Dagfinn Skre

Professor - Avaldsnes
Bilete av Dagfinn Skre
English version of this page
Telefon +47 22859565
Mobiltelefon +47 93029716
Rom 208
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Gjennom årene har jeg skrevet om arkeologiske emner som spenner i tid fra bronsealder til 1600-tallet, men det meste av min produksjon dekker perioden 200-1150 e.Kr. Jeg har for det meste arbeidet med bosetningshistorie, økonomi, urbanisering, eiendomshistorie, sosiale og politiske strukturer, kristning og den tidlige kirkeorganisasjonen. Frem til omkring 2011 har min forskning sprunget ut av utgravningene i vikingbyen Kaupang 2000-2003.

Siden har jeg for det meste arbeidet med problemstillinger som knytter seg til det forskningsprosjektet jeg har ledet siden 2006, Kongsgårdprosjektet Avaldsnes. Det tar utgangspunkt i Avaldsnes på Karmøy, som var kongsgård i middelalderen, trolig også i slutten av vikingtiden. Prosjektet gjennomførte I 2011-12 utgravninger av jernalderens og vikingtidens bosetning på Avaldsnes. Det ble da oppdaget ruinene av et kongsgårdsanlegg fra omkring 1300, som vi gravde ut i 2017. Den første boken fra prosjektet kom i 2018, den andre og siste kommer i 2019. Forskningen i prosjektet fortsetter frem til 2024, og hovedvekten kommer til å ligge på utviklingen av de skandinaviske kongedømmer gjennom det første årtusen e. Kr. Kongedømmenes historie skal skrives inn i historien om de kontinentale germanske kongedømmene som vokste frem fra 200-tallet og fremover.

Bakgrunn

Utdannelse

 • 2007-08 Forskningslederprogrammet ved Universitetet i Oslo
 • 1999 Kurs i universitetspedagogikk ved UiO. Oppnådd universitetspedagogisk basiskompetanse
 • 1997 Doctor philosophiæ på avhandlingen Herredømmet. Bosetning og besittelse på Romerike 200-1350 e. Kr.
 • 1984 Magistergrad i Nordisk Arkeologi ved Universitetet i Oslo på avhandlingen Gård og kirke, bygd og sogn. Organiseringsmodeller og organiseringsenheter i middelalderens kirkebygging i Sør-Gudbrandsdalen. Støttefag sosialantropologi og etnologi

Ansettelser

 • 2010→ Professor i jernalder og vikingtid ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
 • 1996-2010 Professor i historisk arkeologi ved IAKN/IAKK/IAKH, Universitetet i Oslo. Frem til 2001 Førsteamanuensis
 • 1992-96 Universitetsstipendiat, Universitetet i Oslo
 • 1975-92 Diverse ansettelser i utgravningsprosjekter (vesentlig kirker og byer), saksbehandler hos Riksantikvaren, samt fylkesarkeolog i Akerhus

Priser

Formidlingsprisen 2000 fra det Historisk-filosofiske fakultet, UiO

Verv

 • Siden 2015: Member of the International Science Council of the Leiden Faculty of Archaeology
 • Siden 2014: Medlem av Det Norske Vitenskapsakademi
 • Siden 2013: Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 • Siden 2012: Medlem av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
 • Siden 2011: Medlem av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
 • Siden 2011: Member of an international review panel of the Danish Council for Independent Research, Humanities
 • Siden 2010: Leder for SFF-prosjektet ved Kulturhistorisk museum: Centre for Viking-Age Studies
 • Siden 2010: Korrespondierenden Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts, ”damit Ihr ertragreichen Forschungen zur Ur- und Frühgeschichte und Ihr Engagement für die Zusammenarbeit in unserem Fach”.
 • Siden 2010: Medlem av Advisory Board til Center for Medieval Studies, Amterdam University
 • Siden 2010: Medlem av styringsgruppen for prosjektet ”Førkristne kultpladser” ved Nationalmuseet, København
 • Siden 2010: ’Member of the Editorial Board’ i Acta Scandinavica, skrifttserie utgitt av Brepols i samarbeid med The Centre for Scandinavian Studies at the University of Aberdeen
 • Siden 2007: Medlem avESF Pool of Reviewers’
 • Siden 2007: Prosjektleder for ”Forprosjekt Avaldsnes”, fra 2010 ”Kongsgårdprosjektet Avaldsnes”
 • Siden 2005: Én av to norske ‘National Representatives in The Viking Congress Council'

Samarbeid

Jeg har hatt et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeid i tilknytning til de forskningsprosjekter jeg har ledet og leder: Kaupang-undersøkelsen, Kongsgårdprosjektet Avaldsnes og Centre for Viking-Age Studies.

Emneord: Arkeologi, Vikingtid, Jernalder

Publikasjonar

 • Skre, Dagfinn (2022). Scandinavian kingship AD 500-1000. Neue Studien zur Sachsenforschung. ISSN 2193-4185. 11, s. 113–127.
 • Sand-Eriksen, Anette; Skre, Dagfinn & Stamnes, Arne Anderson (2020). Hvordan har metallgjenstander funnet veien til pløyelaget?Resultater fra et metodisk prøveprosjekt på Storhov i Elverum. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 22, s. 75–94. doi: 10.5617/pt.8395. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2020). Some reflections on Gotland. Slavery, slave-traders, and slave-takers. I Shepard, Jonathan; Gruszczynski, Jacek & Jankowiak, Marek (Red.), Viking-Age Trade. Silver, Slaves and Gotland. Routledge. ISSN 9781138293946. s. 437–449. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781315231808. Fulltekst i vitenarkiv
 • Baug, Irene; Heldal, Tom; Jansen, Øystein James & Skre, Dagfinn (2020). Brynesteiner i Ribe – fra fjerne utmarksområder til sentrale markeder. By, marsk og geest, Kulturhistorisk tidsskrift for Sydvestjylland. ISSN 0905-5649. 32, s. 44–59.
 • Skre, Dagfinn (2020). Rulership and Ruler’s Sites in 1st–10th-century Scandinavia. I Skre, Dagfinn (Red.), Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042579-6. s. 193–243. doi: https%3A/doi.org/10.1515/9783110421101-003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2019). Yggdrasil by the Norðvegr. I Ljung, Cecilia; Sjögren, Anna Andreasson; Berg, Ingrid; Engström, Elin; Stenholm, Ann-Mari Hållans; Jonsson, Kristina; Klevnäs, Alison; Qviström, Linda & Zachrisson, Torun (Red.), Tidens landskap. En vänbok til Anders Andrén. Nordic Academic Press. ISSN 978-91-88909-12-1. s. 125–127.
 • Baug, Irene; Skre, Dagfinn; Heldal, Tom & Jansen, Øystein James (2018). The beginning of the Viking Age in the West. Journal of Maritime Archaeology. ISSN 1557-2285. doi: 10.1007/s11457-018-9221-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2017). Sea Kings on the Norðvegr. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 781–799. doi: 10.1515/9783110421088-031. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2017). The Raised Stones. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 639–664. doi: 10.1515/9783110421088-025. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2017). The Warrior Manor. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 765–779. doi: 10.1515/9783110421088-030. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2017). The Avaldsnes Royal Manor Project’s Research Plan and Excavation Objectives. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 53–61. doi: 10.1515/9783110421088-006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2017). Exploring Avaldsnes 1540–2005. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 11–34. doi: 10.1515/9783110421088-004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2017). Rethinking Avaldsnes and Kormt. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 3–9. doi: 10.1515/9783110421088-003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2017). Aristocratic Presence along the Karmsund Strait 2000 BC–AD 1368. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. 749–764. doi: 10.1515/9783110421088-029. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2017). Monetary practices in early medieval western Scandinavia (5th–10th centuries AD). Medieval Archaeology. ISSN 0076-6097. 61(2), s. 277–299. doi: 10.1080/00766097.2017.1374096. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2017). Scandinavian monetisation in the first millennium AD – practices and institutions. I Moreland, John; Mitchell, John & Leal, Bea (Red.), Encounters, Excavations and Argosies. Essays for Richard Hodges. Archaeopress. ISSN 9781784916817. s. 291–299. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2017). Viking-age Economic Transformations. The West-Scandinavian Case. I Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (Red.), Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISSN 978-1-47-247077-5. s. 1–27. doi: 10.4324/9781315548197-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2016). Money and Commodities in Viking Age Scandinavia. I Turner, Val E.; Owen, Olwyn A. & Waugh, Doreen J. (Red.), Shetland and the Viking World. Papers from the Seventeenth Viking Congress, Lerwick. Shetland Heritage Publications. ISSN 978-0-9932740-3-9. s. 287–292.
 • Skre, Dagfinn (2016). Norðvegr – Norway: From Sea Kings to Land Kings. I Jackson, Tatjana N. (Red.), Ancient Rus’ and Medieval Europe: the emergence of states. Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств. Dmitriy Pozharskiy University. ISSN 978-5-91244-147-9. s. 179–192.
 • Skre, Dagfinn (2016). De friville detektoristene - våre gode allierte. I Martens, Jes & Ravn, Mads (Red.), Pløyejord som kontekst. Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-073-6. s. 107–110.
 • Skre, Dagfinn (2015). From Kaupang and Avaldsnes to the Irish Sea. I Purcell, Emer (Red.), Clerics, kings and Vikings. Essays on medieval Ireland in honour of Donnchadh Ó Corráin. Four Courts Press. ISSN 9781846822797. s. 237–246.
 • Skre, Dagfinn (2015). Post-substantivist production and trade. Specialized sites for trade and craft production in Scandinavia c. 600-1000 AD. I Barrett, James H. & Gibson, Sarah Jane (Red.), Maritime Societies of the Viking and Medieval World. Maney Publishing. ISSN 9781909662797. s. 156–170.
 • Skre, Dagfinn (2014). Norðvegr - Norway: From sailing route to kingdom. European Review. ISSN 1062-7987. 22(1), s. 34–44. doi: 10.1017/S1062798713000604.
 • Skre, Dagfinn (2014). Fri er den "som fri kommer til verden". Om friheten i vikingtiden. I Gullbekk, Svein Harald (Red.), Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-093-9. s. 172–179.
 • Skre, Dagfinn (2013). Money and trade in Viking-Age Scandinavia. I Bogucki, Mateusz & Rębkowski, Marian (Red.), Economies, Monetisation and Society in West Slavic Lands 800-1200 AD. Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences,. ISSN 978-83-63760-16-8. s. 75–88.
 • Skre, Dagfinn (2012). Markets, towns and currencies in Scandinavia c. 200–1000 AD. I Gelichi, Sauro & Hodges, Richard (Red.), From one sea to another. Trading places in the European and Mediterranean Early Middle Ages. Brepols. ISSN 978-2-503-54527-1. s. 47–63. doi: 10.1484/m.scisam-eb.1.101087.
 • Skre, Dagfinn (2011). Centrality, Landholding and Trade in Scandinavia c. AD 700-900, Settlement and Lordship in Viking and Early medieval Scandinavia. Brepols. ISSN 9782503531311. s. 197–212. doi: 10.1484/m.tmc-eb.4.1011.
 • Skre, Dagfinn (2011). Commodity Money, Silver and Coinage in Viking-Age Scandinavia. I Graham-Campbell, James; Sindbæk, Søren Michael & Williams, Gareth (Red.), Silver Economies, Monetisation and Society in Scandinavia AD 800-1100. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779345850. s. 67–91.
 • Skre, Dagfinn (2011). Kaupang: between East and West; between North and South. I Skre, Dagfinn (Red.), Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-87-7934-309-2. s. 443–449.
 • Skre, Dagfinn (2011). The Inhabitants: Origins and Trading Connexions. I Skre, Dagfinn (Red.), Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-87-7934-309-2. s. 417–441.
 • Skre, Dagfinn (2011). The Inhabitants: Activities. I Skre, Dagfinn (Red.), Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-87-7934-309-2. s. 397–415.
 • Skre, Dagfinn & Pilø, Lars Holger (2011). Introduction to the Site. I Skre, Dagfinn (Red.), Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-87-7934-309-2. s. 17–26.
 • Skre, Dagfinn (2011). Introduction. I Skre, Dagfinn (Red.), Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-87-7934-309-2. s. 13–15.
 • Skre, Dagfinn (2010). From Dorestad to Kaupang. Frankish Traders and Settlers in a 9th-century Scandinavian Town, Dorestad in an international Framework. New Research on Centres of Trade and Coinage in Carolingian Times. Brepols. ISSN 978-2-503-53401-5. s. 137–141.
 • Skre, Dagfinn (2010). Centrality and places. The central place at Skiringssal in Vestfold, Norway. Studien zur Sachsenforschung. ISSN 0933-4734. 1, s. 220–231.
 • Skre, Dagfinn (2010). Comment on Lars Jørgensen: Gudme and Tissø. Two magnates’ complexes in Denmark from the 3rd to the 11th century AD. Studien zur Sachsenforschung. ISSN 0933-4734. 1, s. 287–288.
 • Skre, Dagfinn (2008). Introduction. I Skre, Dagfinn (Red.), Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779343085. s. 9–12.
 • Skre, Dagfinn & Pilø, Lars Holger (2008). Introduction to the Site. I Skre, Dagfinn (Red.), Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779343085. s. 13–25.
 • Skre, Dagfinn (2008). Post-substantivist Towns and Trade AD 600–1000. I Skre, Dagfinn (Red.), Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779343085. s. 327–342.
 • Skre, Dagfinn (2008). Dealing with Silver. Economic Agency in South-Western Scandinavia AD 600–1000. I Skre, Dagfinn (Red.), Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779343085. s. 343–355.
 • Skre, Dagfinn (2008). The development of urbanism in Scandinavia. I Brink, Stefan & Price, Neil (Red.), The Viking World. Routledge. ISSN 0415333156. s. 83–93.
 • Skre, Dagfinn (2008). Kaupang – ‘Skíringssalr’. I Brink, Stefan & Price, Neil (Red.), The Viking World. Routledge. ISSN 0415333156. s. 112–120.
 • Skre, Dagfinn (2008). Dark Age Towns: The Kaupang Case. Reply to Przemysław Urbanczyk. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 41, s. 194–212.
 • Skre, Dagfinn (2007). Preface. I Skre, Dagfinn (Red.), Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342590. s. 5–5.
 • Skre, Dagfinn (2007). Introduction. I Skre, Dagfinn (Red.), Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342590. s. 13–24.
 • Skre, Dagfinn (2007). Exploring Skiringssal 1771-1999. I Skre, Dagfinn (Red.), Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342590. s. 27–42.
 • Skre, Dagfinn (2007). Preparing the New Campaign. I Skre, Dagfinn (Red.), Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342590. s. 43–51.
 • Skre, Dagfinn (2007). Excavations of the Hall at Huseby. I Skre, Dagfinn (Red.), Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342590. s. 223–247.
 • Skre, Dagfinn (2007). The Skiringssal Cemetery. I Skre, Dagfinn (Red.), Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342590. s. 363–383.
 • Skre, Dagfinn (2007). The Skiringssal Thing site Thjodalyng. I Skre, Dagfinn (Red.), Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342590. s. 385–406.
 • Skre, Dagfinn (2007). The Dating of Ynglingatal. I Skre, Dagfinn (Red.), Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342590. s. 407–429.
 • Skre, Dagfinn (2007). The Emergence of a Central Place: Skiringssal in the 8th Century. I Skre, Dagfinn (Red.), Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342590. s. 431–443.
 • Skre, Dagfinn (2007). Towns and Markets,Kings and Central Places in South-western Scandinavia c.AD 800–950. I Skre, Dagfinn (Red.), Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788779342590. s. 445–469.
 • Skre, Dagfinn (2007). The Sciringes healh of Ohthere's time. I Bately, Janet & Englert, Anton (Red.), Ohthere's Voyages. A late 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context. Vikingeskibsmuseet. ISSN 9788785180476. s. 150–156.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Skre, Dagfinn (2020). Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-042579-6. 545 s.
 • Skre, Dagfinn (2017). Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-042108-8. 897 s.
 • Skre, Dagfinn (2011). Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 978-87-7934-309-2. 483 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2008). Means of Exchange. Dealing with Silver in the Viking Age. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 9788779343085. 378 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skre, Dagfinn (2007). Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 9788779342590. 1(1). 502 s.
 • Skre, Dagfinn (2007). Kaupang in Skiringssal. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 9788779342590. 502 s. Fulltekst i vitenarkiv

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Skre, Dagfinn (2017). Preface. I Skre, Dagfinn (Red.), Avaldsnes - A Sea-Kings' Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042108-8. s. V–VII.
 • Fuglestvedt, Ingrid; Gansum, Terje; Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Skre, Dagfinn; Øye, Ingvild & Iversen, Frode [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Bjørn Myhre 1938–2015, minneord. Viking. ISSN 0332-608X. s. 7–12. doi: 10.5617/viking.3901.
 • Skre, Dagfinn (2013). Avaldsnes, a sea-kings’ seat by the Norðvegr.
 • Skre, Dagfinn (2013). Money in Viking-Age Scandinavia: silver, coinage and commodities.
 • Skre, Dagfinn (2013). Utgravningene på Avaldsnes.
 • Skre, Dagfinn (2013). Utgravningene på Avaldsnes.
 • Skre, Dagfinn (2013). Avaldsnes ved Norðvegr.
 • Skre, Dagfinn (2013). Konger og haller ved Avaldsnes og Kaupang.
 • Skre, Dagfinn (2013). Universalisme og partikularisme i studiet av urbanisering.
 • Skre, Dagfinn (2013). Money and trade in Viking-Age Scandinavia.
 • Skre, Dagfinn (2013). Kaupang, according to the Kaupang Excavation Project 2000-2011.
 • Skre, Dagfinn (2013). Avaldsnes ved Norðvegr.
 • Skre, Dagfinn (2013). Avaldsnes – Kongssete ved Nordvegen.
 • Skre, Dagfinn (2013). Universalism and particularism in urban studies.
 • Skre, Dagfinn (2013). Statement regarding Karin Rosberg: Terminology for houses and house remains. Journal of Archaeology and Ancient History. ISSN 2001-1199. 8, s. 2–3.
 • Skre, Dagfinn (2012). Utgravningene på Avaldsnes avsluttet! Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255. s. 3–9.
 • Skre, Dagfinn (2011). Noen resultater fra utgravningene på Avaldsnes 2011. Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255. s. 3–7.
 • Skre, Dagfinn (2008). Historisk sannhet. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie. ISSN 1503-4208. s. 44–45.
 • Skre, Dagfinn (2008). Arkeologien og livet. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie. ISSN 1503-4208.
 • Skre, Dagfinn (2008). Fanget av fortiden (Portrettintervju). [Avis]. Haugesunds Avis.
 • Skre, Dagfinn (2008). Bloms kampfly (intervju om terrengscanning Avaldsnes). [Avis]. Finansavisen.
 • Skre, Dagfinn (2007). Recension: John Ljungkvist: En hiar atti rikR. Om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder. Fornvännen. ISSN 0015-7813. s. 57–58.
 • Skre, Dagfinn (2007). Skarpe observasjoner (Anmeldelse av Anne Eriksen: Topografenes verden). Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926.
 • Skre, Dagfinn (2007). Tingene vandrer. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie. ISSN 1503-4208. 2.
 • Skre, Dagfinn (2007). Evolusjonslærens inntog. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie. ISSN 1503-4208. 1.
 • Skre, Dagfinn (2007). Topografiske villfarelser. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie. ISSN 1503-4208.
 • Skre, Dagfinn (2007). Samfunnet - en organisme. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie. ISSN 1503-4208.
 • Skre, Dagfinn (2007). En moderne arkeologi. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie. ISSN 1503-4208.
 • Skre, Dagfinn (2007). Arkeologi i 1984. Den lille arkeologiskolen. Levende Historie. ISSN 1503-4208. s. 30–31.
 • Skre, Dagfinn (2007). Verdt å vite. Intervju om Kaupang. [Radio]. NRK P2.
 • Skre, Dagfinn (2007). Sponsor i veien for samarbeid. [Avis]. Haugesunds Avis.
 • Skre, Dagfinn (2007). AmS trekker seg ut fra Avaldsnes-prosjektet. [Avis]. Stavanger Aftenblad.
 • Skre, Dagfinn (2007). Intervju om Avaldsnes. [Radio]. NRK Rogaland.
 • Skre, Dagfinn (2007). Bjørvika er dårligst tenkelig sted for vikingskipene. [Avis]. Uniforum.
 • Skre, Dagfinn (2007). Intervju om boken "Kaupang in Skiringssal". [Radio]. NRK P2 Kulturnytt.
 • Skre, Dagfinn (2007). Intervju om boken "Kaupang in Skiringssal". [Radio]. NRK P2 Dagsnytt Atten.
 • Skre, Dagfinn (2007). Intervju om boken "Kaupang in Skiringssal". [Radio]. NRK P1 Østafjells.
 • Skre, Dagfinn (2007). Danenes by i Norge. [Avis]. Dagbladet.
 • Skre, Dagfinn (2007). Derfor ble Kaupang Norges første by. [Avis]. Aftenposten.
 • Molaug, Petter Bjerregaard; Skre, Dagfinn & Flodin, Lena (2018). Oslogate 6. Arkeologiske utgravninger 1987-1989. NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 3. feb. 2021 13:12