Tal og fakta

Kulturhistorisk museum er en sammenslåing av Universitetets Oldsaksamling (etablert 1811), Myntkabinettet (etablert 1817) og Etnografisk museum (etablert 1857) og er en del av Universitetet i Oslo.

Sammenslåingen skjedde i 1999, og navnet ble Universitetets kulturhistoriske museer. I 2004 ble navnet endret til Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Nykkjeltal 2016

Årsverk 167
Budsjett 207 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 48 %
Publikasjonspoeng 64,9
Skuleomvisningar i året 626
Besøk i Vikingskipshuset 510 139
Besøk i Historisk museum 78 408
Kulturhistoriske objekt i samlingane 2 268 306
Kunsthistoriske objekt i samlingane 4504
Fotografi i samlingane 800 000

 

Publisert 2. des. 2012 20:51 - Sist endret 3. apr. 2017 09:45