Arkeologklubben og kisten med det rare i

Arkeologklubben ble stiftet på Haakon Sheteligs kontor i Bergen i 1911 med Anton Wilhelm Brøgger og Shetelig til stede. Tanken var å skape et «Norsk Arkeologisk Selskap», men når gode venner og kolleger møtes blir det ikke alltid like faglig orientert. Vi har trukket ut noen sitater fra protokollen som illustrerer stemningen på Arkeologklubbens møter.

De første møtene ble holdt på museene i Bergen og Stavanger samt Oldsaksamlingen i Oslo - i begynnelsen seriøse i form og med faglig innhold. I 1925 fikk møtene en litt annen form og ble nå etterfulgt av nachspiel på Café Engebret, før like gjerne hele møtet ble holdt på samme kafé.

Møtereferatet fra 11. september 1926 innledes med:

«Det officielle møte blev åpnet av presidenten samtidig med den første wiskyflaske».

Og i referatet fra 17. oktober 1930 kan vi lese:

«Efter noen tids drikke og politisk drøftelse fikk Grieg ordet som han med hensynsfulhet og forståelse bare beholdt en snau halvtime…».

På julemøtet 19. desember samme år:

«Noe foredrag ble ikke holdt, og ordet blev straks i høi grad fritt».

Protokollen, sammen med en del andre effekter fra klubben, ble oppbevart i «Kisten» - en kopi av Oseberg-kisten som sto på bestyrerkontoret i Fredriksgate 2. Dette innholdet var sporløst borte i mange år, men har nå dukket opp igjen og befinner seg i dag på arkivet ved KHM.


 

Kilde i tillegg til kistens innhold:

Einar Østmo (2004): «Historier. En uhøytidelig beretning fra livet ved Universitetets Oldsaksamling i det 20. århundre» I Kulturhistorier i sentrum. Historisk museum 100 år. Red. Bergstøl, Jostein, Arne Aleksej Perminow og Ann Christine Eek. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. S 158-179.

Emneord: Arkeologklubben, Oldsaksamlingen, Anton Wilhelm Brøgger, Haakon Schetelig, Cafe Engebret, Sigurd Grieg
Publisert 6. nov. 2014 11:44 - Sist endra 9. sep. 2020 10:01

Dette viser hvor viktig det er med KHMs arkiver; gamle som nye. Det illustrerer også at et faglig miljø har sine viktige sosiale arenaer og nettverk som absolutt er avgjørende for fagets ve og vel...

Steinar Kristensen - 6. nov. 2014 14:13
Legg til kommentar

Kommentering på dette dokumentet er skrudd av.