Synnøve Viken

English version of this page
Brukarnamn
Besøksadresse Kabelgt. 34 0580 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder og faglige interesser

Arkeologiske utgravninger, eldre steinalder, steinteknologi, boplassorganisering.

Bakgrunn

Utdanning

 • Master i arkeologi, NTNU (2007-2009)
 • Bachelor i arkeologi, NTNU (2004-2007)

Arbeidserfaring

 • Rådgiver/utgravningsleder Kulturhistorisk museum (2017- )
 • Utgravningsleder E18 Tvedestrand-Arendal, Kulturhistorisk museum (2014-2017)
 • Feltarkeolog ved Kulturhistorisk museum (2011-2014)
 • Rådgiver Kulturminnedata, Riksantikvaren (2013)
 • Feltarkeolog ved NTNU, Møre og Romsdal fylkeskommune og Bergen museum (2009-2011)
Emneord: Steinalder, Steinteknologi, Mesolithic, Mesolithic mobility, Stone Age Technology

Publikasjonar

 • Viken, Synnøve (2018). Early Mesolithic Sites - Are They All the Same? Seventeen find concentrations from Southeast Norway in a forager-collector perspective. I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 503–514.
 • Darmark, Kim; Viken, Synnøve & Johannessen, Linnea Syversætre (2018). A Good Place. Stone Age Locations in Southern Norway: A Diachronic GIS Approach. I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 489–502.
 • Viken, Synnøve (2018). Kvastad A5-6. Et utsiktspunkt fra tidligmesolitikum med spor etter omskjefting. I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 221–236.
 • Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Naturvitenskap og ekspertanalyser. I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 47–56.
 • Viken, Synnøve (2018). Hesthag C2. En stabil lokalitet i mellom- og seinmesolitikum og et utsiktspunkt med rituell aktivitet i neolitikum? I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 257–278.
 • Darmark, Kim; Johannessen, Linnea Syversætre; Reitan, Gaute; Stokke, Jo-Simon Frøshaug; Sundström, Lars & Viken, Synnøve (2018). Kvastad A4. En tidligmesolittisk lokalitet og en undersøkt kvartsåre. I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 203–220.
 • Viken, Synnøve (2018). Hesthag C4. En lokalitet fra eldste del av mellommesolitikum med skafthullhakke og spor etter produksjon av sammensatte redskaper. I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 239–256.
 • Viken, Synnøve & Darmark, Kim (2018). Knap Time! Identifying novice flint knapping at the E18 Tvedestrand-Arendal sites. I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 525–538.
 • Darmark, Kim & Viken, Synnøve (2018). A Point of View. Some reflections on Early Mesolithic projectile technology in Southeast Norway. I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 539–546.
 • Viken, Synnøve (2018). Sagene B1. En tidligmesolittisk basisboplass med spor etter én boligstruktur og spor etter flere samtidige hushold. I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 131–166.

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 24. apr. 2019 13:24 - Sist endra 20. mars 2020 14:08