Håkon Glørstad

Museumsdirektør
Bilete av Håkon Glørstad
English version of this page
Telefon +47-22859574
Mobiltelefon +47-99292802
Rom 128
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 3
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Glørstad, Håkon; Gundersen, Jostein; Kvalø, Frode; Nymoen, Pål; Simpson, David & Skar, Birgitte (2020). Norway: Submerged Stone Age from a Norwegian Perspective., In Geoff. N Bailey; Nena Galanidou; Hans Peeters; Hauke Jöns & Moritz Mennenga (ed.),  The Archaeology of Europe`s Drowned Landscapes..  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-37367-2.  chapter 6.  s 125 - 143
 • Glørstad, Håkon (2020). Regionreformen og det akademiske perpetuum. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (22), s 141- 148 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solheim, Steinar; Glørstad, Håkon & Persson, Per (2020). Culture and context of the Scandinavian Neolithic., In Kurt J. Gron; Lasse Sørensen & Peter Rowley-Conwy (ed.),  Farmers at the Frontier: A Pan-European Perspective..  Oxbow Books.  ISBN 978-1-78925-140-1.  17.  s 363 - 379 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Glørstad, Håkon; Gundersen, Jostein & Kvalø, Frode (2017). The Northern Coasts of Doggerland and the Colonisation of Norway at the End of the Ice Age, In Bailey Geoffery; Jan Harff & Dimitris Sakellariou (ed.),  Under the Sea: Archaeology and Palaeolandscapes of the Continental Shelf.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-53160-1.  Kapittel 19.  s 285 - 304 Vis sammendrag
 • Apel, Jan; Glørstad, Håkon; Knutsson, Helena & Knutsson, Kjel (2017). The Early Settlement of Northern Europe: Technology and Communication, In Håkon Glørstad; Kjel Knutsson; Helena Knutsson & Jan Apel (ed.),  The Technology of Early Settlement in Northern Europe: Transmission of Knowledge and Culture The Early Settlement of Northern Europe, Vol 2.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781795163.  Chapter 1.  s 1 - 22 Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2017). Reformen av kulturminnevernet og det politiske landskapet Noen betraktninger om estetikk, endetidsfortellinger, kanon og ressursavsavn. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  18, s 7- 13 Vis sammendrag
 • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Glørstad, Håkon & Melheim, Anne Lene (2016). Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration — An Introduction, In Anne Lene Melheim; Håkon Glørstad & Ann Zanette Tsigaridas Glørstad (ed.),  Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781790489.  Artikkel.  s 1 - 15 Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2016). Deglaciation, sea-level change and the Holocene colonization of Norway. Geological Society Special Publication.  ISSN 0305-8719.  411(1), s 9- 25 . doi: 10.1144/SP411.7 Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2016). Trends in Scandinavian Cultural Heritage Management in the 2000s, In Predrag Novaković (ed.),  Recent Developments in Preventive Archaeology in Europe: Proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius, 2016.  Ljubljana University Press.  ISBN 978-961-237-887-5.  Kapittel 7.  s 81 - 91 Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (2016). En gullalder I norsk arkeologi?. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (3/4), s 18- 26 Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon & Solheim, Steinar (2015). The Hamremoen enclosure in southeastern Norway. An exotic glimpse into the process of Neolithization. Acta Archaeologica Lundensia Series in 8.  ISSN 0065-0994.  65, s 139- 152
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (2015). Expanding 3rd millennium transformations: Norway, In Maria Pilar Prieto Martínez & Laure Salanova (ed.),  The Bell Beaker Transition in Europe: Mobility and local evolution during the 3rd millennium BC.  Oxbow Books.  ISBN 9781782979272.  8.  s 77 - 87 Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2014). Fritid og frihet - fra steinalderens ståsted, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Kapittel i bok.  s 218 - 227
 • Glørstad, Håkon & Sundström, Lars (2014). Hamremoen — an enclosure for the hunter-gatherers?, In Martin Hinz; Martin Furholt; Doris Mischka; Gordon Noble & Deborah Olausson (ed.),  Landscapes, Histories and Societies in the Northern European Neolithic. Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung 4.  Verlag Dr. Rudolf Habelt GMBH.  ISBN 978-3-7749-3882-3.  Kapittel 2.  s 29 - 48 Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2013). Innledende betraktninger om forholdet mellom forskning og forvaltning i norsk arkeologi. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (15), s 95- 100
 • Glørstad, Håkon (2013). To follow knowledge like a sinking star - Reply to Comments from Sveinung Bang- Andersen, Hein B. Bjerck, Clive Bonsall, Catriona Pickard, Peter Groom, Vicki Cummings, Berit Valentin Eriksen, Ingrid Fuglestvedt, Peter Rowley-Conwy, Roger Wikell and Mattias Pettersson. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  46(1), s 101- 120 . doi: 10.1080/00293652.2013.777104
 • Glørstad, Håkon (2013). Where are the Missing Boats? The Pioneer Settlement of Norway as Long-Term History. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  46(1), s 57- 80 . doi: 10.1080/00293652.2013.777095 Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2013). The Allure of Bureaucracy: Cultural Heritage Management and the Universities in Norway, In Peter F. Biehl & Christopher Prescott (ed.),  Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6076-3.  Kapittel 3.  s 27 - 27 Vis sammendrag
 • Sørensen, Mikkel; Rankama, Tuija; Kankaanpää, Jarmo; Knutsson, Kjel; Knutsson, Helena; Melvold, Stine Annette; Eriksen, Berit Valentin & Glørstad, Håkon (2013). The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia: Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  46(1), s 19- 56 . doi: 10.1080/00293652.2013.770416
 • Glørstad, Håkon (2012). En time forut for sin tid : om kroppen, arkeologien og Anders Nummedal. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  14, s 59- 75
 • Glørstad, Håkon (2012). Steinalderkjøkkenet, eller: Da mennesket spiste fisk, men drømte om elg, I: Thomas Ugelvik & Iver Brynild Neumann (red.),  Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01824-9.  Kapittel 2.  s 19 - 40
 • Glørstad, Håkon (2012). Traktbegerkulturen i Norge - Kysten, jakten og det tidligste jordbruket, I: Flemming Kaul & Lasse Sørensen (red.),  Agrarsamfundenes ekspansion i nord.  Nationalmuseet.  ISBN 978-87-7602-196-2.  kapittel 3.  s 44 - 56
 • Glørstad, Håkon (2012). Traktbegerkulturen, kysten og det tidligste landbruket - Et problem for pereferien?, I: Annette Solberg; Jon Atle Stålesen & Christopher Prescott (red.),  Neolitikum. Nye resultater fra forskning og forvaltning.  Nicolay Arkeologisk Tidsskrift.  ISBN 9-770333-263007.  Kapittel 1.  s 7 - 18
 • Glørstad, Håkon (2012). Universitetsmuseum – Forskningsmuseum Museene i den arkeologiske kulturminneforvaltningen i Norge. Arkæologisk Forum.  ISSN 1399-5545.  (26), s 7- 12 Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2011). Historical ideal types and the transition to the Late Neolithic in South Norway, In Christopher Prescott & Håkon Glørstad (ed.),  Becoming European: The transformation of third millennium Northern and Western Europe.  Oxbow Books.  ISBN 1-84217-450-9.  kapittel 8.  s 82 - 99
 • Glørstad, Håkon (2011). The Nøstvet Axe, In Vin Davis & Mark Edmonds (ed.),  Stone Axe Studies III.  Oxbow Books.  ISBN 978-1-84217-421-0.  Kapittel 2.  s 21 - 36
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2011). Rescue archaeology initiated by research – a contradiction in terms?, In Geertrui Blancquaert; François Malrain; Harald Stäuble & Jan Vanmoerkerke (ed.),  Understanding the Past: A Matter of Surface-Area.  Archaeopress.  ISBN 978-1-4073-0749-7.  Kapittel.  s 113 - 127
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (2011). Introduction:becoming European, In Christopher Prescott & Håkon Glørstad (ed.),  Becoming European: The transformation of third millennium Northern and Western Europe.  Oxbow Books.  ISBN 1-84217-450-9.  1.  s 1 - 11
 • Glørstad, Håkon (2010). Comments on quality from the ivory tower. Current Swedish Archaeology.  ISSN 1102-7355.  18, s 31- 36
 • Glørstad, Håkon (2010). Housing and hunting: Technological reproduction in the Late Mesolithic Nøstvet region of eastern Norway and western Sweden, In Randi Barndon; Asbjørn Engevik & Ingvild Øye (ed.),  The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings.  Edwin Mellen Press.  ISBN 978-0-7734-3686-2.  Chapter 6.  s 89 - 108
 • Glørstad, Håkon (2009). The Northern Province? The Neolithisation of Eastern Norway, In Håkon Glørstad & Christopher Prescott (ed.),  Neolithisation as if history mattered. Processes of neolithisation in North-Western Europe.  Bricoleur Press.  ISBN 978-91-85411-09-2.  Kapittel/artikkel 6.  s 135 - 168
 • Glørstad, Håkon & Prescott, Christopher (2009). Neolithisation as if history mattered, In Håkon Glørstad & Christopher Prescott (ed.),  Neolithisation as if history mattered. Processes of neolithisation in North-Western Europe.  Bricoleur Press.  ISBN 978-91-85411-09-2.  1.  s 9 - 22
 • Glørstad, Håkon (2008). Celebrating Materiality – The Antarctic Lesson, In Håkon Glørstad & Lotte Hedeager (ed.),  Six Essays on the Materiallity of Society and Culture.  Bricoleur Press.  ISBN 91-85411-06-X.  kapittel 7.  s 173 - 212
 • Glørstad, Håkon (2008). En nisses tale for akademiet. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  2007/2008(10), s 95- 108
 • Glørstad, Håkon (2007). Svinesundprosjektet – arkeologiske undersøkelser ved Svinesund i forbindelse med etablering av ny E6-trasé og bru over Ringdalsfjorden. In Situ. Västsvensk arkeologisk tidskrift.  ISSN 1403-4964.  2004-2005, s 143- 156
 • Glørstad, Håkon (2006). ANTI MODERNITY AND ANTI LIBERALISM: TWO SIDES OF THE SAME COIN? Comments on Julian Thomas (2004): Archaeology and modernity. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  39(1)

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Glørstad, Håkon (ed.) (2017). The Early Settlement of Northern Europe, Volumes 1-3. Equinox Publishing.  ISBN 9781781796023.  980 s. Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon; Knutsson, Kjel Sten Åke; Knutsson, Helena & Apel, Jan (ed.) (2017). The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing.  ISBN 978-178-17951-6-3.  224 s.
 • Glørstad, Håkon; Knutsson, Kjel; Knutsson, Helena & Apel, Jan (ed.) (2017). The Technology of Early Settlement in Northern Europe: Transmission of Knowledge and Culture The Early Settlement of Northern Europe, Vol 2. Equinox Publishing.  ISBN 9781781795163.  310 s. Vis sammendrag
 • Melheim, Anne Lene; Glørstad, Håkon & Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas (ed.) (2016). Comparative Perspectives on Past Colonisation, Maritime Interaction and Cultural Integration. Equinox Publishing.  ISBN 9781781790489.  256 s.
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (ed.) (2011). Becoming European: The transformation of third millennium Northern and Western Europe. Oxbow Books.  ISBN 1-84217-450-9.  208 s.
 • Glørstad, Håkon (2010). The Structure and History of the Late Mesolithic Societies in the Oslo Fjord Area 6300-3800 BC. Bricoleur Press.  ISBN 978-91-85411-19-1.  328 s.
 • Glørstad, Håkon & Prescott, Christopher (ed.) (2010). Neolithisation as if history mattered : processes of Neolithisation in North-Western Europe. Bricoleur Press.  ISBN 978-91-85411-09-2.  331 s. Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon & Prescott, Christopher (ed.) (2009). Neolithisation as if history mattered. Processes of neolithisation in North-Western Europe. Bricoleur Press.  ISBN 978-91-85411-09-2.  330 s.
 • Glørstad, Håkon (2008). Nære ting fra en fjern fortid samfunnsliv i steinalderen for 7600 år siden. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01382-4.  153 s.
 • Glørstad, Håkon & Hedeager, Lotte (ed.) (2008). Six Essays on the Materiallity of Society and Culture. Bricoleur Press.  ISBN 91-85411-06-X.  214 s.
 • Skre, Dagfinn; Glørstad, Håkon & Skar, Birgitte (red.) (2006). Historien i forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8084-027-3.  414 s. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Fonneland, Trude; Brenna, Brita; Glørstad, Håkon; Andersen, Ketil Gjølme; Christiansen Dam, Hans; Pousette Larsson, Helene & Velure, Hallfrid (2020). Vilje til forskning - museumsforskning i Norge i det 21. århundre. Rapporten er levert av utvalg for museum og forskning.
 • Glørstad, Håkon; Sandin, Pär Ola; Nordbø, Thorbjørn & Vestad, Steinar (2019). Oppfølging av Det Norske institutt i Athen høsten 2018 - Rapport fra arbeidsgruppe.
 • Spangen, Marte & Glørstad, Håkon (2018, 22. desember). Arkeologi på rappen 1-7: Håkon Glørstad om endetidsfortellinger og kulturminnevern. [Internett].  Podcast på Soundcloud. Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2016). Review of Rune Iversen: The Transformation of Neolithic Societies. An Eastern Danish Perspective on the 3rd Millennium BC. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  49(2), s 207- 209 . doi: 10.1080/00293652.2016.1230145
 • Glørstad, Håkon (2015). 9500–4000 f.Kr.: eldre steinalder. Norgeshistorien på nett.
 • Glørstad, Håkon (2015). Ex oriente lux – lyset kom til Norden fra øst. Norark.no.
 • Glørstad, Håkon (2015). Vår bror, neandertaleren. Norark.no.
 • Glørstad, Håkon (2014). Norges ukjente verdensarv. Norark.no. Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2014). Prosjektplan og faglig problemstilling for prosjektet Vestfoldbanen, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  2-5.  s 58 - 59
 • Glørstad, Håkon & Rønningen, Asle (2014, 13. januar). Jegerfolk fra øst kom til Norge for 10 000 år siden. [Internett].  forskning.no. Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2013). Comments on Hakon Glorstad: 'Where are the Missing Boats?' Reply. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  46(1), s 101- 120 . doi: 10.1080/00293652.2013.777104
 • Glørstad, Håkon (2013). Deglaciation, Sea Level Changes and the Holocene Colonisation of Norway.
 • Glørstad, Håkon (2013). Doggerland - Et forsvunnet kontinent.
 • Glørstad, Håkon (2013). Når kom menneskene til Norge?. Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2013). The Hamremoen Enclosure in Kristiandsand, South-Eastern Norway.
 • Glørstad, Håkon (2013). The social and economic importance of the submerged coasts of Europe - how to beat around the bush and still get some results.
 • Prescott, Christopher; Glørstad, Håkon & Melheim, Anne Lene (2013). Norske Røtter. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  2, s 36- 39 Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2011). Hamresanden - et systemgravanlegg fra Kristiansand i Vest-Agder.
 • Glørstad, Håkon (2011). Neolitikum på Sørlandet. Kysten, jordbruket og Traktbegerkulturen.
 • Glørstad, Håkon (2011). Neolitiseringen i Øst-Norge. Jordbruk, storviltjakt og Traktbegerkulturen.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2011). Exploring pioneer settlements by means of 20th century Thinking - Or how to make out on scarce resources.
 • Glørstad, Håkon & Sundström, Lars (2011). Hamremoen - a causewayed enclosure outside the Neolithic world.
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (2011). Slettabø: Europe's northernmost beaker. The BBC in Norway - from black box to historical watershed. Vis sammendrag
 • Solli, Brit; Glørstad, Håkon & Landsverk, Johanne (2011, 01. desember). Kjekt å ha.  Forskerforum.
 • Glørstad, Håkon (2010). Hamresanden i Kristiansand - et systemgravanlegg fra yngre steinalder.
 • Glørstad, Håkon (2010). Nære ting fra en fjern fortid.
 • Glørstad, Håkon (2010). Pioneers of the Antarctic. Human-material relations on the fringe of social life.
 • Glørstad, Håkon & Gundersen, Jostein (2010). Landscape and settlement of the Continental Shelf in a Norwegian perspective.
 • Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (2010). Nearly north of the beakers: modeling an interpretative platform for third millennium transformations in Norway. Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar; Eigeland, Lotte & Glørstad, Håkon (2010). Struktur og historie. Sosial stabilitet og endring i østnorsk mesolitiskum og neolitikum.
 • Solheim, Steinar; Eigeland, Lotte & Glørstad, Håkon (2010). The structure and history of the Late Mesolithic societies in the Oslo Fjord area.
 • Glørstad, Håkon (2008). Attraksjonsmatriser og tolkning av steinalderboplasser.
 • Glørstad, Håkon (2008, 02. desember). Bomb oss tilbake til Steinalderen. [Internett].  Dagbladet, magasinet.
 • Glørstad, Håkon (2008, 23. oktober). Nære ting fra en fjern fortid - intervju om bok. [Radio].  NRK P1 Kveldsåpent.
 • Glørstad, Håkon (2008, 02. november). Nøstvetkulturen. [Radio].  Museum, NRK P2.
 • Glørstad, Håkon (2008). Registrering og planarbeid, metodeutfordringer og helhetstenking. Erfaringer fra Svinesundprosjektet.
 • Glørstad, Håkon (2008, 09. desember). Slaraffenliv i steinalderen. [Radio].  Osenbanden NRK P3.
 • Glørstad, Håkon (2008, 12. november). Steinalderkultur under lupen. [Internett].  Forskning.no.
 • Glørstad, Håkon (2008). Two ways to Europe. Vis sammendrag
 • Glørstad, Håkon (2008, 12. november). Verdt å vite om Nøstvetkulturen. [Radio].  Verdt å vite.
 • Glørstad, Håkon & Hedeager, Lotte (2008). On the Materiality of Society and Culture, In Håkon Glørstad & Lotte Hedeager (ed.),  Six Essays on the Materiallity of Society and Culture.  Bricoleur Press.  ISBN 91-85411-06-X.  Introduksjonskapittel.  s 9 - 32
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2008). Hur fungerar uppdragsarkeologin i Norge: vetenskapligt och administrativt.
 • Glørstad, Håkon & Prescott, Christopher (2008). Becoming European? The transformation of third millenium Europe -and the trajectory into the second millenium BC. Introduction.
 • Glørstad, Håkon & Prescott, Christopher (2008). Becoming European? The transformation of third-millennium Europe and the trajectory into the second millennium BC. (session report). The European Archaeologist.  ISSN 1022-0135.  (30)
 • Glørstad, Håkon (2007). Body, self and Identity in a Durkheimian perspective.
 • Glørstad, Håkon (2007). En nisses tale for akademiet.
 • Glørstad, Håkon (2007). Fra Svinesundprosjektet til Struktur og Historie.
 • Glørstad, Håkon (2007). Pierre Bourdieu og arkeologien.
 • Glørstad, Håkon (2007). The core of the houseTechnological reproduction in Late Mesolithic Eastern Norway.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Forskning og forvaltning - synspunkter på forvaltningsinitiert arkeologi i Norge.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Rescue Archaeology and Cultural Heritage Management in Norway Organisation and History The role and ambition of the Universities in rescue archaeology.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Rescue archaeology initiated by research – a contradiction in terms? The role of the universities in Norwegian Cultural Heritage Management.
 • Glørstad, Håkon (2006). Faglig program bind 1 - Steinalderundersøkelser. Varia. Universitetets oldsaksamling. 61.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 9. feb. 2021 12:25