Instrument-workshop i Vest-Bengal

Santalene i Vest-Bengal er Indias største urbefolkning. Takket være misjonæren Paul Olaf Bodding (1865-1938) har Kulturhistorisk museum en stor og uvanlig veldokumentert etnografisk samling herfra. For å støtte arbeidet med å bevare santalenes kulturarv, bidrar museet i høst med midler til en instrument-workshop som holder gamle metoder i hevd.      

Foto av en mester instrumentmaker med et banam instrument på fanget

Instrumentmaker med et eldre banam-eksemplar. Foto: Boro Baski

Rekruttering av unge instrumentmakere

For å holde vår globale kulturarv levende, er det viktig å rekruttere nye utøvere av gamle tradisjoner. Nå som ungdom er opptatt med skolegang og moderne kulturuttrykk, er dette arbeidet vanskeligere; de har mindre tid til å sitte med de eldre medlemmene av samfunnene sine og lære av dem på den tradisjonelle måten. 

Derfor er det viktig med lokale tiltak som denne workshopen, kalt Banam Making, arrangert av og med lokale krefter ved Museum of Santal Culture i landsbyen Bishnubati. Formålet er å holde tradisjonene levende og skape økt bevissthet rundt denne kunstformen. 

Se mer informasjon om santalene i Vest-Bengal på nettsidene til Tribal Cultural Heritage in India Foundation.

Banam Making

Santal mann som sitter på en trestokk som han jobber på med hammer og jern.
En deltaker i arbeid. Foto: Boro Baski

Banam er et én-strengs instrument laget av tre og kuskinn. Instrumentet spilles med bue og kan varieres i størrelse og form for å lage ulike toner. De blir ofte dekorert med utskårete ansikter, dyr eller spirituelle figurer (Bonga spirits) og brukes for det meste til å akkompagnere sanger om ånder og forfedre. Derfor har instrumentene en viktig rolle for santalene; sangene gir dem dyp innsikt i samfunnets åndelige og religiøse liv.   

Workshopen varer i én måned og første fase ble arrangert 18. og 19. august. Kulturhistorisk museum (KHM) vil få et antall instrumenter i gave som vil inngå i vår samling.

Boddings bidrag

Det er en over 100 år gammel forhistorie til samarbeidet mellom Kulturhistorisk museum og Bishnubati, der Museum of Santal Culture ligger i dag. Paul Olaf Bodding var misjonær i Santalmisjonen, som i dag er en del av Normisjon. Han dedikerte mye tid til språkforskning og samlet store mengder gjenstander som han dokumenterte i detalj. Disse gjenstandene utgjør verdens største samling fra denne regionen og er i dag en del av KHMs etnografiske samling. Museet opplever stor internasjonal interesse for Boddings santalsamling. Det er derfor et pågående arbeid med å digitalisere hele samlingen. 

Bilde av 3 dansere og 3 musikere som opptrer
Dansere og musikere i Bishnubati. Foto: Øivind Fuglerud
Publisert 31. aug. 2018 10:30 - Sist endret 23. sep. 2020 08:31