Amerika

Amerika strekkjer seg frå Arktis til Antarktis via New York, Mexico City, Lima og São Paulo.

Bildet kan inneholde: animasjon.
  • Amerika blei oppdaga av folk frå Asia for 40 000 år sidan. Vikingen Leiv Eiriksson fann vegen hit for 1000 år sidan. Christoffer Columbus blei berømt for reisa si til Amerika i 1492.
  • I museet finst gjenstandar frå ei rekkje amerikanske urfolksgrupper.

Møte menneske i mellom – Carl Lumholtz' fotografi frå Mexico 1890-1910

Mellom 1890 og 1910 brukte den norske utforskaren Carl Lumholtz til saman seks år og åtte månader av livet sitt på reise i Mexico, i Sierra Madre-fjella og Sonora-ørkenen. Formålet var å lære meir om menneska der. Kunnskapen delte han med eit stort og internasjonalt publikum gjennom bøker og tallause artiklar og forelesingar.

Amerika – samtid, fortid, identitet

Gjennom muséets Amerika-samlingar fortel vi levande historier om urfolk og minoritetar i heile denne enorme regionen – historier om sosialt liv og identitet.

Yanomami

Yanomami-folket blir rekna som den største urfolksgruppa i Sør-Amerika som fortsatt lever hovudsakeleg på tradisjonelt vis. Utstillinga fortel om magien i yanomami-folkets livsverd.

Santeria

Afrikanske gudar i Havana sine gater. Den afroamerikanske religionen Santeria har 20 gudar som er assosiert med eit område av naturen, men også med menneskelege kvalitetar. Santeria er en levande og populær religion i dagens Cuba.

Alt mellom himmel og jord i Mexico

Feiringa av Dei døde sin dag i Mexico 1. og 2. november er ei blanding av gamle indianske tradisjonar og skikkane for den katolske heilagdagen Alle sjelers dag. Mykje humor og varme pregar dagane når dei døde inviterast heim til å nyte godt av mat, blomster, drikke og søtsaker som er lagt fram på alteret. Barna har ein viktig plass i feiringa.