English version of this page

Tidsskriftet Collegium Medievale

Foreningen Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere gir ut et tidsskrift med samme navn. Collegium Medievale er et tidsskrift for alle som er engasjert i forskning på middelalderen. Tidsskriftet kommer ut én gang i året. 

Tidsskriftet og abonnement 
Tidsskriftet sendes automatisk ut til alle foreningens medlemmer. Hvis du er medlem og ikke har mottatt tidsskriftet, ta kontakt med Marie Ødegaard (marie.odegaard@uis.no). 
 
Hvis du ikke er medlem og eventuelt ikke fyller kriteriene for medlemskap i foreningen kan du kjøpe tidsskriftet via forlaget Novus' hjemmesider. Du kan også tegne et abonnement, ta da kontakt med Marie Ødegaard (marie.odegaard@uis.no). 
 
Redaksjonen
Hovedredaktør for tidsskriftet er Bjørn Bandlien (USN). Resten av redaksjonen består av Mikael Males (norrøn filologi), Kjartan Prøven Hauglid (kunsthistorie), Espen Karlsen (middelalderlatin), Vibeke Vandrup Martens (arkeologi), Eivor Oftestad (teologi og kirkehistorie).
 
Bidrag
Ønsker du å sende inn et bidrag til tidsskriftet? Informasjonen du trenger finner du i forfatterinstruksen. 
 
Arkiv
Flere eldre utganger er fortsatt tilgjengelig. For å kjøpe se: https://novus.mamutweb.com/Shop/List/Collegium-Medievale/58/1.

Nummer fra 1989-1998 gis vekk til medlemmer av Collegium Medievale og 50 NKR for ikke-medlemmer.  Ta kontakt med: a.c.horn@iln.uio.no

 
Publisert 9. apr. 2019 09:01 - Sist endra 20. jan. 2021 12:38