Møte nr. 6/2016

23. september kl. 08.30-10:30

 

Ordinære saker

S-28/16 Ansettelse av to PhD-stipendiater ved KHM
  Saksdokumenter:
  1. Innstilling fra museumsdirektøren
  2. Intervjukomiteens uttalelse
  3. Sakkyndig komites bedømmelse
  4. Søknader og CV fra innstilte søkere
  5. Kunngjøringstekst
  Forslag til vedtak:
  Styret slutter seg til museumsdirektørens innstilling og tilsetter i henhold til denne.
   

Eventuelt

 

 

Publisert 16. sep. 2016 11:18 - Sist endret 7. nov. 2016 14:49