Jessica Leigh McGraw

Prosjektleder - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Mobiltelefon +47 481 98 298
Brukernavn
Besøksadresse Kabelgata 34 Økern næringspark
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Operativt ansvar for at arkeologisk feltarbeid gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Ivaretar faglig og administrativ arbeidsledelse av større arkeologisk feltarbeid med flere parallelle undersøkelser. 

Faglige interesser

  • Håndverkstradisjoner i vikingtid
  • Gjenstandstypologi og teknologi
  • Jernalderens dyreornamentikk og kunststiler
  • Naturvitenskapelige metoder og tilnærminger
  • Formidlingsstrategier og tverrfaglig samarbeid

Utdanning

Mastergrad i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo, vår 2011, med avhandlingen Kunstnere og kunsthåndverk i Dublin 900 – 1200 e.Kr. Motivstykker som uttrykk for håndverkspraksis og kommunikasjon.

Verv

Vara, verneombud for KHMs arkeologiske utgravningsvirksomhet 2017-2020

Emneord: Arkeologi, Bosetningsarkeologi, Jernalder, Vikingtid, Markedsplasser, Sentralplasser, Håndverk og produksjon, Insulær metallkunst, Vikingtidens dyreornamentikk

Publikasjoner

Populærvitenskapelig formidling

McGraw, J., Simonsen, F. M. og Samdal, M. (2021): «Keiserens nye klær» – sjeldne gullbrakteater funnet i Råde". Forskning.no, Gjenstandsbloggen.

McGraw, J. og Lønaas, O.C. (2020): "Fra gård til gravfelt". Alle tiders 2020, Riksantikvarens Magasin 2020

McGraw, J. (2020): “Irlands gullalder og vikingenes gjenbruk”. Forskning.no, Gjenstandsbloggen. 

McGraw, J. (2017): “Gullgubber – de evige par fra Åker”. Forskning.no, Gjenstandsbloggen. 

Gundersen, I. og McGraw, J. (2016): “Kult, ting og bosetning på Åker?” Blogginnlegg på NORARK.


Vitenskapelige tekster

McGraw, J. (2018): “Hesthag C7: Fra åker til gravplass”. I Gaute Reitan & Lars Sundström (red.). Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. 2.6.2, ss. 409-422. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.

McGraw, J. (2015): "Ferdsel, haugbrott og dyrkning", i Engelskjøn, K. et. Al. (red.), Dei gav oss ein arv. Austre Moland Historielag, Årbok nr. 15 – 2015, Arendal. 

McGraw, J. (2015): “Practice makes Perfect? Motif-pieces as a means of communication and the exchange of tacit artistic knowledge in Viking Age Dublin,” i Howard Clarke & Ruth, Johnson (red.), Before and After the Battle of Clontarf - Viking Ireland and Beyond. Dublin City Council and JRSAI (Royal Society of Antiquaries of Ireland). Four Courts Press, Dublin.

  • Schneidhofer, Petra; Nau, Erich; McGraw, Jessica Leigh; Tonning, Christer; Draganits, Erich & Gustavsen, Lars [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Geoarchaeological evaluation of ground penetrating radar and magnetometry surveys at the Iron Age burial mound Rom in Norway. Archaeological Prospection. ISSN 1075-2196. 24(4), s. 425–443. doi: 10.1002/arp.1579. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Wenn, Camilla Cecilie; Mjærum, Axel & McGraw, Jessica Leigh (2019). Jernproduksjon i Øyer i vikingtid og middelalder.
  • Schneidhofer, Petra; McGraw, Jessica Leigh; Tonning, Christer; Gustavsen, Lars; Gansum, Terje & Bill, Jan (2015). Stratigraphic excavation and 3D reconstruction at Rom burial mound, Vestfold County, Norway.
  • Schneidhofer, Petra; Nau, Erich; Gustavsen, Lars; McGraw, Jessica Leigh; Tonning, Christer & Gansum, Terje [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Interdisciplinary investigation of the burial mound at Rom in Vestfold County, Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. jan. 2015 15:32 - Sist endret 8. juli 2021 06:45