Kjetil Loftsgarden

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Kjetil Loftsgarden
English version of this page
Telefon +47 22851902
Mobiltelefon +47 99020042 +47 99020042
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Houvudtyngda av mitt forskingsarbeid er på jern, jernframstilling, handel, møte- og markedsplassar. Så vel som korleis fortidas menneske tilpassa seg brå endringar i klima og miljø og verknadane dette hadde på folketal, busetnadsmønster, ressursutnytting og sosiale strukturar.

Eg er del av prosjektet VIKINGS (FRIPRO / Toppforsk, Noregs forskingsråd). VIKINGS er tverrfagleg og inkluderer forskarar frå meteorologi, vulkanologi, klimaforsking, geologi, biologi, samt arkeologi. Prosjektet er leia av professor Kirstin Krüger (Inst. for geofag).

I min avhandling (2017) argumenterer eg for at marknadsplassar i innlandet, som knutepunkt i stabile økonomiske nettverk, var avgjerande for auka og, etter kvart, masseproduksjon av jern i vikingtid og middelalder. Min forsking har vist korleis innlandsressursene vart integrert i den nasjonale og internasjonale økonomien i denne perioden

Eg er hovudredaktør for det vitskapeleg tidsskriftet Viking, og leiar av redaksjonsrådet for den internasjonale bokserien, Viking elements.

Selection of peer-reviewed articles and book chapters 

 • Mjærum, A., Loftsgarden, K. and S. Solheim 2022. Human-vegetation dynamics in Holocene south-eastern Norway based on radiocarbon dated charcoal from archaeological excavations. The Holocene. ISSN 0959-6836. April 2022. doi: 10.1177/09596836221088242Fulltekst i vitenarkiv

 • Bajard, M., E. Ballo, H. I. Høeg, J. Bakke, E. Støren, K. Loftsgarden, F. Iversen, W. Hagopian, A. H. Jahren, H. H. Svensen and K. Krüger 2022: Climate adaptation of pre-Viking societies. Quaternary Science Reviews, 278:107374.

 • Loftsgarden, K. 2021. Seasonal settlements and the production of iron in the Norwegian mountains. In Dixon, P. and C. Theune (eds.).  Seasonal settlement in the medieval and early modern countryside. Ruralia, vol. XIII. Sidestone press, Leiden.
 • ter Schure, A.T.M., Bajard, M.b, Loftsgarden, K., Høeg, H.I., Ballo, E.b, , Bakke, J., Støren, E., Iversen, F., Kool, A., Brysting, A.K., Krüger, K., and S. Boessenkool. 2021. Anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene. Quaternary Science Reviews 270: 107175
 • Lindholm, K., Ersmark, E., Hennius, A., Lindgren, S., Loftsgarden, K., & Svensson, E. 2021. Contesting Marginality: The Boreal Forest of Middle Scandinavia and the Worlds Outside. The Medieval Globe 7(1), 9-34. https://www.muse.jhu.edu/article/805468.
 • Loftsgarden, K. 2020. Mass production and mountain marketplaces in Norway in the Viking and Middle Ages. Medieval Archaeology. Vol. 64, no. 1

 • Loftsgarden, K. 2019. Ferd og frakt over fjell og vidde. Primitive tider Vol. 21, p. 7–23.
 • Loftsgarden, K. 2019. The prime movers of iron production in the Norwegian Viking and Middle Ages. Fornvännen - Journal of Swedish Antiquarian Research 2019/2, p. 75–87
 • Loftsgarden, K. 2018. Salt – ressurs og handelsvare i middelalderen. Heimen.  Vol. 55, no. 1-2018, p. 49–60
 • Loftsgarden, K., M. Ramstad and F-A. Stylegar. 2017. Skeid and stevne – assemblies in the Norwegian ‘Mountain–land’‘. In Glørstad, Z. T. and Loftsgarden, K. (ed.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in western Scandinavia. Routledge publishing. p. 232–249.
 • Tveiten, O. and K. Loftsgarden. 2017. The extensive iron production in Norway in the 10th –13th century – a regional perspective. In Glørstad, Z. T. and Loftsgarden, K. (ed.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in western Scandinavia. Routledge publishing, p. 111–123.
 • Loftsgarden, K. 2015. Kolgroper – gull eller gråstein. In I.M. Berg-Hansen (ed.) Kulturhistorisk museum, Utgravninger 2005-2006. Portal publishing, p. 142–153.
 • Loftsgarden, K. Rundberget, B. Larsen, J.H. and Mikkelsen, P. H. 2013. Bruk og misbruk av C14-datering ved utmarksarkeologisk forsking og forvalting. Primitive tider.  Vol. 15, p. 59- 70.
 • Loftsgarden, K. and C. C. Wenn 2012: Gravene ved Langeid – Foreløpige resultater fra en arkeologisk utgraving. Nicolay arkeologisk tidsskrift, no. 117, p. 23–31.
 • Loftsgarden, K. 2011: Jernonna i Vest–Telemark. Jern som utmarksressurs og bytemiddel for ein lokal gardsbusetnad i vikingtid og mellomalder. Primitive Tider Vol. 13, p. 61–71.

 

Books / edited anthologies

 

View all works in Cristin

 

Open access publications available at: https://uio.academia.edu/KjetilLoftsgarden

 

Major Collaborations

 • Rediscovery of medicinal plant usage in the “Age of Exploration”: From cultural historical heritage to innovative pharmaceuticals (REA:Life) – WP2 Tracing the ingredients: medicinal plants in monastic and hospital gardens
  • Co-supervisor for PhD-candidate Rebecca Blakeney
 • VIKINGS – Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE. (2018–2023). NFR TOPPFORSK funded interdisciplinary research project (grant 275191), with Kirstin Krüger (leader), UiO, Frode Iversen, UiO, Anne Hope Jahren, CEED, UiO, Henrik Svensen, CEED, UiO and Jostein Bakke, Bjerknes Centre for Climate Research, UiB.
 • Metallurgical analysis, iron production and processing – Merovingian and Viking Age. With Per Ditlef Fredriksen, UiO and Shadreck Chirikure, University of Oxford
 • The beginning of iron production in Scandinavia. With Bernt Rundberget, NTNU, Jan Henning Larsen, UiO and Peter Hambro Mikkelsen, University of Aarhus
 • Contesting Marginality: The Boreal Forest of Inland Scandinavia and the Worlds Outside, AD – 1500 AD. With Karl-Johan Lindholm, Uppsala University, Eva Svensson, University of Karlstad, Andreas Hennius, Uppsala University and Erik Ersmark, Centre for Palaeogenetics, Stokcholm
 • Vikingtid og middelalder i Numedal. With Margrete Figenschou Simonsen, Hanne Lovise Aannestad, Marianne Vedeler and Kathrine Stene, Museum of Cultural History, UiO
 • Seasonal meeting places. With Morten Ramstad, UiB
Emneord: Vikingtid, Middelalder, Jernalder, Jernvinne, Jernfremstilling, Markedsplasser, Utmarksarkeologi

Publikasjonar

 • Loftsgarden, Kjetil & Loftsgarden, Oddvar (2022). Jernvinnebygdene Rauland og Møsstrond. I Loftsgarden, Kjetil & Rorgemoen, Dag (Red.), Eidsborgbryne. Utmarksressurs og handelsvare i vikingtid og mellomalder. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283051377. s. 89–114.
 • Van Dijk, Evelien; Mørkestøl Gundersen, Ingar; de Bode, Anna; Høeg, Helge; Loftsgarden, Kjetil & Iversen, Frode [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Climate and society impacts in Scandinavia following the 536/540 CE volcanic double event. Climate of the Past. ISSN 1814-9324. doi: 10.5194/cp-2022-23.
 • Bajard, Manon Juliette Andree; Ballo, Eirik Gottschalk; Høeg, Helge Irgens; Bakke, Jostein; Støren, Eivind Wilhelm Nagel & Loftsgarden, Kjetil [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Climate adaptation of pre-Viking societies. Quaternary Science Reviews. ISSN 0277-3791. 278. doi: 10.1016/j.quascirev.2022.107374.
 • Mjærum, Axel; Loftsgarden, Kjetil & Solheim, Steinar (2022). Human-vegetation dynamics in Holocene south-eastern Norway based on radiocarbon dated charcoal from archaeological excavations. The Holocene. ISSN 0959-6836. 32(7), s. 690–702. doi: 10.1177/09596836221088242. Fulltekst i vitenarkiv
 • Loftsgarden, Kjetil (2021). Seasonal iron production in the mountains of Viking Age and medieval Scandinavia. . I Dixon, Piers & Theune, Claudia (Red.), Seasonal settlement in the medieval and early modern countryside. Sidestone Press. ISSN 9789464270105. s. 221–229.
 • ter Schure, Anneke Theresia Maria; Bajard, Manon Juliette Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Anthropogenic and environmental drivers of vegetation change in southeastern Norway during the Holocene. Quaternary Science Reviews. ISSN 0277-3791. 270. doi: 10.1016/j.quascirev.2021.107175. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindholm, Karl-Johan; Ersmark, Erik; Hennius, Andreas; Lindgren, Sakarias; Loftsgarden, Kjetil & Svensson, Eva (2021). Contesting Marginality: The Boreal Forest of Middle Scandinavia and the Worlds Outside. The Medieval Globe. ISSN 2377-3561. 7(1), s. 9–34.

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Loftsgarden, Kjetil (2022). Åbjøravassdraget 2022 – 2024 .
 • Loftsgarden, Kjetil (2022). A small project.
 • Loftsgarden, Kjetil (2022). Jernalderen i Vest-Telemark – resultat frå arkeologiske undersøkingar i Seljord.
 • Loftsgarden, Kjetil (2022). The wonderful 7th century.
 • Loftsgarden, Kjetil (2022). Jernframstilling, ferdsel og handel i Vest-Telemark i vikingtid og mellomalder.
 • Loftsgarden, Kjetil (2021). Handelsvarer og -vegar i Telemark.
 • Ødegaard, Marie & Loftsgarden, Kjetil (2021). Household goods for winter games and travel in Scandinavia.
 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Ballo, Eirik Gottschalk; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society?
 • Van Dijk, Evelien; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Loftsgarden, Kjetil; Krüger, Kirstin & Iversen, Frode (2021). Can we link volcanic impacts on the climate to a change in society in Norway?
 • ter Schure, Anneke; Bajard, Manon Julietto Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Disentangling anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene.
 • ter Schure, Anneke; Bajard, Manon Julietto Andree; Loftsgarden, Kjetil; Høeg, Helge Irgens; Ballo, Eirik Magnus Gottschalk & Bakke, Jostein [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Anthropogenic and environmental drivers of biological change in southeastern Norway during the Holocene.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 28. feb. 2018 13:46 - Sist endra 12. mai 2022 09:42

Forskargruppe