English version of this page

Vikinghjelmen fra Yarm

Et tvilsomt funn med et brokete rykte har endelig blitt bragt frem i lyset, og Gjermundbu-hjelmen er ikke lenger den eneste vikinghjelmen i verden!

Bildet kan inneholde: hjelm, personlig verneutstyr, hodeskalle, hodeplagg, rustning.

Hjelmene fra Yarm og Gjermundbu. Foto: Jeff Veitch, Durham universitet og Vegard Vike, Kulturhistorisk museum.

Ved nedgraving av kloakkrør i byen Yarm i Nord-England ble det på 1950-tallet funnet en hjelm med brilleformet ansiktsbeskyttelse, grovt smidd og udekorert. Den har blitt antatt å være fra vikingtid, men lenge har det blitt fremmet tvil om autensiteten. De seneste årene har derfor grundige materielle undersøkelser blitt gjennomført på Yarm-hjelmen og resultatene ble publisert nå i år.

Konklusjonen må sies å være solid. Dette er en autentisk hjelm fra perioden omkring vikingtid. Detaljer ved hjelmens utforming og jernets metallurgiske egenskaper sammenfaller med hva vi vet om datidens fremstillingsmetoder. I dag vet vi også betraktelig mer om dette enn da hjelmen ble funnet, så sjansene for at det ble laget en såpass vellykket forfalskning for 70 år siden er små. Konserveringskunnskapen til artikkelfatter Chris Caple gjorde det dessuten mulig å studere detaljer ved korrosjonen som hadde dannet seg på hjelmen mens den lå nedgravd. Disse undersøkelsene støtter også opp om autensiteten.

Som forvaltere av Gjermundbuhjelmen, Norges eneste vikingtidshjelm, nær beslektet med den fra Yarm, vil vi gjerne få gratulere England og Yarm med den gledelige nyheten!

Hjelmen fra Yarm kan sees utstilt ved Preston Park Museum.

Gjermundbuhjelmen er utstilt i VÍKINGR-utstillingen på Historisk museum.

Av Vegard Vike
Publisert 11. sep. 2020 10:35 - Sist endret 5. feb. 2021 08:05