Møte nr. 4/2014

23. mai kl. 09.15-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll 07.05.14
  Protokoll
Sak Ba Seminar om nytt vikingtidsmuseum, Bygdøy 12.05.14 - status, oppfølging og utfordringer i prosjektet.
Sak Bb Frihetutstillingen - status etter utstillingsåpningen 16.05.14.
Sak Bc KHMs strategiprosess etter lederseminar 20-21. mai.
   

Faste rapporteringer til styret

 
S-15/14 "Saving Oseberg" - Statusrapport pr. 15.05.14
  Saksdokument:
  Statusrapport av 15.05.14
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner.
   
S-16/14 Virksomhetsrapport 1. tertial 2014
  Saksdokument:
  Utkast virksomhetsrapport 1. tertial 2014 fra museumsdirektøren og økonomileder.
  Forslag til vedtak:
  Iht. styrets vurderinger og konklusjoner.
   

Ordinære saker

 
S-/14 Tilsetting av prosjektleder E18 Arendal-Tvedestrand (SKO 1108 forsker)
  Saksdokument:
  1. Kunngjøringstekst
  2. Søkerliste
  3. Søknader med CV'er
  4. Uttalelse av 30.04.14 fra sakkyndig komite
  5. Tilleggsuttalelse av 13.05.14
  6. Innstilling av 15.05.14 fra museumsdirektøren
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til museumsdirektørens innstilling for stillingen som prosjektleder E18 Arendal-Tvedestrand (forsker 1108), og tilsetter i henhold til denne.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 16. mai 2014 10:55 - Sist endret 16. mai 2014 10:56