English version of this page

Rapport fra labben: Nå analyserer vi torskebein med isotopanalyse

Middelalderens Oslo ble gradvis del av et internasjonalt handelsnettverk. Skriftlige kilder indikerer at eksport av torsk spilte en viktig rolle i handelen. Men fiskebein utgjør en relativt liten del av dyrebeina som er funnet under utgravninger i byen. Førte den økende fiskeeksporten til at Oslos innbyggere fikk dårligere tilgang på fisk? Eller var arktisk torsk hele tiden tilgjengelig I Oslo?  Alex Hirons analyserer nå stabile isotope av karbon, nitrogen, hydrogen og svovel i torskebein fra Oslogate 6.  Nå vil vi forsøke å finne ut mer om hvor Oslo fikk fisken fra.

Bildet kan inneholde: service, medisinsk, helsepersonell, hvitevare, helsevesen.

Lab-selfie: Alex Hirons lover at det er et smil bak maska

Foto: Alex Hirons

Her er Alex med en fersk rapport. Hun er nå i gang med å forberede prøveladning nr. 2 til demineralisering:

Bildet kan inneholde: kaffe kopp, kopp, servering, drikkevarer, krus.

Prøver i rensekø. Foto: A. Hirons

Jeg har renset prøvene med en sandblåser og veid de rensede prøvene. Så har jeg brukt en Dremel-drill til å ta ut en delprøve, og plassert alle prøvene i et testrør (alle er merket med prøvenummer og veiet uken før).

Bildet kan inneholde: pistoltilbehør.

Dremel-drillen er klar for sub-sampling. Foto: A. Hirons

Rørene blir nå veid på nytt så snart de inneholder delprøvene, og vekten av de tomme rørene trekkes fra for å få den nøyaktige prøve-vekten.

Bildet kan inneholde: kontorutstyr, vannflaske, skala, kontorrekvisita, plast.

Her veies prøvene. Foto: A. Hirons

Så blir alle prøvene senket ned i 0.5 molar saltsyre, dekket med folie og satt i fryseren. Dette gjør jeg for å fjerne mineralkomponenten fra beinet. Collagenet vi trenger til isotopanalysene blir igjen. 

Prøvene blir sjekket daglig. Ferdige prøver skal være myke og formbare. Dette sjekkes ved å bruke en glasspipette for å se hvor gummiaktig prøven er (hvis du presser den mot den ene siden av testrøret, former den seg da etter røret eller er den fremdeles hard og stiv?). Syren blir byttet hver annen dag, og overflødig syre helles eller filtreres bort. Så tilføres ny syre. Å lage nye flasker med fortynnet syre er en annen vanlig lab-job!


Syren byttes annenhver dag. Foto: A. Hirons

Nå demineraliseres prøvene (80 prøver totalt). Neste skritt er gelatinisering. Følg med! 

Av Alex Hirons/Marianne Vedeler
Publisert 21. des. 2020 10:10 - Sist endra 9. feb. 2021 14:25

Om Mat i middelalderen

Vi ser nærmere på hva slags mat man spiste i middelalderen og hvordan den ble dyrket og tilberedt. Vi vil vise frem resultater fra laboratoriet i forskningsprosjektet FOODIMPACT og spennende skatter fra samlingene våre som kan fortelle om middelalderens mangfoldige matkultur.