Kulturministeren berømmer norske museer

Kulturminister Trine Skei Grande var onsdag til stede på Historisk museum i forbindelse med at ulovlige innførte inka-gjenstander skal tilbakeføres til Peru. - Norske museer gjør en stor innsats for å avdekke og hindre ulovlig omsetning av kulturgjenstander, sier kulturministeren.

Kulturkriminalitet skal bekjempes! Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og kulturminister Trine Skei Grande flankert av styreleder ved Kulturhistorisk museum, Eilif Holte (til venstre), ambassaderåd ved Perus ambassade, Jose Alberto Ortiz, og førsteamanuensis Håkon Roland.

- Bekjempelse av ulovlig handel med kulturgjenstander har høy prioritet i Norge. Informasjon til publikum om regler knyttet til handel med kulturgjenstander er det viktigste forebyggende tiltak for å hindre kulturkriminalitet. Derfor er det en glede å være til stede for å markere at disse inkagjenstandene skal ut på den lange reisen til Peru, sier kulturminister Trine Skei Grande. 

Beslaglagte kulturminner fra Peru stilles ut i Historisk museum frem til 1. desember 2018. (Foto: Kulturhistorisk museum /Ellen C. Holte)

Onsdag ble kulturminister Trine Skei Grande og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø orientert om de beslaglagte kulturminnene som nå skal reise hjem til Peru. Trine Skei Grande ga honnør til Tollens Etterretningsenhet som avdekket forsøket på ulovlig import og norske museer som gjør en stor innsats for å avdekke og hindre ulovlig omsetning av kulturgjenstander. Hun understreker Kulturdepartementets gode samarbeidet i kampen mot ulovlig handel og tilbakelevering med Kulturhistorisk museum, politi, tollvesen og andre departementer. Minister Iselin Nybø hadde mange spørsmål om gjenstandenes historie og takket for den ekspertise som Universitetet i Oslo stiller til rådighet for dette arbeidet gjennom museets fagfolk.

Våren 2018 ble flere gjenstander av stein og bronse beslaglagt av politiet i Oslo. De ble forsøkt solgt uten dokumentasjon på at de var lovlig importert til Norge. Et samarbeid mellom Perus ambassade i Oslo, Kulturministeriet i Lima og  Kulturhistorisk museum har fastslått at gjenstandene stammer fra  forhistorisk tid og Inkariket i Peru. De elleve inka-gjenstandene stilles nå ut i en midlertidig utstilling på Historisk museum frem til 1. desember.

Peru er et land med en svært rik kulturarv. Inka-gjenstander har til  alle tider vært ettertraktede samlerobjekter, og er spredt rundt i hele  verden. De senere tiårene har Perus myndigheter satset stadig mer på å  stanse ulovlig handel med slike kulturgjenstander. De utstilte gjenstandene som snart skal returneres inngår i arbeidet med å bevare Perus kulturarv.

Publisert 8. nov. 2018 08:16 - Sist endret 23. sep. 2020 08:31