Om bloggen

Dagens byboere blir stadig mer bevisst på å skape en bærekraftig utnyttelse av biologiske og fysiske ressurser ved hjelp av kortreist mat. Dette har en klar parallell til middelalderens urbane matproduksjon som ble kombinert med omlandshandel og fjernimport.

Denne kombinasjonen av ulike ressurser var med på fremme oppkomsten av en urban matkultur. Det er denne matkulturen forskere nå vil se på i prosjektet The impact of food culture in Medieval towns (FOODIMPACT)  .

I museets samling finnes det over 30.000 gjenstander fra middelalderbyen Oslo som kan relateres til mat. Dette er en rik samling av arkeologiske, botaniske, og osteologiske kilder som kan gi et utfyllende bilde av den urbane matkulturen i perioden 1200-1600 med et spesielt fokus på Middelalderbyen Oslo.

Matlaging, servering og konservering av mat er tett forbundet med menneskers identitet og vi vil undersøke sammenhengen mellom mat og sosiale forskjeller i denne perioden.

Vi ser nærmere på hva slag mat man spiste i middelalderen og hvordan den ble dyrket og tilberedt. Vi vil vise frem resultater fra laboratoriet i forskningsprosjektet FOODIMPACT og spennende skatter fra samlingene våre som kan fortelle oss om en mangfoldig matkultur.

Om Mat i middelalderen

Vi ser nærmere på hva slags mat man spiste i middelalderen og hvordan den ble dyrket og tilberedt. Vi vil vise frem resultater fra laboratoriet i forskningsprosjektet FOODIMPACT og spennende skatter fra samlingene våre som kan fortelle om middelalderens mangfoldige matkultur.