Kulturhistorisk museums skriftseriar

Norske oldfunn

Norske oldfunn er ein serie som publiserar arkeologiske avhandlingar.

Varia

Varia er ein serie som publiserar forskingsresultat med utgangspunkt i museets forvaltingsutgravingar, antologiar og faglege program for Arkeologisk seksjon si forskingsverksemd.

Nytt om runer

Det internasjonale runetidsskriftet Nytt om runer blir årlig gjeve ut av Runearkivet ved Kulturhistorisk museum. 

Publisert 14. nov. 2012 14:20 - Sist endra 5. aug. 2021 12:56