Nominasjon til Årets tidsskriftartikkel 2018

Knut Christian Myhre ved Kulturhistorisk museum og Frode Storaas ved Universitetsmuseet i Bergen er nominert til Universitetsforlagets hederspris «Årets tidsskriftartikkel 2018» for formidabel innsats for at lesere i Norden og resten av verden skal få tilgang til ny og godt formidlet kunnskap.

Foto av Kilimanjaro

Bildet viser utsnitt fra området der Myhre og Storaas gjorde opptak til filmene som artikkelen diskuterer. Foto: Knut Christian Myhre

Knut Christian Myhre og Frode Storaas er nominert for artikkelen "Antropologi på film: Refleksjoner rundt tre filmer fra Kilimanjaro", som ble publisert i Norsk Antropologisk Tidsskrift nr. 3-4/2018. Artikkelen er del av det første nummeret av et forskningstidsskrift i Norge som kombinerer tekst og film som fremstillingsform.

Portrett av Knut Christian Myhre
Knut Christian Myhre. Foto: KHM

Knut Christian Myhre jobber som forsker ved Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetsvitenskap ved Kulturhistorisk museum.

Artikkelen tar utgangspunkt i forfatternes erfaringer med å lage tre filmer av ulik karakter for å reflektere over relasjonen mellom observasjon og analyse i etnografisk film og visuell antropologi. På denne bakgrunnen argumenterer de for at det er et ubestemt og ustabilt forhold mellom observasjon og analyse i etnografisk film, og at denne relasjonen ikke er ensartet for tekst og film. Refleksjonene berører således spørsmålet om den visuelle antropologiens rolle og evne til å bidra til fagets kunnskapsproduksjon. I denne forbindelse foreslår de at filmens rolle er å vekke nysgjerrighet snarere enn å representere, og å fremelske en åpenhet for forskjellighet og det ukjente.

Artikkelen er åpent tilgjengelig og kan leses i sin helhet på Idunn.no.

Hvert år gjør tidsskriftredaksjoner og forfattere en formidabel innsats for at lesere i Norden og resten av verden skal få tilgang til ny og godt formidlet kunnskap. For å gjøre ære på dette arbeidet deler Universitetsforlaget hvert år ut hedersprisen «Årets tidsskriftartikkel». Utvelgelseskriteriene er at artikkelen skal være faglig nyvinnende og godt formidlet, og noe redaksjonen er ekstra stolt av å ha publisert. Det er redaktørene i hvert enkelt tidsskrift som nominerer artikler, mens en uavhengig jury, utpekt av Universitetsforlaget, på fritt grunnlag vurderer de foreslåtte kandidatene og kårer vinneren. Forfatterne av vinnerartikkelen mottar 25 000 kroner.

Vi gratulerer!

Publisert 11. apr. 2019 09:52 - Sist endret 23. sep. 2020 08:36