English version of this page

Osebergskipet tømmes

Forberedelsene til det nye Vikingtidsmuseet er i gang

Osebergskipet på Vikingskipshuset fotografert i januar 2020
Foto: Kirsten Jensen Helgeland

Selv om det er lenge til vi kan åpne dørene til det nye Vikingtidsmuseet, så er forberedelsene godt i gang. Like etter nyttår begynte konservatorene våre å tømme Osebergskipet på Vikingskipshuset for innhold. Gjenstandene som fjernes skal ikke tilbake i utstillingen før det nye museet står klart.

Innholdet som fjernes fra skipet nå er alle tiljene, altså skipets dekksplanker, årene, en større tønne og en øse.

− Gjenstandene skal støvtørkes, pakkes og sendes til magasinet på Økern. Her skal de katalogiseres på nytt, og oppbevares til det nye museet er på plass, forteller konservator Guro Hjulstad.  

Det vil også bli tatt nye bilder av gjenstandene, og utstillingen slik den står i dag blir også grundig dokumentert.

Skal skannes  

Tidligere er skipet skannet utvendig. Når skipet er tømt, skal det skannes innvendig. Det kommer til å tjene flere formål.

− Sammen med den utvendige skanningen er den et viktig redskap for å forberede sikring og flytting av Osebergskipet i forbindelse med byggingen av det nye Vikingtidsmuseet, forteller Jan Bill, professor i arkeologi og samlingsansvarlig ved Vikingskipshuset.

Skanningen vil også være nyttig når det skal bygges et nytt støttesystem til skipet.

− Den vil også dokumentere skipets form i dag, slik at forandringer over tid vil kunne kartlegges nokså nøye i fremtiden, og at eventuelle skader kan repareres best mulig. Dessuten vil skanningen også bidra til at skipets konstruksjon og byggemåte kan utforskes bedre, sier Bill.  

Mye støv

Ansatte ved Kulturhistorisk museum i arbeid på Osebergskipet
For å komme til gjenstandene i Osebergskipet, brukes lift og varsomhet. Foto: Kirsten Jensen Helgeland

Når skipet er tømt skal Oseberg og de to andre skipene støvsuges. Det gjøres årlig, og de to dagene dette skjer, er museet stengt for publikum. I år vil det si onsdag 5. og onsdag 12. februar. Da bygges stillas, og skipene støvsuges med industristøvsugere med ekstra langt skaft.

− Støvsugerposene tas vare på. Noen ganger går vi gjennom dem for å blant annet se på hvor stor slitasje støvsugingen utgjør på skipet, forteller Hjulstad.

Støv er et nokså omfattende problem i et museumsbygg som ble bygget for 40 000 besøkende i året, men som nå har over 550 000 turister innenfor dørene årlig. Dette er det tatt høyde for i planleggingen av det nye Vikingtidsmuseet, og det er et uttalt mål at støvbelastningen skal bli mindre for skipene i nytt bygg med et klimaanlegg som er tilpasset gjenstandenes behov.

Publikum kommer til å merke at det er mye aktivitet rundt Osebergskipet på Vikingskipshuset disse dagene. Halve fløyen er sperret for publikum, men skipet er fremdeles tilgjengelig fra den siden det ikke jobbes fra.

Av Mari Parelius Wammer
Publisert 14. jan. 2020 11:08 - Sist endret 23. sep. 2020 08:32