English version of this page

SENKU-seminar med Olav Gundersen

Epler og pærer: Å sammenligne urbanisering og kommersialisering i middelalderens Norge og Danmark

Bildet kan inneholde: luftfoto, fugleperspektiv, naturlig landskap, land mye, landskap.

Hvordan levde folk egentlig i middelalderen? Forlatte landsbyer og fortidens menneskers liv og virke kan forstås gjennom analyse av arkeologiske funn som for eksempel mynter

Det ligger i all historieskrivnings natur å være komparativ, enten gjennom synkron eller diakron komparasjon. Samtidig kan en eksplisitt komparativ metodologi ofte få frem interessante likheter og forskjeller, og hjelpe oss med å analysere noen nøkkelfaktorer. I den ikke-nasjonale middelalderforskningen blir ofte Skandinavia behandlet som et enkelt objekt, og man regner ofte med at i de skandinaviske landene fantes det relativt like institusjoner og utviklingstrekk. Ved nærmere undersøkelse viser det seg dog at det er markante forskjeller i den urbane utviklingen og kommersialiseringen av kongerikene Norge og Danmark i middelalderen, som også gir utslag i sterke forskjeller i deres økonomiske systemer. Ved å sammenligne den kronologiske og romlige distribusjonen av myntmaterialet blir det mulig å kvantitativt analysere forholdet mellom urbanisering og kommersialisering i middelalderens Norge og Danmark, som hjelper oss å nyansere vår forståelse av det livet mennesker levde i de to kongerikene.

Olav Gundersen er en norsk historiker som interesserer seg for middelalderhistorie, urban historie, økonomisk historie, sosialhistorie og politisk historie. I Ph.D-prosjektet arbeider han med å undersøke samspillet mellom kommersialisering og urbanisering, gjennom analyse av myntmaterialet fra noen utvalgte byer og landområder i Norge og Danmark

Arrangør

Jon Røyne Kyllingstad og Knut Christian Myhre
Emneord: Middelalder, numismatikk, økonomisk historie
Publisert 2. jan. 2020 09:46 - Sist endret 8. feb. 2021 13:06