Laggede kar

Laggede kar er trekar i forskjellige størrelser som har blitt brukt til oppbevaring av ulike typer mat. Disse karene består av en bunnplate med flere utskårede og høvlede staver med en svakt konkav innside og konveks utside som er festet i bunnplaten. Sammen utgjør disse stavene veggen på karet. Laggen er det innskårne sporet i bunnen av stavene hvor de festes til bunnplaten. Når treverket er godt trutnet og stavene står støtt inntil hverandre, blir karene vanntette.

Laggede kar hadde også gjerne én eller to ørestaver; det vil si staver som stakk høyere opp enn de andre. Disse kunne brukes enten som håndtak å gripe tak i eller som feste til en hank og til lokket hva det laggede karet var utstyrt med dette.

Rundt veggen på karet gikk en gjord, et bånd, som holdt karet sammen med en lås.

Bildet kan inneholde: beige.

Kjært barn har mange navn

Lagget kar er en fellesbetegnelse på trekar som har blitt satt sammen av laggede staver, bunnplate og kanskje et lokk og håndtak. De finnes i forskjellige utforminger som for eksempel sirkulære eller ovale i form, og størrelsen var nok avhengig av hva man planla å bruke dem til. Eksempler på ulike dialektnavn er: ambar, dall, dylle, dyll, melkeringe og melkebunke for å nevne noen.

Hva brukte man dem til?

Sannsynligvis har slike kar hovedsakelig blitt brukt til oppbevaring av ulike typer mat og drikke. Vi må likevel huske på at man likegodt kan lagre ting i dem slik som for eksempel sysaker og garn. Likevel er det nærliggende å tro at man har brukt disse karene i matlagring da dette er tradisjoner som har holdt seg langt opp i nyere tid. Lave og brede kar, ofte kalt melkeringe, ble gjerne brukt til å oppbevare melk mens fløten skilte seg fra melken. Betegnelsen ambar blir gjerne brukt i forbindelse med lagring av graut eller smør, og slike kar hadde høyere kant enn melkeringen. Man kunne også lagre øl i slike kar og det samme gjaldt for salting av fisk. Dette var anvendelige redskaper for oppbevaring av mat. Fra nyere tid vet vi at det var vanlig å sende av gårde smør som barselsgaver og annet. Smør var tidkrevende å lage og dermed dyrt, så dette var stas å få — og å kunne gi bort.

Fra middelalderens Oslo er det mange funn av deler til laggede kar og fra Oslogate 6 har vi over 270 funn av slike. Det gjelder alle delene vi har nevnt her, men det er mest bunner og staver i funnmaterialet vårt. Noen ganger kan det også være utfordrende å skille lokk og bunn fra hverandre på grunn av den like sirkulære formen. Det karakteristiske sporet i den ene enden av stavene gjør dem relativt enkle å identifisere. Det samme gjelder ørestavene som ofte har en sirkelform i den andre enden.

 

 

Bildet kan inneholde: brun, beige, symmetri, mønster, mote tilbehør.
Del av lokket til et lagget kar funnet under Oslogate 6-utgravningene. Lokket er dekorert med strek- og trekantmønster. Stb: 12,5 cm. Foto: Mårten Teigen.
Bildet kan inneholde: brun, rektangel, tre, bakevarer, hardved.
Stav til et lagget kar fra Oslogate 6. Stavene er relativt enkle å identifisere på grunn av ‘laggen’ – det innskårede sporet til å feste bunnen med. Stl: 10,9 cm. Foto: Kirsten Helgeland.

Nøyaktig hva man har oppbevart i dem vet vi ikke og disse gjenstandene har ikke spor av matrester sittende fast i treverket slik som vi ser på enkelte fragmenter av kleberkar og keramikk. De er heller ikke så store at de har vært brukt til å lagre korn i. Sannsynligvis har de som vi ser fra nyere tid inneholdt alt fra smør til øl eller fisk og graut.

Fun fact

Lagging av kar er en egen teknikk, mens tønnemaking, eller bøkring, er en nærliggende, men litt annerledes teknikk. Dette har mye med formen på stavene å gjøre, i tillegg til at tønner har to ‘bunner’ eller ender.

Kilde/litteratur

  • Erik Schia. Tregjenstander. De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Bind 7. Dagliglivets gjenstander. 1990

Kilde

  • Store Norske Leksikon – snl.no
  • Universitetsmuseenes gjenstandsbaser 2019. Elektronisk dokument. Hentet fra Unimusportalen
Av Guro Koksvik Lund
Publisert 28. mai 2020 09:41 - Sist endra 11. feb. 2021 10:17

Om Mat i middelalderen

Vi ser nærmere på hva slags mat man spiste i middelalderen og hvordan den ble dyrket og tilberedt. Vi vil vise frem resultater fra laboratoriet i forskningsprosjektet FOODIMPACT og spennende skatter fra samlingene våre som kan fortelle om middelalderens mangfoldige matkultur.