Arkeologisk seminar med Jan Bill

Skipsgraver og skipssettinger som uttrykk for bruk av skjoldungemyten i yngre jernalders etablering av kongedømmer omkring Nordsjøen.

Jan Bill, Kulturhistorisk museum, UiO
Jan Bill, Kulturhistorisk museum, UiO

Skipsgravene er noen av de rikeste arkeologiske funn som har blitt gjort i Nord-Europa - men hva betyr de egentlig?

Var de simpelthen "top of the pop" innenfor yngre jernalders begravelsesritualer, det flotteste man kunne koste på seg innenfor den sjangre?

Eller skal vi hellere forstå disse ekstreme graver som et mer spesifikt uttrykk, som en representasjon av en bestemt opprinnelsesmyte der skulle gi herskerslekten legitimitet?

Og består der derigjennom et samband mellom skipsgraver i forskjellige deler av Skandinavia og Nordsjøområdet?

Dette er omfattende spørsmål, som det kanskje aldri vil bli mulig å svare på, men de senere års nye arkeologiske resultater omkring skipsgravene, sammen med ny lesning av de skriftlige kilder, begynner å tegne konturene av en mer ideologisk og politisk preget rolle til skipsgravene enn tidligere antatt.

Kommentator

Dagfinn Skre

Arrangør

Iver Neumann og Lene Melheim
Publisert 13. sep. 2019 12:53 - Sist endret 11. feb. 2021 08:46