Norske oldfunn

Norske Oldfunn er en vitenskapelig skriftserie med lang historie. Gjennom serien Norske Oldfunn har Universitets Oldsaksamling/Historisk Museum/Kulturhistorisk Museum presentert ny og betydningsfull arkeologisk forskning fra 1916 og til i dag.
 

Fokuset for skriftserien har særlig vært forskning med utgangspunkt materiell kultur, og i særdeleshet arkeologiske artefakter. De senere år har fokuset utvidet seg og serien presenterer i dag et videre perspektiv av arkeologiske forskning. Ambisjonen med skriftserien er fortsatt den samme, formidling av arkeologisk forskning av høy kvalitet.

Norske Oldfunn er rangert på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler

 

Norske oldfunn XXI:
Meldalsfunnene. En gravplads under flat mark fra ældre jernalder på Vahaugen i Meldalen. 1923. (UTSELD!)
IV. Th. Petersen


 • V. A.W. Brøgger og Anders Bugge:

Bronsefløyene fra Heggen og Tingelstad kirker. 1925. Kr. 60,-  (UTSELD!)

 • VI. Lis Jacobsen:

Evje-Stenen og Alstad-Stenen. 1933. Kr. 60,-

 • IX. Wencke Slomann:

Sætrangfunnet. 1959. Kr. 60,- (UTSELD!)  

 • X. Irmelin Martens og Anders Hagen:

Arkeologiske undersøkelser langs elver og vann. Gyrinosvatn, Hallingdal og Tokke-Vinje-vassdraget, Telemark. 1959. Kr. 60,-

 • XI. Charlotte Blindheim, Birgit Heyerdahl-Larsen og Roar L. Tollnes:

Kaupang-funnene. Bind I. 1981. Kr. 175,-  (UTSELD!)

 • XII. Heid Gjøstein Resi:

Gravplassen Hunn i østfold. 1986. Kr. 180,-  (UTSELD!)

 • XIII. Irmelin Martens og Anna M. Rosenqvist:

Jernvinna på Møsstrond i Telemark. 1988. Kr. 250,-

 • XIV. Ellen Karine Hougen:

Kaupang-funnene. Bind IIIB. Bosetningsområdets keramikk. 1993. Kr. 125,-

 • XV. Thorleif Sjøvold:

The Scandinavian Relief Brooches of the Migration Period. An Attempt at a new Classification. With a contribution by Torstein Sjøvold. 1993. Kr. 240,-

 • XVI. Charlotte Blindheim og Birgit Heyerdahl-Larsen:

Kaupang-funnene, Bind II. Gravplassene i Bikjholbergene/Lamøya. Undersøkelsene 1950-1957. Del A. Gravskikk. 1995. Kr. 240,-

 • XVII. Einar Østmo et al.:

Auve. Bind II. Tekniske og naturvitenskapelige undersøkelser. 1997. Kr. 150,-

 • XVIII. Roar L. Tollnes:

Kaupang-funnene. Bind IIIA. Undersøkelser i bosetningsområdet 1956-1974. Hus og konstruksjoner. 1998. Kr. 240,-

 • XIX. Charlotte Blindeheim, Birgit Heyerdahl-Larsen, Anne Stine Ingstad:

Kaupang-funnene, Bind II. Gravplassene i Bikjholbergene/Lamøya. Undersøkelsene 1950-1957. Del B. Oldsaksformer. Kulturhistorisk tilbakeblikk. Del C. Tekstilene. 1999. Kr. 240,-

 • XX. Signe Horn Fuglesang and David M. Wilson:

The Hoen Hoard. A Viking gold treasure of the ninth century. Kr. 460,-

 • XXI. Birthe Weber et al.

Vesle Hjerkinn - Kongens gård og sælehus. Kr. 290,-

 • XXII. Dagfinn Skre (ed.):

KAUPANG in Skiringssal. Kaupang Excavation Project Publication Series, Vol. I. Kr. 460,-  (UTSELD!)

 • XXIII. Dagfinn Skre (ed.):

Means of Exchange. Kaupang Excavation Project Publication Series, Vol. II. Kr. 460,-

 • XXVII. Vivian Wangen (ed.):

Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold. Et monument over dødsriter og kulturutøvelse i yngre bronsealder og eldste jernalder. 2009. Kr. 230,-.

 • XXVIII. Einar Østmo:

Auve. En fangstboplass fra yngre steinalder på Vesterøya i Sandefjord. I. Den arkeologiske del. Kr. 430,-

 • XXIX. Helge Askvik og Heid Gjøstein Resi:

Whetstones and grindstones in the settlement area; the 1956-1974 excavations. Kaupangfunnene bind III C. Kr. 220,-

 • XXIV. Dagfinn Skre (ed.):

Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Kaupang Excavation Project Publication Series, Vol. 3. Kr. 350,-

 • XXVI. Einar Østmo:

Krigergraver. En dokumentarisk studie av senneolittiske hellekister i Norge. undersøkelser. 2011. Kr. 150,-

Publisert 6. sep. 2016 15:25 - Sist endra 21. des. 2021 13:37