Publikasjonsserien Norske oldfunn

Norske oldfunn er en vitenskapelig skriftserie med lang historie. Gjennom denne publikasjonsserien har universitetets Oldsaksamling ved Kulturhistorisk museum presentert ny og betydningsfull arkeologisk forskning fra 1916 og til i dag.

Fokuset for skriftserien har særlig vært forskning med utgangspunkt i materiell kultur, og i særdeleshet arkeologiske artefakter. De senere år har fokuset utvidet seg og serien presenterer i dag et videre perspektiv av arkeologiske forskning. Ambisjonen med skriftserien er fortsatt den samme – formidling av arkeologisk forskning av høy kvalitet.

Norske oldfunn er en vitenskapelig publiseringskanal (rangert på nivå 1 i registeret over vitenskapelige publiseringskanaler) og har et vitenskapelig redaksjonsråd som vurderer alle manuskript som potensielt kan bli publisert som del av serien.

Hvis redaksjonsrådet mener manuskriptet har en høy faglig kvalitet blir det sendt til dobbelt blind fagfellevurdering. Det vitenskapelige redaksjonsrådet bidrar også med faglig hjelp og støtte til forfatteren/redaksjonen.

Redaksjonsrådet for Norske oldfunn

Norske oldfunn

Publisert 6. sep. 2016 15:25 - Sist endra 8. juli 2022 11:26