Internasjonal workshop om kulturkriminalitet

3. og 4. mai deltar Kulturhistorisk museum på Cultural Heritage, a Tool in Conflict and a Victim of War - en internasjonal workshop i regi av Det norske institutt i Roma og La Sapienza-universitetet i Roma.

Foto av Buddha-figur
Buddhaen som ble tilbakelevert til Myanmar av Børge Brende 2017

Kulturhistorisk museum har nasjonalt ansvar for utførsel av arkeologiske og etnografiske kulturgjenstander fra Norge. Museet inngår i et bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid på feltet. 

Kulturkriminalitet øker i omfang

Det er ulovlig å fjerne kulturgjenstander fra sine opprinnelsesområder uten nødvendig tillatelse. Men humanitære katastrofer som følge av krig og kriser i sårbare deler av verden har økt mengden ulovlige kulturgjenstander som blir solgt på kunstmarkeder og til private samlere.

Vi ser altså at krig og konflikter, reisevirksomhet, Schengen-samarbeid og økt migrasjon har resultert i at kulturgjenstander krysser landegrensene mer enn før.

Eksportkontrollen i Norge har som mål å hindre utførsel av kulturminner funnet i Norge. de skal også fange opp gjenstander som i utgangspunktet er ulovlig innført, uten de lovmessige eksporttillatelsene fra opprinnelseslandet. En slik tillatelse er avgjørende siden den vil bli etterspurt om man senere ønsker å ta gjenstanden ut av landet igjen.

Cultural Heritage, a Tool in Conflict and a Victim of War

Et internasjonalt panel av forskere samles i Roma i mai for å diskutere hvordan kulturarv utnyttes og ødelegges i konfliktområder, og hvordan kunstmarkedet og samlere skaper grobunn for plyndring, smugling og handel med gjenstander fra land herjet av krig og konflikter.  

Kulturhistorisk museum deltar på arrangementet som er et samarbeid mellom Det norske institutt i Roma og La Sapienza-universitetet i Roma.

Se programmet og deltakerliste for arrangementet


Les mer om temaet kulturkriminalitet

- Veileder fra Kulturrådet om utførsel og innførsel av kulturminner

- Artikkel på regjeringen.no om ulovlig handel med kulturgjenstander

Internasjonale regler legger rammeverk for at ulovlige kulturgjenstander som beslaglegges av tollvesenet eller politiet kan repatrieres til opprinnelseslandet. Kulturhistorisk museum bidrar i slike saker:

- Artikkel fra NRK om returen av en Buddha-figur til Myanmar

- Artikkel på regjeringen.no om returen av en steinalderøks til Sverige

Emneord: kulturkriminalitet, Kulturminnevern Av Håkon Roland
Publisert 24. apr. 2018 14:48 - Sist endret 23. sep. 2020 08:31