Vikingskipene nominert til programmet «Europas syv mest utsatte kulturminner» 2023

Den 9. juni meldte Foreningen Kysten og Europa Nostra Norge at de nominerer vikingskipene på Bygdøy og den unike gjenstandssamlingen til programmet "Europas syv mest utsatte kulturminner" for 2023.

Illustrasjon av vikingskipsutstilling i det kommende museet.

Illustrasjon: AART architects.

På denne måten understrekes den svært bekymringsfulle situasjon våre vikingskip på Bygdøy er i, slik fagmiljøene har presentert for styret og offentligheten over lengre tid. 

Samtidig fikk styret i dag tilgang til en ny rapport fra Statsbygg om konsekvensene av de foreslåtte store kutt i et nedskalert prosjekt. Kuttforslagene er etter vår oppfatning ikke forenlige med det som vårt styre i Kulturhistorisk museum etter Kulturminneloven skal ha ansvaret for. Hverken å ivareta skipenes og gjenstandenes sikkerhet, samfunns- og formidlingsverdien eller den langsiktige samfunnsøkonomien. 

Det er en uhyre komplisert prosess å flytte de uerstattelige skipene og gjenstandene. Museets folk har trosset pandemien og jobbet grundig med forberedelsene for å komme i gang. Vi trodde vi var kommet til mål og kunne sette i gang bygging av det nye Vikingtidsmuseet, slik det er vedtatt av Stortinget.

Styret setter sin lit til at Regjeringen er seg sitt ansvar bevisst som verdensarvsforvalter. Etter vårt syn er det kun prosjektet som Stortinget vedtok i 2019 som svarer ut dette. Den nye rapporten tydeliggjør at det ikke finnes noen reelle alternativer.

Bygging av det nye Vikingtidsmuseet ut fra de opprinnelige planene i det modne og grundig gjennomarbeidede prosjektet, vil sikre at vikingskipene ikke lenger hører hjemme på listen over Europas mest utsatte kulturminner.

Les også

Av styreleder Ellen Horn, på vegne av styret i Kulturhistorisk museum
Publisert 10. juni 2022 17:28 - Sist endret 11. juni 2022 17:41