Matkultur, keramikk og sosiale forskjeller i middelalderens Oslo

Lars Morten Fuglevik er doktorgradsstipendiat ved FOODIMPACT-prosjektet. Han forsker på keramikkens sosiale rolle i utviklingen av en urban identitet og matkultur i Oslo i høymiddelalderen (ca. 1150-1350).

Bildet kan inneholde: tekstil, organisme, maleri, kunst, religiøs gjenstand.

Jesus gjør vann til vin i en fremstilling fra 1320 av bryllupet i Kana (kilde: Wikimedia Commons).
Utsnitt, se hele bildet nederst på siden.

Her beskriver han prosjektet og litt om hva han har funnet ut så langt.

Bakgrunn for prosjektet og kulturhistorisk tolkningsramme
I løpet av den den europeiske middelalderen (i Norge ca. 1000-1500 EVT) utviklet det seg en ny mat- og drikkekultur. Det vanligste produktet i middelalderens husgeråd var ulike kar av keramikk. Magasinene til Kulturhistorisk museum i Oslo inneholder en stor samling av kar fra arkeologiske utgravninger i middelalderens Oslo. Digitaliseringen av samlingen har nå gjort det mulig å utføre historiske analyser av dette materialet.

Det er ikke funnet noe som tyder på at det ble laget keramikk i Norge i middelalderen (Reed, 2009). All keramikk ble derfor sannsynligvis importert. For øvrig er det ikke funnet keramikk i særlig grad utenfor de norske byene. Begge disse forholdene skiller det norske middelalder­kongedømmet fra andre områder i Europa. Men kvaliteten på, og utvalget av, keramikk var en målestokk på status og penger over alt. Det var store forskjeller både mellom ulike husholdninger innad i byene og mellom by og land.

Byens borgere utviklet gradvis en egen urban identitet knyttet til et større kulturelt fellesskap i Europa, der kristendommen (med byene som sentra) og håndverks- og handelskulturen bandt byenes innbyggere sammen over store deler av kontinentet. Måltidene hos de rike i byene kunne være veldig styrt av regler og ritualer. Den katolske kirkens mange høytider, skapte grunnlaget for en festkultur som var full av referanser til bibelen og kristendommen. Gjennom dette «skuespillet» kunne matkulturen brukes i en kompleks sosial konkurranse om makt og posisjoner hvor folk enten kunne bli satt utenfor eller bli  inkludert i fellesskapet (Goody 1982, Twiss 2012).

Problemstilling og metoder
I avhandlingen spør jeg hvordan forbruket av ulike typer husholdningskeramikk kan reflektere utviklingen av en ny matkultur i Oslo.

Den komplekse tilberedningen og serveringen av mat og vin (figur 2), som var en del av den elitære kulturen, krevde etterhvert et bredere spekter av keramikktyper og –funksjoner. Kostbar og eksotisk keramikk ga mer status. Det har derfor vært avgjørende å avklare hvor keramikken i Oslo kom fra, og hvilke typer man brukte. For å besvare disse spørsmålene, undersøker jeg keramikk gjennom arkeologiske og kjemiske analyser med hensyn til funksjon og opphavssted.

Hittil har jeg gjennomgått keramikk fra fire arkeologiske lokaliteter i sentrale deler av middelalderbyen Oslo: Skomakerdistriktet, det gamle rådhuset og området rundt, biskopens borg og dominikanermunkenes St. Olavskloster.

Bildet kan inneholde: servise, drikkevarer, vase, serveringsutstyr, kreativ kunst.
Engelsk vinkanne (kilde: British Museum, Creative Commons).
 
Foreløpige resultater
De foreløpige resultatene viser at keramikk fra mange av de viktigste handelssentra i periodens handelsnettverk (figur 3) fant veien til Oslo. Fra Middelhavet kom boller og fat fra det østromerske riket og amforaer fra Spania, fra byene i England, Frankrike og Nederlandene kom særlig vinkanner, mens kokekar til mat kom fra de danske områdene og det tysk-romerske riket. Mot senmiddelalderen kom stadig mer av keramikken fra de tyske områdene, spesielt krus og kanner. Enkelte kar stammer også fra den østlige delen av Østersjøen.

I motsetning til hva man tidligere har antatt, var engelsk husholdningskeramikk aldri dominerende. Importen og den kulturelle påvirkningen kom på 1100-tallet fra de danske områdene og Sørskandinavia generelt. Allerede omkring 1200 kom trolig en nettverksendring og de matrelaterte produktene ble fra da av i størst grad importert fra de nordtyske byene gjennom det tidlighanseatiske handelssystemet.

Jeg jobber videre med flere analyser av fordelingen av ulike typer keramiske kar innad i byen, og tolker kjemiske analyseresultater av matrester som er bevart i karene.

Handelsruter i Høy-/Senmiddelalderen (kilde: Wikimedia Commons).

Bildet kan inneholde: tekstil, maleri, kunst, religiøs gjenstand, illustrasjon.

Les mer:

  • Goody, J. (1982). Cooking, cuisine, and class: A study in comparative sociology. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Reed, I. (2009). Trønderkeramikk : "adskillige sorter krustøi". Trondheim: Tapir akademisk forl.
  • Twiss, K. (2012). The Archaeology of Food and Social Diversity. Journal of archaeological research, 20(4), 357-395. doi:10.1007/s10814-012-9058-5
Av Lars Morten Fuglevik
Publisert 17. jan. 2022 18:54 - Sist endra 25. jan. 2022 17:45

Om Mat i middelalderen

Vi ser nærmere på hva slags mat man spiste i middelalderen og hvordan den ble dyrket og tilberedt. Vi vil vise frem resultater fra laboratoriet i forskningsprosjektet FOODIMPACT og spennende skatter fra samlingene våre som kan fortelle om middelalderens mangfoldige matkultur.