Jessica Leigh McGraw

Prosjektleder - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Mobiltelefon +47 481 98 298
Brukernavn
Besøksadresse Kabelgata 34 Økern næringspark
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Operativt ansvar for at arkeologisk feltarbeid gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Ivaretar faglig og administrativ arbeidsledelse av større arkeologisk feltarbeid med flere parallelle undersøkelser. 

Faglige interesser

  • Håndverkstradisjoner i vikingtid
  • Gjenstandstypologi og teknologi
  • Jernalderens dyreornamentikk og kunststiler
  • Naturvitenskapelige metoder og tilnærminger
  • Formidlingsstrategier og tverrfaglig samarbeid

Utdanning

Mastergrad i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo, vår 2011, med avhandlingen Kunstnere og kunsthåndverk i Dublin 900 – 1200 e.Kr. Motivstykker som uttrykk for håndverkspraksis og kommunikasjon.

Verv

Vara, verneombud for KHMs arkeologiske utgravningsvirksomhet 2017-2020

Emneord: Arkeologi, Bosetningsarkeologi, Jernalder, Vikingtid, Markedsplasser, Sentralplasser, Håndverk og produksjon, Insulær metallkunst, Vikingtidens dyreornamentikk
Publisert 19. jan. 2015 15:32 - Sist endret 8. juli 2021 06:45