English version of this page

Collegium medievale: Forening for middelalderforskere

Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere er en tverrfaglig forening for forskere og fagpersoner som arbeider med middelalderforskning.

Illustrasjon av et dyr

Foreningen har til formål å fremme forskning på middelalderen. Foreningen skal også bidra til vitenskapelig diskurs og samarbeid på tvers av fagdisipliner mellom personer som er engasjert i middelalderforskning ved å arrangere faglige og sosiale aktiviteter.

Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.

Aktiviteter

Foreningen utgir tidsskriftet "Collegium Medievale" årlig (desember).

I tillegg arrangeres foredrag, seminarer og ekskursjoner med fokus på temaer omkring middelalderen i Norge og resten av Europa. Noen arrangementer er åpne for ikke-medlemmer mot avgift.

Medlemskap

  • Forskere og fagpersoner som er engasjert i middelalderforskning inviteres til å søke om medlemskap i foreningen.
  • Medlemmer mottar det årlige tidskriftet Collegium Medievale og invitasjon til aktiviteter uten ekstra kostnad utover medlemskapsavgiften.
  • Den årlige medlemsavgift er NOK 400. Familiemedlemsskap er mulig for NOK 600, og mottar ett tidsskrift til sammen. 
  • Videre informasjon kan rekvireres fra medlemmer i foreningens styre.

Søk om medlemsskap

Styret i Collegium Medievale

Foreningens adresse:

Collegium Medievale
Kulturhistorisk museum
Universitetet i Oslo
Postboks 6762 St. Olavs plass
0130 OSLO

Les også:

Publisert 15. feb. 2019 13:00 - Sist endra 24. mars 2022 14:11