Kjortelen fra Lendbreen

Lendbreen  Foto: Vivian Wangen

Kraftig nedsmelting av isbreer og snøfonner har ført til at hundrevis av forhistoriske gjenstander nå smelter frem fra isen i norske høyfjellsområder.

Norges eldste klesplagg smeltet frem i 2011. Både originalen og en rekonstruksjon er nå utstilt i utstillingen Ta det personlig i Historisk museum, frem til juni 2016.

Godt bevart kjortel fra romertiden

Kjortelen fra Lendbreen.   Foto: Kulturhistorisk museum/ Mårten Teigen.

I august 2011 ble det foretatt en arkeologisk sikringsundersøkelse på fjellpartiet Lomseggen i Oppland fylke i Norge. Under dette oppholdet skulle det komme for dagen et helt spesielt funn. Det som ved første øyekast så ut til å være et sammentullet stykke stoff viste seg å være en svært godt bevart kjortel fra romertiden, og dermed Norges eldste klesplagg.

Bare en håndfull tilsvarende plagg er bevart i Europa. Dette funnet er derfor av stor betydning for forståelsen av drakt og tekstilproduksjon og hvordan disse reflekterer samhandlingen mellom nord-europa og den romerske verden.

I 2014 vil vi i samarbeid med Norsk Fjellmuseum lage to rekonstruksjoner av kjortelen fra Lendbreen. Gjennom denne prosessen håper vi å komme enda nærmere inn på kjortelen og hvordan den ble laget. Underveis vil vi legge ut bilder, filmsnutter og informasjon slik at du kan følge rekonstruksjonsarbeidet.