Astrid Kristine Tvedte Kristoffersen

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
Bilete av Astrid Kristine Tvedte Kristoffersen
English version of this page
Telefon +47 22851942
Mobiltelefon +47 98 21 94 23
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 Rom 406
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Arkeologi, middelalder, urbanisering, metallutvinning, håndverk, arkeometri, blyisotopanalyse

Prosjekt

Doktorgradsprosjektet mitt (2019‒2022) har arbeidstittelen "Heavy Metal and Silvery Tunes. Medieval lead and silver production from the Oslo Paleorift". Studiet er tverrfaglig og kombinerer naturvitenskapelige analyser med arkeologi og samfunnsøkonomi. Hovedmålet er å undersøke hvordan tilgang til det lokale råmaterialet blyglans (galena) for utvinning av sølv og bly har påvirket økonomi og samfunnsutvikling på Østlandet i middelalderen. Ved hjelp av nettverksteori og tverrfaglig analyse vil jeg kartlegge produksjonens omfang, tekniske karakteristika samt involverte aktører.

Bakgrunn

Akademisk bakgrunn:

 • (2019 ‒ d.d) Doktorgradsstipendiat ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • (2015 ‒ 2017) Master i arkeologi, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.
 • (2012 ‒ 2015) Bachelor i arkeologi, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.
 • (2005 ‒ 2006) Art history, Colombia University, New York.
 • (1992 ‒ 1996) Sivilingeniør, Fakultet for marin teknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Arbeidserfaring:

 • (2019 ‒ 2019) Feltarkeolog ved Kulturhistorisk museum.

 • (2018 ‒ 2019) Formidler, DKS, Akershus Fylkeskommune.

 • (2017 ‒ 2018) Redaksjonssekretær, Viking tidsskrift, Norsk Arkeologisk Selskap.

 • (2017 ‒ 2018) Prosjektmedarbeider, Historieforskerne, Kulturhistorisk museum.

 • (2017 ‒ 2017) Vitenskapelig assistent, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

 • (2000 ‒ 2013) Rådgiver, Bekk Consulting AS.

 • (1997 ‒ 2000) Analytiker, McKinsey & Company.

Publikasjonar

 • Kristoffersen, Astrid Tvedte (2018) Metall i bunn og grunn. Metallutvinning i Oslo, ca. 1150–1250 e.Kr. Primitive tider 20:7–23.
 • Kristoffersen, Astrid Tvedte (2017) Metall i bunn og grunn. Råvaretilgang og metallutvinning i middelalderens Oslo, ca. 1050–1350 e.Kr., Upublisert masteravhandling ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo, Oslo.
 • Spangen, Marte & Kristoffersen, Astrid Tvedte (2019, 15. februar). Arkeologi på rappen 2-1: Astrid Tvedte Kristoffersen om blyisotoper og gruvedrift i Akersberget. [Internett].  Podcast på Soundcloud. Vis sammendrag
 • Gjeruldsen, Hanna Margrethe Utklev; Kristoffersen, Astrid Tvedte & Kutzke, Hartmut (2017). Historieforskerne. Et tverrfaglig undervisningsprogram for ungdom.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 8. okt. 2019 09:36 - Sist endra 1. juli 2020 11:39