Hva skjuler fiskebeina fra middelalderens Oslo?

I forskningsprosjektet FOODIMPACT er middelalderens fiskemat og hva slags fisk som var tilgjengelig for Oslos befolkning i middelalderen blant det vi skal se nærmere på.

I middelalderen ble Oslo gradvis en del av et større internasjonalt handelsnettverk. Byen ble en handelsstasjon (Factorie) for den Hanseatiske liga på 1300-tallet.

Torsk (skrei), som var tørket, var antakelig vår aller viktigste handelsvare. Det viser både arkeologiske og skriftlige kilder. Spørsmålet er hva dette gjorde med tilgangen til og bruk av fisk i de norske byene. Ble det spist mye tørrfisk eller ble det meste eksportert ut av landet? Var lokalfanget fisk viktig i kostholdet? I så fall, hvilke fiskeslag ble spist. Kan de beina vi finner si noe om hvordan fisken ble tilberedt?

Det skal vi forsøke å finne svar på.

Bildet kan inneholde: hylle, inventar, bygning, hyller, samling.

Her er Olaug Flatnes Bratbak i ferd med å finne frem torskebein fra Oslogate 6 i magasinet på Universitetsmuseet i Bergen. Foto: Anne Karin Hufthammer

Nå finner vi frem igjen torskebein som ble funnet under utgravninger av Oslogate 6 på 1980-tallet. Disse skal undersøkes med flere forskjellige metoder. Blant annet skal vi studere hvor fisken kommer fra og hva slags genmateriale den har ved hjelp av isotop- og aDNA-analyser. Fiskebeina fra Oslo skal sammenliknes med tilsvarende studier fra Bergen og London.

Men først må de rette beinslagene hentes frem i magasinet på Universitetsmuseet i Bergen. Det er en stor jobb, hele 950 esker med dyrebein ble samlet inn fra Oslogate 6. Professor Anne Karin Hufthammer gjør et utvalg av de rette beina, og fører nye opplysninger inn i databasen. For å finne ut når i middelalderen beina stammer fra, må hver pose undersøkes for å sjekke hvor på utgravningsfeltet beina er funnet. Så skal hun velge ut hvilke bein vi skal undersøke videre. Da teller både beinslag og størrelse på beina.

Bildet kan inneholde: plast.

Dagens fangst: Her har paleobiologene/osteologene funnet frem torskebein fra 147 av eskene i magasinet. Foto: Anne Karin Hufthammer.

Av Marianne Vedeler
Publisert 28. sep. 2020 15:58 - Sist endra 20. jan. 2021 14:25

Om Mat i middelalderen

Vi ser nærmere på hva slags mat man spiste i middelalderen og hvordan den ble dyrket og tilberedt. Vi vil vise frem resultater fra laboratoriet i forskningsprosjektet FOODIMPACT og spennende skatter fra samlingene våre som kan fortelle om middelalderens mangfoldige matkultur.