Christian Løchsen Rødsrud

Bilete av Christian Løchsen Rødsrud
English version of this page
Telefon +47 22859408
Mobiltelefon +47 97641562
Rom 213
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gt. 29 anneks 2. etg.
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeider med med utgravninger (forvaltningsundersøkelser), særlig av graver og bosetningsspor fra jernalder. Siden 2020 har jeg vært prosjektleder for utgravningen av Gjellestadskipet i Halden. Jeg er også forsker i prosjektet Viking Nativity. Gjellestad across borders.

Har tidligere arbeidet med saksbehandling, samlingsforvaltning og utlån. Min PhD-avhandling handler bruken av keramikk gjennom jernalderen, og jeg har et forskningsfokus på jernalderens bosetningsmønstre, tidlige urbaniseringsprosesser, gravskikk og ritualer.

Forskningsinteresser

Jernalderkeramikk, sosiale nettverk, markeds- og produksjonsplasser, bydannelse, forhistorisk jordbruksbosetning samt studier av graver og materiell kultur.

Utdanning

 • 2012 PhD i arkeologi: I Liv og Død: Keramikkens sosiale kronologi i eldre jernalder
 • 2003 Hovedfag i arkeologi: Fattige graver - komplekse ritualer? Rituelle uttrykk og endringsaspekter i jernalderens begynnelse belyst gjennom graver i Østfold

Verv

 • 2014- Tillitsvalgt Forskerforbundet
 • 2014-2018 Redaksjonsmedlem Viking (nr. 77-81)
Emneord: Arkeologi, Jernalder, Førromersk jernalder, Romertid, Folkevandringstid, Vikingtid, Keramikk, Graver, Bosetningsspor, Markedsplasser

Publikasjonar

 • Rødsrud, Christian Løchsen; Martinsen, Julian Robert Post & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Røysundersøkelser i Løten, Hedmark. I Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Pedersen, Einar Solheim; Armstrong-Oma, Kristin & Petersson, Håkan (Red.), Røyser : å utfordre etablerte kategorier i kulturminnevernet. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISSN 9788277601878. s. 99–114. doi: https%3A/doi.org/10.31265/ams-varia.vi61.339. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredriksen, Per Ditlef; Rødsrud, Christian Løchsen & Caruso, Francesco (2020). What Happened at Augland? A Social Chronology for the Demise of a Roman Iron Age Ceramic Workshop in South Norway. Oxford Journal of Archaeology. ISSN 0262-5253. 39(4), s. 442–464. doi: 10.1111/ojoa.12204. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Mann over bord – om mangelen på skjelettdeler, funnfattigdom og symbolbruk i røys- og haugkonstruksjoner. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 101–117. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundersen, Ingar Mørkestøl; Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2020). Kokegroper som massemateriale. Regional variasjon i en kulturhistorisk brytningstid. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 187–199. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Røstad, Ingunn Marit (2020). Hedmarkens merovingertid i et fugleperspektiv. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 175–186. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Jouttijärvi, Arne (2020). Smie på Fangberget i Ringsaker. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 255–273. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Melgaard, Hilde M Sømme; Skogheim, Vegard; Winther, Torgeir & Mikkelsen, Peter Hambro (2020). Kokegropslokaliteter og ovner i Løten. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 157–174. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Ingen vei utenom. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 345–347. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Linderholm, Johan & Mikkelsen, Peter hambro (2020). SKILLINGSTAD – AN IRON AGE BURIAL SITE IN LØTEN, EASTERN NORWAY. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 77–100. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (2020). A PAST BORDERLAND – LANDSCAPES, COMMUNICATION ROUTES AND THE ARCHAEOLOGICAL RECORDS OF LØTEN AND ELVERUM IN EASTERN NORWAY. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 19–75. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). The longest lines. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 15–17. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stamnes, Arne Anderson & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). 11. GEOFYSISKE UNDERSØKELSER AV JERNVINNEANLEGG I DYRKET MARK – OBSERVASJONER, ANALYSER OG ERFARINGER FRA ÅNESTAD. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 221–230. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Burial Mounds, Ard Marks, and Memory: A Case Study from the Early Iron Age at Bamble, Telemark, Norway. Published online 17. jaunary 2020. European Journal of Archaeology. ISSN 1461-9571. doi: 10.1017/eaa.2019.74. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Drikkeutstyr med romersk opphav. Identitet og sosial interaksjon i eldre jernalder. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 19, s. 79–98. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Stillinga. En lokalitet med to gravhauger, ardspor og et hulveisystem , E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 557–588.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Koxvold, Lucia Uchermann (2017). Hydal 4. En urnegrav fra førromersk jernalder. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag. ISSN 9788202566241. s. 589–594.
 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Heimdalsjordet – trade, production and communication. I Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (Red.), Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISSN 978-1-47-247077-5. doi: 10.4324/9781315548197-11. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Why did pottery production cease in Norway during the transition to the Late Iron Age? I Iversen, Frode & Petersson, Håkan (Red.), The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-099-6. s. 77–92.
 • Macphail, Richard; Bill, Jan; Crowther, John; Haitha, Constantin; Linderholm, Johan & Popovici, Dragomir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). European ancient settlements - A guide to their composition and morphology based on soil micromorphology and associated geoarchaeological techniques; introducing the contrasting sites of Chalcolithic Bordusani-Popina, Borcea River, Romania and Viking Age Heimdaljordet, Vestfold, Norway. Quaternary International. ISSN 1040-6182. doi: 10.1016/j.quaint.2016.08.049. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). To Your Health or to Your ancestors? A study of pottery in graves from Eastern Norway in the Early Iron Age. I Petterson, Paul Eklöv (Red.), Prehistoric Pottery Across the Baltic. Regions Influences and Methods. Archaeopress. ISSN 9781407314631. s. 13–20.
 • Macphail, Richard; Linderholm, Johan; Bill, Jan; Cannell, Rebecca & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Integrated microstratigraphic investigations of coastal archaeological soils and sediments in Norway: The Gokstad ship burial mound and its environs including the Viking harbour settlement of Heimdaljordet, Vestfold. Quaternary International. ISSN 1040-6182. 315, s. 131–146. doi: 10.1016/j.quaint.2013.05.051.
 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). En ny markeds- og produksjonsplass ved Gokstad i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 120, s. 5–12.
 • Pedersen, Unn & Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Nye vektlodd fra Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 119, s. 53–59.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (2020). Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202632229. 354 s.
 • Bill, Jan & Rødsrud, Christian Løchsen (2017). Heimdalsjordet – trade, production and communication. In: A.Z.T. Glørstad and K. Loftsgarden (Eds.) Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISBN 9781472470775. 19 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Rødsrud, Christian Løchsen (2022). Halibut fishing in the Viking Period.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2022). The Gjellestad ship burial: a royal burial site and its surroundings.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2022). Curse of the Ancients with Alice Roberts, episode 4 God's Holy Warriors. [TV]. https://www.sky.com/watch/title/series/16e376d8-299a-40a4-a0.
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2021). Løten – møtet mellom frodige Hedmarken og skogens rike. Fortidsfunn i forbindelse med utbyggingen av riksvei 3/25. Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten.. ISSN 0333-0893. 47, s. 7–20.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2021). The introduction of soapstone as temper in pottery production at Augland, Southern Norway.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2021). Gjellestadskipet.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2021). Gjellestadskipet og dets omgivelser.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2021). Gjellestad. A Viking Period ship grave and its surroundings.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Havgar, Margrethe Kirby Hopstock & Klevan, Ole Andreas Laache (2020). Alltid viking. [Internett]. https://www.nrk.no/alltidviking/.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Synnevåg, Anne (2020). Hvordan var livet i Skandinavia før vikingtiden? [Internett]. https://forskning.no/arkeologi-forskning-no-podcast-historie.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Haug, Otto & Bendiksen, Kristian (2020). For første gang på hundre år skal et vikingskip opp av jorda! [Radio]. https://radio.nrk.no/podkast/studio_2/l_7ce19136-b164-451e-a.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Barkman-Astles, Marc (2020). Archaeo-Chat: Gjellestad Viking Ship Burial! [Internett]. https://www.youtube.com/watch?v=gkhwZ1yCF1c&t=1218s.
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Forord. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 5–5. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97.
 • Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Forvaltningsprosjektet rv. 3/25. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 351–354. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Gundersen, Sigrid Mannsåker (2020). Pressekonferanse på Klima- og miljødepartementet: Skipsgraven fra Gjellestad. Ny viten om datering og bevaringstilstand. [Internett]. https://www.nrk.no/osloogviken.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Haugsbø, Håkon (2019). For første gong på 115 år grev norske arkeologar ut eit nytt vikingskip. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/desse-dagar/KMTE86002619/15-09-20.
 • Fredriksen, Per Ditlef & Rødsrud, Christian Løchsen (2019). Augland - en tragedie i tre akter? Og litt om keramikken fra Dilling.
 • Gustavsen, Lars; Gundersen, Sigrid M. & Rødsrud, Christian Løchsen (2019). Exploring the Gjellestad Ship Burial and its Environs.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Wammer, Mari P. (2019). Nå graver vi etter det nye vikingskipet. [Internett]. https://www.khm.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/na-gra.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2019). Spor i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2019). Vikingskipenes hemmeligheter. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25008419/29-04-2019#t=58.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Marstrander, Christian (2019). Da Romerriket kom til Hadeland. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25015619/07-08-2019#t=1m.
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Spangen, Marte & Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Arkeologi på rappen 1-2: Christian Rødsrud om romersk påvirkning på drikkekar i Norge. [Internett]. Podcast for Primitive tider på soundcloud.com og iTunes.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Finsmedkunsten i jernalderen belyst gjennom Billingstadspennen og relieffspennene fra folkevandringstiden .
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2018). Sporene i undergrunnen vi ikke forstår. Er det bare å gi opp?
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2017). Jernalderprakt. Rike kvinner bar sirlig utskårne draktspenner i gull og sølv for 1500 år siden. . [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25021117/23-10-2017.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bleken, Halfdan (2017). Gullhornene. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25016917/24-08-2017.
 • Stamnes, Arne Anderson; Rødsrud, Christian Løchsen & Eriksen, Kristin (2016). Magnetic geophysical prospection in prehistoric iron production contexts. The case of Ånestad, Hedmark, Norway.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bill, Jan (2016). Heimdalsjordet - Trade, Production & Communication.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Sosialt drikkepress i jernalderen.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Utgravninger langs Rv3 og Rv25.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2016). Drikkeritualer og bruk av mjød/øl i forhistorien.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015). Funnene har vært over alle forventninger. [Internett]. http://www.nrk.no/ho/arkeologer_-_-funnene-har-vaert-over-al.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015). Jaktet elg med fangstgroper i slusesystem. [Internett]. http://www.nrk.no/ho/jaktet-elg-med-fangstgroper-i-slusesyst.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Keramikkproduksjonens opphør vurdert i lys av endringsprosesser i overgangen mellom eldre og yngre jernalder.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Arkeologi langs riksvei 3 og 25. Med merovingertideni fokus.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Keramikkproduksjonens opphør.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Hvorfor opphørte keramikkproduksjonen i Norge ved overgangen til yngre jernalder?
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015). Utgravningsresultater fra arkeologiskeutgravninger langs Riksvei3/25.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Martinsen, Julian Robert Post (2015). Elverum er et mekka for arkeologi. [Avis]. http://www.ostlendingen.no/arkeologi/elverum/elverum-er-et-m.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). 100 gravhauger registrert i Løten. [Internett]. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Unikt funn fra jernalderen. [TV]. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990820.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Rik tid ved Myklegard. [Avis]. http://www.ostlendingen.no/loten/rik-tid-ved-myklegard/s/5-6.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Arkeologiske utgravninger i Løten. [TV]. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP990603.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Utgravninger langs Riksvei 3/25. [Radio]. https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppla.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bakkebø, Stine Hansen (2014). Arkeologer har funnet vikingtidens hovedvei. [Radio]. http://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB50016714/21-08-20.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014). Et forsøk på å fylle et «tomrom» i Bambles historie. [Internett]. http://norark.no/sted/e18-rugtvedt-dordal.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014). Endring i gård og keramikkbruk.
 • Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro & Rødsrud, Christian Løchsen (2014). E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Bakkebø, Stine Hansen (2014). Er dette vikingenes E18? [Internett]. http://www.nrk.no/telemark/er-dette-forhistoriens-e18_-1.118.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014). Arkeologer fant gammel grav. [TV]. http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE9908.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2014). Fant jernaldergrav i Bamble. [Internett]. http://www.nrk.no/telemark/fant-jernaldergrav-i-bamble-1.118.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013). Pottery grave goods tells us about life (http://sciencenordic.com/pottery-grave-goods-tell-us-about-life) (http://www.hf.uio.no/iakh/english/research/news-and-events/news/rodsrud.html). [Internett]. http://sciencenordic.com/ http://www.hf.uio.no/iakh/english/.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Pedersen, Unn (2013). Siste nytt fra Gokstad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013). Gjestebud i grava (http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2013/rodsrud.html). [Internett]. www.uio.no/, http://www.hf.uio.no og www.khm.uio.no/.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Kildahl, Mari (2013). Gravkeramikk sier mer om liv enn død. [Internett]. http://www.forskning.no/artikler/2013/januar/345147.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Heimdaljordet – handelsvarer, produksjon og kommunikasjon.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Grydeland, Ivar (2013). Utgravingen på Gokstad. [Radio]. NRK P2, Ekko.
 • Eriksen, Thomas Hylland; Gansum, Terje; Bill, Jan; Iversen, Frode; Rødsrud, Christian Løchsen & Eriksen, Marianne Hem [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). Arkeologene: Vikingen - superhelt og bonde 5:8. [TV]. NRK1.
 • Rødsrud, Christian Løchsen; Bill, Jan & Tveitan, Fleming (2013). Har funnet sjøkanten på Heimdal-feltet. [Avis]. Sandefjord Blad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). – En viktig person styrte dette området.Nye arkeologiske funn på et jorde ved Gokstadhaugen styrker teorien om et slags «vikingsupermarked» i Sandefjord. [Internett]. http://www.nrk.no/ostafjells/vestfold/nye-funn-ved-gokstadha.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Reppe, Hans Petter (2013). Nye funn ved Gokstadhaugen. [TV]. NRK Østafjells og Morgennytt.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Grydeland, Ivar (2013). Gravskikker i eldre jernalder. Det gode liv måtte kunne fortsette i det hinsidige. [Radio]. http://podkast.nrk.no/program/ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprog.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). Centre or satellite? Investigations of a recently discovered market place and production site at Gokstad.
 • Rødsrud, Christian Løchsen (2013). In life and death: The social chronology of pottery in the late Iron Age.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Andersen, Bo Lilledal (2012). Kjempefunn av sølvmynter. [TV]. http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte9905.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Andersen, Bo Lilledal (2012). Fant arabiske sølvmynter i Sandefjord. [Internett]. NRK web http://m.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=18139139.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012). Fant 1200 år gammel båtgrav. [Internett]. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.827.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012). Fant båtgrav fra 800-tallet. [TV]. http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/dkte9908.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Hansen, Fredrik (2012). Fant 1200 år gammel båtgrav. [Radio]. NRK nyheter Østlandsendingen.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Tørrestad, Yngve (2012). Utgravninger ved Gokstad. [Radio]. NRK nyheter, Østlandsendingen .
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Tørrestad, Yngve (2012). Arkeologiske funn daglig. [Internett]. NRK web.
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Pedersen, Jan Christer (2012). Ny vikingbåt fra 800-tallet funnet. [Avis]. Sandefjord blad http://www.sb.no/kultur/ny-vikingbat-fra-800.
 • Solheim, Steinar & Rødsrud, Christian Løchsen (2015). Årsrapport 2014. E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser i Bamble kommune, Telemark fylke. Kulturhistorisk museum.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 23. nov. 2022 09:01