Middelalderbyen Oslo lå opprinnelig på slettene under Ekeberg ved Alnaelvens munning for rundt 1000 år siden. Dette er bydelen som i dag heter Gamlebyen.

Etter brannen i 1624 ble byen flyttet og fikk det nye navnet Christiania. Man kan i dag likevel se flere spor etter middelalderbyen for eksempel i middelalderparken ved vannspeilet på Sørenga. Her finnes ruiner etter kirke-, biskop- og kongsanlegg. Flere utgravninger i Oslo har avdekket, ikke bare boligene til de som sto øverst i samfunnet, men også enklere hus av tre hvor vanlige folk bodde og arbeidet.

 Arkeologene har gjennom årene i tillegg avdekket gateløp, gjerder, kaianlegg og båter som også har vært med på å vise hvordan byens topografi har utviklet seg. Rundt år 1300 var byen på sitt største og hadde sannsynligvis rundt 2-3000 innbyggere. Den var da preget av monumentalbygninger slik som kirker og klostre.

I tillegg har også arkeologiske utgravninger avdekket et vell av gjenstander knyttet til hverdagslivet i middelalderbyen slik som verktøy, sko av lær, keramikk, tekstilredskaper, kokekar, baksteheller m.m.

Oslogate 6

Utgravningene i Oslogate 6 fant sted mellom 1987 og 1989. Utgravningsfeltet omfattet på det meste 670 Kvm og ligger i den nordre delen av middelalderbyen Oslo. Området lå vest for Korskirken, og nord for Bispeborgen, Hallvardskirken og Olavsklosteret. Funnene fra Oslogate 6 viser at området hadde blitt en del av den fremvoksende byen med bygårder fra siste halvdel av 1000-tallet. Under dette fant man spor av jordbruk og eldre bebyggelse fra 900/1000-tallet.

Som del av disse utgravningene ble det funnet godt over 20.000 gjenstander som hovedsakelig knytter seg til vanlige menneskers dagligliv. Nesten halvparten av gjenstandsmaterialet knytter seg til lærproduksjon og dette var også skomakerområdet i byen. Mellom 2017 og 2019 har disse gjenstandene gjennomgått en revisjon, og gjennom dette arbeidet har vi rettet et spesielt fokus mot gjenstander fra Oslogate 6 som knyttes til mat.

Om Mat i middelalderen

Vi ser nærmere på hva slags mat man spiste i middelalderen og hvordan den ble dyrket og tilberedt. Vi vil vise frem resultater fra laboratoriet i forskningsprosjektet FOODIMPACT og spennende skatter fra samlingene våre som kan fortelle om middelalderens mangfoldige matkultur.