Tal og fakta

Kulturhistorisk museum er ei samanslåing av Universitetets Oldsaksamling (etablert 1811), Myntkabinettet (etablert 1817) og Etnografisk museum (etablert 1857) og er ein del av Universitetet i Oslo.

Samanslåinga skjedde i 1999, og namnet blei Universitetets kulturhistoriske museer. I 2004 blei namnet endra til Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Fakta om Kulturhistorisk museum

  • Kulturhistorisk museum har to museumsbygningar, Historisk museum på Tullinløkka og Vikingskipshuset på Bygdøy.

  • Museet er Norges største kulturhistoriske museum.

Om bygningane

  • Historisk museum er Oslos flottaste monumentale bygning i jugendstil.
  • Vikingskipshuset er eit av hovudverka til den anerkjente norske arkitekten Arnstein Arneberg.

Nykkjeltal 2017

Årsverk 165
Regnskap 228 000 000
Del av regnskapet som er eksternt finansiert 64 000 000
Publikasjonspoeng 86,3
Skuleomvisningar i året 795
Besøk i Vikingskipshuset 538 037
Besøk i Historisk museum 74 848
Kulturhistoriske objekt i samlingane  
Kunsthistoriske objekt i samlingane  
Fotografi i samlingane  
Publisert 2. des. 2012 20:51 - Sist endret 20. nov. 2018 09:34