Linnea Syversætre Johannessen

Bilete av Linnea Syversætre Johannessen
English version of this page
Mobiltelefon +47 40649812
Brukarnamn
Besøksadresse Kabelgata 34
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

GIS, Digital feltdokumentasjon

 

Bakgrunn

 

Emneord: GIS, Metodeutvikling, Feltdokumentasjon, Intrasis, Arkeologi, Forvaltning

Publikasjonar

 • Darmark, Kim; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute; Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Sundström, Lars & Viken, Synnøve (2018). Kvastad A4. En tidligmesolittisk lokalitet og en undersøkt kvartsåre, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  2.2.6.  s 203 - 220
 • Darmark, Kim; Viken, Synnøve & Johannessen, Linnea Syversætre (2018). A Good Place. Stone Age Locations in Southern Norway: A Diachronic GIS Approach, In Gaute Reitan & Lars Sundström (ed.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  3.4.  s 489 - 502

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gjerpe, Lars Erik; Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre & Winther, Torgeir (2019). Arrangert seminar "Dilling og andre store jernalderbosetninger".
 • Johannessen, Linnea Syversætre (2019). Dilling - Big data Big Picture.
 • Johannessen, Linnea Syversætre (2019). Dilling: Digital Dokumentasjon. Fra registrering til utgravning og forskning.
 • Johannessen, Linnea Syversætre & Winther, Torgeir (2019). Dilling – an Early Iron Age Village in SE Norway?.
 • Ødegaard, Marie & Johannessen, Linnea Syversætre (2019). Dilling – en jernalderslandsby i øst-Norge?.
 • Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre & Winther, Torgeir (2019). Gårder ved Dobbeltspor Dilling.
 • Gjerpe, Lars Erik & Johannessen, Linnea Syversætre (2018, 18. august). Jernaldergrenda på Dilling - Frie bønder for to tusen år siden. [Radio].  Rygge. Vis sammendrag
 • Johannessen, Linnea Syversætre (2018). Formidling på Dilling - fra facebook til interaktivt kart. InterCity Dobbeltspor Dilling.
 • Johannessen, Linnea Syversætre (2018). Heldigital på Dilling - erfaringer, brukervennlighet og nytekning. InterCity Dobbeltspor Dilling.
 • Sundström, Lars; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute & Viken, Synnøve (2018). Utgravningsstrategi, metode, dokumentasjon og funnbearbeiding, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  1.5.  s 33 - 38
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik & Johannessen, Linnea Syversætre (2018). Arkeologi på Dilling i Rygge - jernalderens bosetning i Rygge.
 • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Johannessen, Linnea Syversætre; Gjerpe, Lars Erik & Sæbø, Andreas Ropeid (2018, 01. september). Her er Østlandets første landsby.  Khrono.
 • Johannessen, Linnea Syversætre & Bjørkli, Birgitte (2017). Digitalt feltmuseum - direkteoverføring fra felt. E18 Tvedestrand - Arendal.
 • Johannessen, Linnea Syversætre & Hellan, Jan Kristian (2017). Endelig heldigital - InterCity Dobbeltspor Dilling.
 • Viken, Synnøve & Johannessen, Linnea Syversætre (2017). Hva 17 funnkonsentrasjoner kan fortelle om tidligmesolittisk landskapsbruk på Sørlandet.
 • Ødegaard, Marie & Johannessen, Linnea Syversætre (2017, 21. juni). Mål om å finne en jernalderlandsby. [TV].  NRK Distriktsnyheter Østfold.
 • Bjørkli, Birgitte & Johannessen, Linnea Syversætre (2015). Production & raw material strategies - E18 Tvedestrand - Arendal 2014-2016.
 • Johannessen, Linnea Syversætre & Solberg, Annette (2015). Å lete etter kilden... Foreløpige resultater fra en råstoffkilde ved prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 19. jan. 2015 15:25 - Sist endra 17. mars 2021 09:42