Ringnes sponser bevaring av Osebergskipet!

Vel, dette er egentlig en gammel nyhet. Faktisk 115 år gammel.

Bildet kan inneholde: bart, panne, ansiktshår.

Bryggerieier og gründer Ellef Ringnes.

Foto: Ernest Rude/Oslo Museum

Det var tilbake i 1905 at bryggerieier og gründer Ellef Ringes (Ringnes bryggeri) sammen med konsul og mesén Axel Heiberg donerte den svimlende høye summen av kr 6 000 til bevaring og restaurering av Osebergskipet.

Å grave ut Osebergskipet i 1904 var en kostbar affære, og da staten allerede hadde bevilget kr 5000 til arbeidet, ble det vanskelig for bestyreren ved Oldsaksamlingen, arkeolog Gabriel Gustafson, å få mer fra den kanten for kjøp av skipet og den høyst nødvendige restaureringen.

Bildet kan inneholde: fotografi, portrett, ansiktshår, selvportrett, skjegg.
Konsul og mesén Axel Heiberg.
Foto: Ludvig Forbech/Oslo museum

På denne tiden var det fortsatt mulig for eieren av gården hvor skipet ble funnet å selge til høystbydende, men saken løste seg ved at godseier Fritz Michael Treschow kjøpte hele funnet for kr 12 000 og donerte skipet med innhold til Oldsaksamlingen.

Donasjonen fra Ringnes og Heiberg, sammen med en bevilgning fra Kristiania kommune på kr 10 000, sørget for at Osebergskipet ble preparert og restaurert etter datidens kunnskaper, og kunne stilles ut allerede i 1907.

Dermed startet en ny og lang historie om Osebergskipets bevaring. Som ennå ikke er over.

 

 

Bildet kan inneholde: tekst, brev, håndskrift, papir, dokument.
Gustafsons kladd til kvittering for pengene. Dokument fra arkivet på Kulturhistorisk museum.
Ringnesbilder
Av Anne Britt Halvorsen - arkivar
Publisert 12. okt. 2020 13:30 - Sist endra 11. jan. 2021 08:43