Møte nr. 1/2017

10. februar kl. 08.30-13.00

 

Orienterings- og referatsaker

Sak A Protokoll fra 16.12.16.
  Protokoll
Sak Ba Besøks- og omsetningstall VSH og HM pr. 31.12.16.
Sak Bb Virksomhetsrapport 3. tertial 2016 fra KHM-ledelsen til UiO.
  1. Ledelsesvurdering 3. tertial 2016
  2. Økonomirapportering pr. 31.12.16
  3. Vedlegg 1
  4. Vedlegg 2
  5. Vedlegg 5
  6. Vedlegg 6 Tilleggsopplysninger
Sak Bc Endelig tildelingsbrev fra UiO til KHM for 2017.
Sak Bd Nye kiosk- og bagasjebygg VSH våren 2017.
Sak Be KHMs Vårprogram 2017 (deles ut i møtet).
   

Faste rapporteringer til styret

 

S-01/17 Saving Oseberg Fase II - Statusrapport pr. januar 2017
  Saksdokument:
  Statusrapport SO II, pr. januar fra seksjonsleder Seksjon for samlingsforvaltning av 01.02.17.
  Forslag til vedtak
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-02/17 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum Bygdøy - Statusrapport pr. januar 2017
  Saksdokument:
  Prosjektrapport XVII av 31.01.17 fra KHM-adm. til styret.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   
S-03/17 Vikingtiden lever - Statusrapport pr. januar 2017
  Saksdokument:
  Statusrapport "Vikingtiden lever" fra prosjektleder pr. 31.01.17.
  Forslag til vedtak:
  Styret tar statusrapporten til etterretning.
   

Ordinære saker

 
S-04/17 Prosjekt nytt vikingtidsmuseum - Skisseprosjekt - presentasjon ved prosjektets arkitekter - "AART".
  Saksdokumenter:
  1. Fremleggsnotat av 01.02.17 fra museumsdirektøren og avdelingsdirektør.
  2. Skisseprosjekt:
  a) Skisseprosjektet i innbundet papirversjon (Mrk. ankommer KHM fredag 3. februar, og sendes styrets medlemmer med bud i separat ekspedisjon samme dag).
  b) Skisseprosjektet som nedlastbart pdf.fil. (Mrk.: Filen vil være tilgjengelig på http://folk.uio.no/karstena/vtm/ fra fredag 3. februar ca. midt på dagen. Det er nødvendig med et eget brukernavn og passord for å komme inn på siden. Informasjon om dette sendes i separat mail).
  Forslag til vedtak:
  Styret viser til presentasjon gitt i møtet og anbefaling fra VTM-prosjektets styringsgruppe, og gir sin tilslutning til skisseprosjektet med de kommentarer som fremkom gjennom styrets behandling.
   

Drøftingssaker

 
S-05/17 Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter fra personer som ikke er ansatt ved KHM - fullmaktsfordeling og prosedyrer
  Saksdokument:
  1. Fremleggsnotat av 01.02.17 fra museumsdirektøren og HR-sjef.
  Forslag til vedtak:
  Styret gir sin tilslutning til fremlagte forslag til prosedyrer ved beslutning om KHM-tilknytning for forskningsprosjekter med ekstern finansiering.
   

Eventuelt

 
  Opplegg studietur styret høst 2017.

 

Publisert 2. feb. 2017 10:18 - Sist endret 2. okt. 2018 13:58