Afrika

Afrika strekkjer seg frå Middelhavet via ørken, regnskog og savanne til Kapp det gode håp.

Bildet kan inneholde: koboltblå, halskjede, motetilbehør, smykker, perlene.
  • Kontinentet blei delt opp med linjal av europearar på eit møte i Berlin i 1885.
  • Det blir snakka rundt 2500 ulike språk på kontinentet.
  • I Afrika finst rike mineralførekomstar. Resten av verda hentar ut store ressursar.

Made in Africa

Marknadene i Vest-Afrika gjer nokre av draumane om konsum og det gode liv mogelege. Vest-afrikanske marknadsplassar gjev lokale svar på globalt influerte draumar.

Adornment – Outside and In

Smykke skaper og held ved like relasjonar og grenser mellom menneske. Estetisk kraft kan omdefinere relasjonar og flytte grenser. Førestillingar om det skjønne er likevel ikkje verdinøytrale.

Kongospor

I byrjinga av førre hundreår hadde Norden tette band til Kongo. I mange tiår symboliserte Kongo heile Afrika for folk i Norden. Våre samfunn og vår historie blir fortsatt veven saman. Det er spor overalt. Både her og der.

Eit relativt fredeleg tropeliv

I juni 1907 kom Kristiania-guten Finn Kjelstrup til hamnebyen Boma i Kongo. Dette var starten på tre års teneste under koloniherren kong Leopold II. Femti år etterpå skildra Kjelstrup opphaldet som ”eit relativt rolig og fredeleg tropeliv”.

Mumien lever!

Fire kistesett frå prestegrava i Deir el-Bahari blei i 1893 gjeve til Kong Oscar II av Sverige-Noreg, ein ivrig antikvitetssamlar med spesiell forkjærleik for Det gamle Egypt.