Mysteriet Sigurd Jorsalfares hodeskalle

I siste nummer av Viking skriver Per Holck - Anatomisk avdeling, Universitetet i Oslo - om det som til nå har vært antatt å være Sigurd Jorsalfares hodeskalle. Arkivet ved KHM har kunnet bidra med utfyllende og ukjent informasjon i hans spennende detektivarbeid.

transkribering

Kraniet, som man mente hadde tilhørt Sigurd Jorsalfarer, ble i 1739 sendt fra en ukjent avsender i Kristiania til Kunstkammeret i København hvor det skal ha fått tildelt nummeret B.B. a 16. Senere ble det overført til Det kongelige museum for nordiske oldsaker. I 1867 ble skallen returnert til Norge og Universitetets Oldsaksamling hvor den befant seg til den ble overført til Anatomisk institutt i 1920. I 1957 ble den til slutt murt inn i en nisje i den kongelige krypten på Akershus slott.

I følge den eldre dokumentasjonen vi finner i arkivet på Kulturhistorisk museum, så var man aldri helt overbevist om at skallen skulle ha tilhørt Sigurd Jorsalfare. Men i november 1914 kunne Tidens tegn formidle at A.W. Brøgger nå var helt sikker på at hodeskallen, som på denne tiden befant seg i en skuff på Historisk museum, faktisk hadde tilhørt kongen som regjerte fra 1103 til sin død i 1130. Brøgger hadde endelig funnet Oluf Ryghs bortkomne avskrift av beretningen fra finneren av kraniet om hvordan det i 1656 ble tatt ut av graven i St. Halvardskatedralen. (Les transkriberingen av dokumentet her.)

Nå, 100 år senere, har Per Holck, med en C14-datering, kunnet avkrefte en gang for alle at kraniet på Akershus slott noen gang har sittet på Sigurd Jorsalfare (2014:127-143). Men det er noen spørsmål vi nok aldri får svar på. Er kraniet på Akershus slott det samme som ble tatt ut av veggen i St. Halvardskatedralen denne høstdagen i 1656? Og det samme som ble sendt til København? Kan det være at feil skalle ble returnert til Norge i 1867? For hodeskallen på Akershus slott er ikke merket med Kunstkammerets oppgitte nummer B.B a16, men B.B. a15…

 


 

Kilde:

Per Holck (2014): «Sigurd Joursalfarers hodeskalle på Akershus? En detektivhistorie» i Viking – Norsk arkeologisk årbok Bind LXXVII - 2014. Red. Mjærum, Axel. Norsk Arkeologisk Selskap. S 127-143.

Topografisk arkiv (1811-1994). Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Emneord: Sigurd Jorsalfarer, Kunstkammeret i København, hodeskalle, Anatomisk institutt, A.W. Brøgger, Oluf Rygh, C14-datering, København, Viking - Norsk Arkeologisk Selskap Av Anne Britt Halvorsen
Publisert 4. des. 2014 15:59 - Sist endra 27. okt. 2020 10:08