Møte nr. 1/2012

10. februar kl. 09.15-13.00

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 12.12.11
  Saksdokument
Sak Ba Styrets sammensetning 2012-2015
  Saksdokument
Sak Bb Besøkstall Vikingskipsmuseet og Historisk museum for 2011
  Saksdokument
Sak Bc Ledelsesrapport KHMs økonomi 2011 - resultatrapport
  Saksdokument
Sak Bd Arbeidet i tankesmien for ny forskningspolitikk
  Saksdokument
Sak Be Arbeidet i utredningsgruppen for nye basisutstillinger
Sak Bf Prosjekt for dokumentasjon av det alunkonserverte gjenstandsmaterialet - tildeling fra UiO
  Saksdokument
Sak Bg Arbeidet med funksjonsanalyse for KHM
Sak Bh Flytting til Gydas vei 8 - kostnader

Ordinære saker

S-01/12 Årsplan 2012-2014
  Saksdokument:
  1. Notat av 02.02.12
  2. Forslag til årsplan 2012-2014
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til den fremlagte årsplan 2012-2012
   
S-02/12 Budsjett 2012 og langtidsbudsjett 2012-2016
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat budsjett 2012
  2. Budsjettabeller for seksjoner og kostnadssted
  3. Disponeringsskriv fra UiO til KHM for 2012
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til vedlagte delbudsjetter 2012 for KHMs seksjoner og øvrige enheter. En ajourført prognose 2012-2016 fremlegges i tilknytning til UiO-innleveringen i mai 2012.
   
S-03/12 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i arkeologi
  Saksdokument:
  1. Innstilling fra museumsdirektøren av 20.01.12
  2. Fremlegg fra intervjukomité av 20.01.12
  3. Sakkyndig komités vurdering av 04.11.11
  4. Søknad med CV fra innstilte søkere
  5. Kunngjøringstekst
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne.
   
S-04/12 Bygningsmessige løsninger for KHM - ny strategi
  Saksdokument:
  Notat av 30.01.2012
  Forslag til vedtak:
  KHMs styre slutter seg til premisser og innhold i fremlagte notat "Bygningsmessige løsninger for KHM - ny strategi etter vedtak i UiOs styre 6. desember 2011".
   
S-05/12 Etablering av stedfortrederordning for museumsdirektøren
  Saksdokument:
  Notat av 02.02.2012
  Forslag til vedtak:
  Styret oppnevner seksjonsleder Karl Kallhovd som museumsdirektørens faste stedfortreder i faglige saker.

 

Publisert 11. juli 2013 13:09 - Sist endret 12. juli 2013 11:24