English version of this page

Collegium medievale: Forening for middelalderforskere

Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere er en tverrfaglig forening for forskere og fagpersoner som arbeider med middelalderforskning.

Collegium Medievale

Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.

Formål

Foreningen har til formål å fremme forskning på middelalderen. Foreningen skal også bidra til vitenskaplig diskurs og samarbeid på tvers av fagdisipliner mellom personer som er engasjert i middelalderforskning ved å arrangere faglige og sosiale aktiviteter.

Aktiviteter

Foreningen Collegium Medievale utgir et tidsskrift med samme navn. Den arrangerer videre foredrag, seminarer og ekskursjoner med fokus på temaer omkring middelalderen i Norge og resten av Europa.

Medlemskap

Forskere og fagpersoner som er engasjert i middelalderforskning inviteres til å søke om medlemskap i foreningen. Den årlige medlemsavgift er NOK 400. Medlemmer mottar tidskriftet Collegium Medievale uten beregning. Familiemedlemsskap er mulig for NOK 600 kr, og mottar ett tidsskrift til sammen. 

For å søke om medlemskap følg denne lenken.

Videre informasjon kan rekvireres fra medlemmer i foreningens styre. Styret i Collegium Medievale består av:

  • Karoline Kjesrud (leder), karoline.kjesrud@khm.uio.no
  • Rakel Igland Diesen, rakel.diesen@ntnu.no 
  • Marie Ødegaard (medlemslister), marie.odegaard@uis.no 
  • Kristin Kausland, kristin.kausland@niku.no
  • Hilde Alice Bliksrud (sekretær), h.a.bliksrud@iln.uio.no
  • Alessandro Palumbo, alessandro.palumbo@iln.uio.no
  • Anders Winroth (kasserer), anders.winroth@gmail.com 

Foreningens adresse er:

  • Collegium Medievale, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Postboks 6762,  St. Olavs plass, 0130 OSLO

Styreleders adresse er: 

  • Karoline Kjesrud, Kolstadveien 93, 1814 Askim

Ønsker du å bli medlem?

Foreningens statutter

Les foreningens statutter (PDF)

Lenker for videre utforsking

Publisert 15. feb. 2019 13:00 - Sist endra 12. aug. 2021 08:19