Dagfinn Skre

Professor - Avaldsnes
Bilete av Dagfinn Skre
English version of this page
Telefon +47 22859565
Mobiltelefon +47 93029716
Rom 208
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Arkeologisk seksjon

Faglige interesser

Gjennom årene har jeg skrevet om arkeologiske emner som spenner i tid fra bronsealder til 1600-tallet, men det meste av min produksjon dekker perioden 200-1150 e.Kr. Jeg har for det meste arbeidet med bosetningshistorie, økonomi, urbanisering, eiendomshistorie, sosiale og politiske strukturer, kristning og den tidlige kirkeorganisasjonen. Frem til omkring 2011 har min forskning sprunget ut av utgravningene i vikingbyen Kaupang 2000-2003.

Siden har jeg for det meste arbeidet med problemstillinger som knytter seg til det forskningsprosjektet jeg har ledet siden 2006, Kongsgårdprosjektet Avaldsnes. Det tar utgangspunkt i Avaldsnes på Karmøy, som var kongsgård i middelalderen, trolig også i slutten av vikingtiden. Prosjektet gjennomførte I 2011-12 utgravninger av jernalderens og vikingtidens bosetning på Avaldsnes. Det ble da oppdaget ruinene av et kongsgårdsanlegg fra omkring 1300, som vi gravde ut i 2017. Den første boken fra prosjektet kom i 2018, den andre og siste kommer i 2019. Forskningen i prosjektet fortsetter frem til 2024, og hovedvekten kommer til å ligge på utviklingen av de skandinaviske kongedømmer gjennom det første årtusen e. Kr. Kongedømmenes historie skal skrives inn i historien om de kontinentale germanske kongedømmene som vokste frem fra 200-tallet og fremover.

Bakgrunn

Utdannelse

 • 2007-08 Forskningslederprogrammet ved Universitetet i Oslo
 • 1999 Kurs i universitetspedagogikk ved UiO. Oppnådd universitetspedagogisk basiskompetanse
 • 1997 Doctor philosophiæ på avhandlingen Herredømmet. Bosetning og besittelse på Romerike 200-1350 e. Kr.
 • 1984 Magistergrad i Nordisk Arkeologi ved Universitetet i Oslo på avhandlingen Gård og kirke, bygd og sogn. Organiseringsmodeller og organiseringsenheter i middelalderens kirkebygging i Sør-Gudbrandsdalen. Støttefag sosialantropologi og etnologi

Ansettelser

 • 2010→ Professor i jernalder og vikingtid ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
 • 1996-2010 Professor i historisk arkeologi ved IAKN/IAKK/IAKH, Universitetet i Oslo. Frem til 2001 Førsteamanuensis
 • 1992-96 Universitetsstipendiat, Universitetet i Oslo
 • 1975-92 Diverse ansettelser i utgravningsprosjekter (vesentlig kirker og byer), saksbehandler hos Riksantikvaren, samt fylkesarkeolog i Akerhus

Priser

Formidlingsprisen 2000 fra det Historisk-filosofiske fakultet, UiO

Verv

 • Siden 2015: Member of the International Science Council of the Leiden Faculty of Archaeology
 • Siden 2014: Medlem av Det Norske Vitenskapsakademi
 • Siden 2013: Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 • Siden 2012: Medlem av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
 • Siden 2011: Medlem av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
 • Siden 2011: Member of an international review panel of the Danish Council for Independent Research, Humanities
 • Siden 2010: Leder for SFF-prosjektet ved Kulturhistorisk museum: Centre for Viking-Age Studies
 • Siden 2010: Korrespondierenden Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts, ”damit Ihr ertragreichen Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte und Ihr Engagement für die Zusammenarbeit in unserem Fach”.
 • Siden 2010: Medlem av Advisory Board til Center for Medieval Studies, Amterdam University
 • Siden 2010: Medlem av styringsgruppen for prosjektet ”Førkristne kultpladser” ved Nationalmuseet, København
 • Siden 2010: ’Member of the Editorial Board’ i Acta Scandinavica, skrifttserie utgitt av Brepols i samarbeid med The Centre for Scandinavian Studies at the University of Aberdeen
 • Siden 2007: Medlem avESF Pool of Reviewers’
 • Siden 2007: Prosjektleder for ”Forprosjekt Avaldsnes”, fra 2010 ”Kongsgårdprosjektet Avaldsnes”
 • Siden 2005: Én av to norske ‘National Representatives in The Viking Congress Council'

Samarbeid

Jeg har hatt et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeid i tilknytning til de forskningsprosjekter jeg har ledet og leder: Kaupang-undersøkelsen, Kongsgårdprosjektet Avaldsnes og Centre for Viking-Age Studies.

Emneord: Arkeologi, Vikingtid, Jernalder

Publikasjonar

 • Baug, Irene; Heldal, Tom; Jansen, Øystein James & Skre, Dagfinn (2020). Brynesteiner i Ribe – fra fjerne utmarksområder til sentrale markeder. By, marsk og geest, Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland.  ISSN 0905-5649.  32, s 44- 59 Vis sammendrag
 • Sand-Eriksen, Anette; Skre, Dagfinn & Stamnes, Arne Anderson (2020). Hvordan har metallgjenstander funnet veien til pløyelaget?Resultater fra et metodisk prøveprosjekt på Storhov i Elverum. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  22, s 75- 94 . doi: https://doi.org/10.5617/pt.8395 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skre, Dagfinn (2020). Rulership and Ruler’s Sites in 1st–10th-century Scandinavia, In Dagfinn Skre (ed.),  Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond.  Walter de Gruyter (De Gruyter).  ISBN 978-3-11-042579-6.  Kapittel 3.  s 193 - 243 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2020). Some reflections on Gotland. Slavery, slave-traders, and slave-takers, In Jonathan Shepard; Jacek Gruszczynski & Marek Jankowiak (ed.),  Viking-Age Trade. Silver, Slaves and Gotland.  Routledge.  ISBN 9781138293946.  21.  s 437 - 449 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2019). Yggdrasil by the Norðvegr, In Cecilia Ljung; Anna Andreasson Sjögren; Ingrid Berg; Elin Engström; Ann-Mari Hållans Stenholm; Kristina Jonsson; Alison Klevnäs; Linda Qviström & Torun Zachrisson (ed.),  Tidens landskap. En vänbok til Anders Andrén.  Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-88909-12-1.  Kapittel.  s 125 - 127
 • Baug, Irene; Skre, Dagfinn; Heldal, Tom & Jansen, Øystein James (2018). The beginning of the Viking Age in the West. Journal of Maritime Archaeology.  ISSN 1557-2285. . doi: 10.1007/s11457-018-9221-3 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2017). Aristocratic Presence along the Karmsund Strait 2000 BC–AD 1368, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  27.  s 749 - 764 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2017). Exploring Avaldsnes 1540–2005, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  2.  s 11 - 34 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2017). Monetary practices in early medieval western Scandinavia (5th–10th centuries AD). Medieval Archaeology.  ISSN 0076-6097.  61(2), s 277- 299 . doi: 10.1080/00766097.2017.1374096 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2017). Rethinking Avaldsnes and Kormt, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  1.  s 3 - 9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skre, Dagfinn (2017). Scandinavian monetisation in the first millennium AD – practices and institutions, In John Moreland; John Mitchell & Bea Leal (ed.),  Encounters, Excavations and Argosies. Essays for Richard Hodges.  Archaeopress.  ISBN 9781784916817.  Kapittel.  s 291 - 299 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skre, Dagfinn (2017). Sea Kings on the Norðvegr, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  Ch. 29.  s 781 - 799 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2017). The Avaldsnes Royal Manor Project’s Research Plan and Excavation Objectives, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  Ch. 4.  s 53 - 61 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2017). The Raised Stones, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  Ch. 23.  s 639 - 664 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2017). The Warrior Manor, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  Ch. 28.  s 765 - 779 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2017). Viking-age Economic Transformations. The West-Scandinavian Case, In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  Chapter 1.  s 1 - 27 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skre, Dagfinn (2016). De friville detektoristene - våre gode allierte, I: Jes Martens & Mads Ravn (red.),  Pløyejord som kontekst. Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-073-6.  Kapittel.  s 107 - 110 Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2016). Money and Commodities in Viking Age Scandinavia, In Val E. Turner; Olwyn A. Owen & Doreen J. Waugh (ed.),  Shetland and the Viking World. Papers from the Seventeenth Viking Congress, Lerwick.  Shetland Heritage Publications.  ISBN 978-0-9932740-3-9.  Chapter.  s 287 - 292
 • Skre, Dagfinn (2016). Norðvegr – Norway: From Sea Kings to Land Kings, In Tatjana N. Jackson (ed.),  Ancient Rus’ and Medieval Europe: the emergence of states. Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств.  Dmitriy Pozharskiy University.  ISBN 978-5-91244-147-9.  Kapittel.  s 179 - 192
 • Skre, Dagfinn (2015). From Kaupang and Avaldsnes to the Irish Sea, In Emer Purcell (ed.),  Clerics, kings and Vikings. Essays on medieval Ireland in honour of Donnchadh Ó Corráin.  Four Courts Press.  ISBN 9781846822797.  Kapittel 20.  s 237 - 246
 • Skre, Dagfinn (2015). Post-substantivist production and trade. Specialized sites for trade and craft production in Scandinavia c. 600-1000 AD, In James H. Barrett & Sarah Jane Gibson (ed.),  Maritime Societies of the Viking and Medieval World.  Maney Publishing.  ISBN 9781909662797.  Chapter 12.  s 156 - 170
 • Skre, Dagfinn (2014). Fri er den "som fri kommer til verden". Om friheten i vikingtiden, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Kapittel.  s 172 - 179
 • Skre, Dagfinn (2014). Norðvegr - Norway: From sailing route to kingdom. European Review.  ISSN 1062-7987.  22(1), s 34- 44 . doi: 10.1017/S1062798713000604
 • Skre, Dagfinn (2013). Money and trade in Viking-Age Scandinavia, In Mateusz Bogucki & Marian Rębkowski (ed.),  Economies, Monetisation and Society in West Slavic Lands 800-1200 AD.  Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences,.  ISBN 978-83-63760-16-8.  Kapittel.  s 75 - 88
 • Skre, Dagfinn (2012). Markets, towns and currencies in Scandinavia c. 200–1000 AD, In Sauro Gelichi & Richard Hodges (ed.),  From one sea to another. Trading places in the European and Mediterranean Early Middle Ages.  Brepols.  ISBN 978-2-503-54527-1.  Kapittel.  s 47 - 63
 • Skre, Dagfinn (2011). Centrality, Landholding and Trade in Scandinavia c. AD 700-900, In  Settlement and Lordship in Viking and Early medieval Scandinavia.  Brepols.  ISBN 9782503531311.  Kapittel.  s 197 - 212
 • Skre, Dagfinn (2011). Commodity Money, Silver and Coinage in Viking-Age Scandinavia, In James Graham-Campbell; Søren Michael Sindbæk & Gareth Williams (ed.),  Silver Economies, Monetisation and Society in Scandinavia AD 800-1100.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779345850.  Chapter 3.  s 67 - 91
 • Skre, Dagfinn (2011). Introduction, In Dagfinn Skre (ed.),  Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7934-309-2.  Chapter 1.  s 13 - 15
 • Skre, Dagfinn (2011). Kaupang: between East and West; between North and South, In Dagfinn Skre (ed.),  Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7934-309-2.  Chapter 17.  s 443 - 449 Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2011). The Inhabitants: Activities, In Dagfinn Skre (ed.),  Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7934-309-2.  Chapter 15.  s 397 - 415 Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2011). The Inhabitants: Origins and Trading Connexions, In Dagfinn Skre (ed.),  Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7934-309-2.  Chapter 16.  s 417 - 441 Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn & Pilø, Lars Holger (2011). Introduction to the Site, In Dagfinn Skre (ed.),  Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7934-309-2.  Chapter 2.  s 17 - 26
 • Skre, Dagfinn (2010). Centrality and places. The central place at Skiringssal in Vestfold, Norway. Studien zur Sachsenforschung.  ISSN 0933-4734.  1, s 220- 231
 • Skre, Dagfinn (2010). Comment on Lars Jørgensen: Gudme and Tissø. Two magnates’ complexes in Denmark from the 3rd to the 11th century AD. Studien zur Sachsenforschung.  ISSN 0933-4734.  1, s 287- 288
 • Skre, Dagfinn (2010). From Dorestad to Kaupang. Frankish Traders and Settlers in a 9th-century Scandinavian Town, In  Dorestad in an international Framework. New Research on Centres of Trade and Coinage in Carolingian Times.  Brepols.  ISBN 978-2-503-53401-5.  Kapittel.  s 137 - 141
 • Skre, Dagfinn (2008). Dark Age Towns: The Kaupang Case. Reply to Przemysław Urbanczyk. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  41, s 194- 212 Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2008). Dealing with Silver. Economic Agency in South-Western Scandinavia AD 600–1000, In Dagfinn Skre (ed.),  Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779343085.  10.  s 343 - 355
 • Skre, Dagfinn (2008). Introduction, In Dagfinn Skre (ed.),  Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779343085.  1.  s 9 - 12
 • Skre, Dagfinn (2008). Kaupang – ‘Skíringssalr’, In Stefan Brink & Neil Price (ed.),  The Viking World.  Routledge.  ISBN 0415333156.  Chapter.  s 112 - 120
 • Skre, Dagfinn (2008). Post-substantivist Towns and Trade AD 600–1000, In Dagfinn Skre (ed.),  Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779343085.  9.  s 327 - 342
 • Skre, Dagfinn (2008). The development of urbanism in Scandinavia, In Stefan Brink & Neil Price (ed.),  The Viking World.  Routledge.  ISBN 0415333156.  Chapter.  s 83 - 93
 • Skre, Dagfinn & Pilø, Lars Holger (2008). Introduction to the Site, In Dagfinn Skre (ed.),  Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779343085.  2.  s 13 - 25
 • Skre, Dagfinn (2007). Excavations of the Hall at Huseby, In Dagfinn Skre (ed.),  Kaupang in Skiringssal.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342590.  11.  s 223 - 247
 • Skre, Dagfinn (2007). Exploring Skiringssal 1771-1999, In Dagfinn Skre (ed.),  Kaupang in Skiringssal.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342590.  2.  s 27 - 42
 • Skre, Dagfinn (2007). Introduction, In Dagfinn Skre (ed.),  Kaupang in Skiringssal.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342590.  1.  s 13 - 24
 • Skre, Dagfinn (2007). Preface, In Dagfinn Skre (ed.),  Kaupang in Skiringssal.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342590.  Forord.  s 5 - 5
 • Skre, Dagfinn (2007). Preparing the New Campaign, In Dagfinn Skre (ed.),  Kaupang in Skiringssal.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342590.  3.  s 43 - 51
 • Skre, Dagfinn (2007). The Dating of Ynglingatal, In Dagfinn Skre (ed.),  Kaupang in Skiringssal.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342590.  18.  s 407 - 429
 • Skre, Dagfinn (2007). The Emergence of a Central Place: Skiringssal in the 8th Century, In Dagfinn Skre (ed.),  Kaupang in Skiringssal.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342590.  19.  s 431 - 443
 • Skre, Dagfinn (2007). The Sciringes healh of Ohthere's time, In Janet Bately & Anton Englert (ed.),  Ohthere's Voyages. A late 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context.  Vikingeskibsmuseet.  ISBN 9788785180476.  Kapittel.  s 150 - 156
 • Skre, Dagfinn (2007). The Skiringssal Cemetery, In Dagfinn Skre (ed.),  Kaupang in Skiringssal.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342590.  16.  s 363 - 383
 • Skre, Dagfinn (2007). The Skiringssal Thing site Thjodalyng, In Dagfinn Skre (ed.),  Kaupang in Skiringssal.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342590.  17.  s 385 - 406

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Skre, Dagfinn (ed.) (2020). Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042579-6.  545 s. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (ed.) (2017). Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  897 s. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (ed.) (2011). Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7934-309-2.  483 s. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (ed.) (2008). Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779343085.  378 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skre, Dagfinn (ed.) (2007). Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342590.  502 s. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (ed.) (2007). Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779342590.  502 s. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Molaug, Petter Bjerregaard; Skre, Dagfinn & Flodin, Lena (2018). Oslogate 6. Arkeologiske utgravninger 1987-1989. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2017). Preface, In Dagfinn Skre (ed.),  Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042108-8.  Preface.  s V - VII
 • Fuglestvedt, Ingrid; Gansum, Terje; Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Skre, Dagfinn; Øye, Ingvild; Iversen, Frode & Høisæther, Ole Rikard (2016). Bjørn Myhre 1938–2015, minneord. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 7- 12 . doi: 10.5617/viking.3901
 • Skre, Dagfinn (2013). Avaldsnes – Kongssete ved Nordvegen.
 • Skre, Dagfinn (2013). Avaldsnes ved Norðvegr.
 • Skre, Dagfinn (2013). Avaldsnes ved Norðvegr.
 • Skre, Dagfinn (2013). Avaldsnes, a sea-kings’ seat by the Norðvegr.
 • Skre, Dagfinn (2013). Kaupang, according to the Kaupang Excavation Project 2000-2011.
 • Skre, Dagfinn (2013). Konger og haller ved Avaldsnes og Kaupang.
 • Skre, Dagfinn (2013). Money and trade in Viking-Age Scandinavia.
 • Skre, Dagfinn (2013). Money in Viking-Age Scandinavia: silver, coinage and commodities.
 • Skre, Dagfinn (2013). Statement regarding Karin Rosberg: Terminology for houses and house remains. Journal of Archaeology and Ancient History.  ISSN 2001-1199.  8, s 2- 3
 • Skre, Dagfinn (2013). Universalism and particularism in urban studies.
 • Skre, Dagfinn (2013). Universalisme og partikularisme i studiet av urbanisering.
 • Skre, Dagfinn (2013). Utgravningene på Avaldsnes.
 • Skre, Dagfinn (2013). Utgravningene på Avaldsnes.
 • Skre, Dagfinn (2012). Utgravningene på Avaldsnes avsluttet!. Frá haug ok heiðni.  ISSN 0015-9255.  (4), s 3- 9
 • Skre, Dagfinn (2011). Noen resultater fra utgravningene på Avaldsnes 2011. Frá haug ok heiðni.  ISSN 0015-9255.  (4), s 3- 7
 • Skre, Dagfinn (2008). Arkeologien og livet. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (2)
 • Skre, Dagfinn (2008, 10. mai). Bloms kampfly (intervju om terrengscanning Avaldsnes).  Finansavisen.
 • Skre, Dagfinn (2008, 26. april). Fanget av fortiden (Portrettintervju).  Haugesunds Avis.
 • Skre, Dagfinn (2008). Historisk sannhet. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (1), s 44- 45
 • Skre, Dagfinn (2007, 15. januar). AmS trekker seg ut fra Avaldsnes-prosjektet.  Stavanger Aftenblad. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2007). Arkeologi i 1984. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (6), s 30- 31
 • Skre, Dagfinn (2007, 18. januar). Bjørvika er dårligst tenkelig sted for vikingskipene.  Uniforum.
 • Skre, Dagfinn (2007, 15. mars). Danenes by i Norge.  Dagbladet.
 • Skre, Dagfinn (2007, 15. mars). Derfor ble Kaupang Norges første by.  Aftenposten.
 • Skre, Dagfinn (2007). En moderne arkeologi. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (4)
 • Skre, Dagfinn (2007). Evolusjonslærens inntog. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  1
 • Skre, Dagfinn (2007, 15. januar). Intervju om Avaldsnes. [Radio].  NRK Rogaland.
 • Skre, Dagfinn (2007, 19. mars). Intervju om "Kaupang in Skiringssal". [Radio].  Islandsk radio.
 • Skre, Dagfinn (2007, 15. mars). Intervju om boken "Kaupang in Skiringssal". [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Skre, Dagfinn (2007, 15. mars). Intervju om boken "Kaupang in Skiringssal". [Radio].  NRK P2 Dagsnytt Atten.
 • Skre, Dagfinn (2007, 15. mars). Intervju om boken "Kaupang in Skiringssal". [Radio].  NRK P1 Østafjells.
 • Skre, Dagfinn (2007, 15. mars). Intervju om boken "Kaupang in Skiringssal".  Østlandsposten.
 • Skre, Dagfinn (2007). Kaupang i Skiringssal.
 • Skre, Dagfinn (2007, 03. november). Kaupang i Skiringssal — Norges første by?. [TV].  NRK 1.
 • Skre, Dagfinn (2007). Recension: John Ljungkvist: En hiar atti rikR. Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder. Fornvännen.  ISSN 0015-7813.  (1), s 57- 58
 • Skre, Dagfinn (2007). Samfunnet - en organisme. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (3)
 • Skre, Dagfinn (2007). Skarpe observasjoner (Anmeldelse av Anne Eriksen: Topografenes verden). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (3), s 51
 • Skre, Dagfinn (2007, 12. januar). Sponsor i veien for samarbeid.  Haugesunds Avis. Vis sammendrag
 • Skre, Dagfinn (2007). Tingene vandrer. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  2

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 3. feb. 2021 13:12