Afrika

 • Afrika strekker seg fra Middelhavet via ørken, regnskog og savanne til Kapp det gode håp.
 • Kontinentet ble delt opp med linjal av europeere på et møte i Berlin i 1885.
 • Det snakkes rundt 2500 ulike språk på kontinentet.
 • I Afrika finnes rike mineralforekomster. Resten av verden henter ut store ressurser.
 • Made in Africa Made in Africa

  Markedene i Vest-Afrika gjør noen av drømmene om konsum og det gode liv mulige. Vest-afrikanske markedsplasser gir lokale svar på globalt influerte drømmer.

  • Adornment Adornment – Outside and In

   Smykker skaper og opprettholder relasjoner og grenser mellom mennesker. Estetisk kraft kan omdefinere relasjoner og flytte grenser. Forestillinger om det skjønne er imidlertid ikke verdinøytrale.

   • Kongospor Kongospor

    I begynnelsen av forrige århundre hadde Norden tette bånd til Kongo. I mange tiår symboliserte Kongo hele Afrika for folk i Norden. Våre samfunn og vår historie blir fortsatt vevd sammen. Det er spor overalt. Både her og der.

   • Fredelig tropeliv Et relativt fredelig tropeliv

    I juni 1907 kom Kristiania-gutten Finn Kjelstrup til havnebyen Boma i Kongo. Dette var starten på tre års tjeneste under koloniherren kong Leopold II. Femti år etterpå beskrev Kjelstrup oppholdet som ”et relativt rolig og fredelig tropeliv”.

   • Mumien lever Mumien lever!

    Mumifisering var en omhyggelig og ressurskrevende prosess som ble utført på alle avdøde egyptiske borgere for at kroppen skulle bevares for all tid.