Nominasjoner til Norges Dokumentarv

Kulturhistorisk museum er stolte over å kunne nominere to flotte kandidater til Norsk dokumentarv – UNESCOs Memory of the World Register!

Bildet kan inneholde: lær, font, papirprodukt, papir, lommebok.

Stiftelsesbrevet, feltdagbøkene og skissebøkene som er nominert til Norges dokumenarv. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Kirsten Jensen Helgeland

Vi har nominert Stiftelsesbrevet fra Det Kongelige Norske Selskab for Norges Vel til Antiqvitets Commissionen av 1811 og de originale feltdagbøkene og skissebøkene, tilhørende Gabriel Gustafson m.fl., fra Osbergutgravningene i 1904-1905.

Antiqvitets Commissionen

I et brev av 13. april 1811 blir Antiqvitets Commissionen offisielt stiftet gjennom brev fra Det Kongelige Selskab for Norges Vel. Brevet beskriver Commissionens rolle og oppgaver, og lister opp dens medlemmer. Antiqvitets Commissionen ble forløperen til det som senere ble Oldsaksamlingen, som i dag er den del av Kulturhistorisk museum.

Osebergfunnet – Garbriel Gustafsons dagbøker

Den 8.august 1903 fikk professor Gabriel Gustafson ved Universitetets Oldsaksamling i Oslo besøk av gårdbruker Oskar Rom fra gården Lille Oseberg i Slagen i Vestfold. I en stor gravhaug på eiendommen sin hadde Rom støtt på det han mente var et skip. Haugen ble åpnet i 1904, ledet av Gabriel Gustafson, og utgravingen avdekket en rikholdig vikingtidsgrav. Dette viste seg å være et av de største arkeologiske funnene i Norges historie, og regnes fremdeles som en av de viktigste nasjonalskattene. 

 

Takk til alle som har bidratt med støtteerklæringer – Riksantikvaren, Prof. Emeritus Arne Emil Christensen, Direktør ved Bergen Museum Henrik von Achen og Dr. Nina Nordström ved Eberhard-Karls Universitet i Tübingen.

Kulturrådets sider finnes listen over de 47 nominerte kandidatene for 2014.

Emneord: nominasjon, Norges Dokumentarv, Unesco, Memory of the World Register, Antiqvitets Commissionen, Oldsaksamlingen, Osebergfunnet, Oseberg, Gabriel Gustafson, vikingskip
Publisert 7. aug. 2014 12:21 - Sist endret 9. sep. 2020 10:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere