Anette Sand-Eriksen

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
Bilete av Anette Sand-Eriksen
English version of this page
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student) Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Eldre bronsealder
 • Senneolitikum
 • Bosetning og erver
 • Introduksjonen av jordbruk i Skandinavia
 • Sosial organisering
 • Åpen forskning

Bakgrunn

 • Siden 2022: Doktorgradsstipendiat ved Kulturhistorisk museum i Oslo
 • 2019-2021: Utgravningsleder ved Kulturhistorisk museum i Oslo
 • 2016-2019: Feltleder ved Kulturhistorisk museum i Oslo
 • 2015-2016: Arkeolog ved Kulturhistorisk museum i Oslo
 • 2013-2015: Mastergrad ved Universitetet i Oslo

Publikasjonar

 • Szilágyi, Kata & Sand-Eriksen, Anette (2021). Medieval Norwegian Wooden (Stave) Churches: Built Heritage and Places of Memory. Hungarian Archaeology E-Journal. ISSN 2416-0296. 10(1), s. 30–40. doi: 10.36338/ha.2021.1.5.
 • Sand-Eriksen, Anette; Skre, Dagfinn & Stamnes, Arne Anderson (2020). Hvordan har metallgjenstander funnet veien til pløyelaget?Resultater fra et metodisk prøveprosjekt på Storhov i Elverum. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 22, s. 75–94. doi: 10.5617/pt.8395. Fulltekst i vitenarkiv
 • Melheim, Anne Lene & Sand-Eriksen, Anette (2020). Rock art and trade networks: From scandinavia to the italian alps. Open Archaeology. ISSN 2300-6560. doi: 10.1515/opar-2020-0101. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sand-Eriksen, Anette & Nordlie, Erlend (2020). The High-Medieval Royal Manor Complex. I Skre, Dagfinn (Red.), Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042579-6. s. 395–463.
 • Prescott, Christopher; Sand-Eriksen, Anette & Austvoll, Knut Ivar (2018). The Sea and Bronze Age Transformations. I Holt, Emily (Red.), Water and Power in Past Societies. SUNY Press. ISSN 9781438468754. s. 177–198. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sand-Eriksen, Anette (2017). Avaldsnes - Et ukjent kongsgårdsanlegg. Alle tiders. ISSN 1891-9219. s. 48–50.
 • Sand-Eriksen, Anette (2017). Mjeltehaugen: Europe’s northernmost Bell Beaker expression? I Bergerbrant, Sophie & Wessman, Anna (Red.), New Pespectives on the Bronze Age. Proceedings of the 13th Nordic Bronze Age Symposium held in Gothenburg 9th to 13th June 2015. Archaeopress. ISSN 9781784915988. s. 7–19.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Sand-Eriksen, Anette (2022). The Case of Sus .
 • Sand-Eriksen, Anette (2022). Scaling and evaluating Late Neolithic and Bronze Age settlement sites in South-Eastern Norway .
 • Sand-Eriksen, Anette & Mjærum, Axel (2022). Late Neolithic and Early Bronze Age agricultural developments in the Oslo Fjord area, Norway.
 • Sand-Eriksen, Anette (2021). Graver og smievirksomhet fra (eldre) jernalder på Ringerike. Norark.no.
 • Sand-Eriksen, Anette & Koxvold, Lucia Uchermann (2020). Hva er det vi har funnet på Kanten? Norark.no.
 • Sand-Eriksen, Anette (2020). Med sjøutsikt i mesolitikum. Norark.no.
 • Sand-Eriksen, Anette; Koxvold, Lucia; Hårstad, Silje & Granados, Tina Jensen (2020). Arkeologi på Kanten. Norark.no.
 • Sand-Eriksen, Anette (2019). Fra null til gull – ei smedgrav på Harkmark. [Internett]. Norark.no.
 • Sand-Eriksen, Anette & Mjærum, Axel (2019). En dolk, en åker og mange stolper – spor av brosealdergården i Tjølling. [Internett]. Norark.no.
 • Sand-Eriksen, Anette (2017). Kongsgårdsanlegg på Avaldsnes graves frem. [Internett]. Norark.no.
 • Prescott, Christopher; Austvoll, Knut Ivar & Sand-Eriksen, Anette (2016). The Sea and Late Neolithic/Bronze Age transformations.
 • Sand-Eriksen, Anette (2015). De dekorerte Mjeltehaughellene - et klokkebegeruttrykk?

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 17. jan. 2022 11:50 - Sist endra 24. mars 2022 13:27