Møte nr. 1/2014

31. januar kl. 09.15-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 06.12.13
  Protokoll
Sak Ba Besøkstall 2013 - HM, VSH og samlet
   
Sak Bb Omgjøring av fra stipendiat- til postdokstilling
Sak Bc UiOs sentrale ledelse - ny organisasjon
Sak Bd Status "Frihetutstillingen" - presentasjon fra kuratorene/prosjektgruppen
   
S-01/14 "Saving Oseberg" - Statusrapport pr. 22.01.14
  Saksdokument:
  Statusrapport av 22.01.14
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner.
   
S-02/14 Implementering av funksjonsanalysen - statusrapport av 23.01.14
  Saksdokument:
  Statusrapport av 23.01.14
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner
   

Ordinære saker

S-03/14 Virksomhetsrapport/regnskap 3. tertial 2013
  Saksdokument:
  Virksomhetsrapport 3. tertial 2013.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til virksomhetsrapporten med de merknader og endringer som fremkom gjennom styrets behandling.
   
S-04/14 Kulturhistorisk museum - Historisk museum - Endring av navn på bygninger
  Saksdokument:
  Drøftningsnotat av 24.01.14 fra avdelingsdirektøren.
  Forslag til vedtak:
  lht. styrets vurderinger og konklusjoner.
   
S-05/14 Tilsetting av museumsdirektør
  U.off. § 25
   
S-06/14 Oppnevning av sakkyndig komite i forbindelse med professoropprykk i arkeologi
  Saksdokument:
  Fremleggsnotat fra kst. museumsdirektør.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til  fremlagte forslag fra museumsdirektøren om bedømmelseskomite for søknad om professoropprykk i arkeologi.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 24. jan. 2014 17:48 - Sist endret 28. jan. 2014 11:13