene. Arkeologiske utgravninger langs Rv2. 2008. Kr. 100,-
   
 • Nr. 71 Jes Martens, Vibeke Vandrup Martens og Kathrine Stene (red.):
  Den tapte middelalder? Middelalderens sentrale landbebyggelse. 2009. Kr. 100,-  UTSOLGT!
   
 • Nr. 72 Lars Erik Gjerpe (red.):
  E18-prosjektet Vestfold - Bind 2 - Steinalderboplasser, boplasspor, graver og dyrkningsspor. 2008. Kr. 100,-
   
 • Nr. 73 Lars Erik Gjerpe (red.):
  E18-prosjektet Vestfold - Bind 3 - Hus, boplass- og dyrkningsspor. 2008. Kr. 100,-
   
 • Nr. 74 Lars Erik Gjerpe (red.):
  E18-prosjektet Vestfold - Bind 4 - Kulturhistoriske, metodiske og administrative erfaringer. 2008. Kr. 100,-
   
 • Nr. 75 Inger Marie Berg-Hansen:
  Steinalderregistrering. Metodologi og forskningshistorie i Norge 1900-2000 med en feltstudie fra Lista i Vest-Agder.  2009. Kr. 100,-
   
 • Nr. 76 Kathrine Stene (red.):
  Steinalderundersøkelser ved Rena elv - Gråfjellprosjektet - Bind 3. 2010. Kr. 100,-
   
 • Nr. 77 Jostein Bergstøl (red.):
  Arkeologiske undersøkelser 2003-2004. Katalog og artikler. 2009. Kr. 100,-
   
 • Nr. 78 Jan Henning Larsen (red.):
  Jernvinneundersøkelser - Bind 2 - Faglig program. 2009. Kr. 100,-
Publisert 6. sep. 2016 15:25 - Sist endra 3. apr. 2020 07:48