Lihkku beivviin!

6. februar er samefolkets dag og feires til minne om det første samiske landsmøtet i 1917 med deltakere både fra Sverige og Norge. Samene er Europas nordligste urfolk, og Samisk kultur og språk er en viktig del av mangfoldet i landet vårt.

Vi skulle ønske vi kunne samles i museet og feire i dag, men vi får heller ta et digitalt gjenmøte med noen historier fra utstillingen "Elleve samiske tidsbilder".

Elleve samiske tidsbilder er en del av Historisk museums permanente Arktis-utstilling. Historier av sosialantropolog Jorunn Eikjok og fotograf Ola Røe fra landene som utgjør Sápmi; områder i Norge, Finland, Sverige og Russland.

Bildevisning: Lihkku beivviin
Publisert 5. feb. 2021 14:15 - Sist endret 5. feb. 2021 14:24