Hege Damlien

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Hege Damlien
English version of this page
Telefon +47 22851948
Mobiltelefon +47 95169877
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Tidlig bosetning i Skandinavia og Nord-Europa i eldre steinalder
 • Samfunnsorganisering, mobilitet og bosetningsmønster i forhistoriske jeger-sanker samfunn
 • Klimatiske endringer i forhistorien
 • Kunnskapsoverføring, tilpasning og teknologiske tradisjoner
 • Steinteknologi

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD, Universitetet i Stavanger, 2016. PhD.-avhandling: Between tradition and adaption. Long-term trajectories of lithic tool-making in South Norway during the postglacial colonization and its aftermath (c. 9500–7500 cal. BC).
 • Cand.Philol. i Nordisk Arkeologi, Universitetet i Oslo, 2002.

Arkeologisk arbeid:

 • 2016 – : Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2018 – 2019: Prosjekttilsatt, forskningsprosjektet «Pioneers of North-Western Europe» (NFR prosjekt 231305), Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • 2013 – 2016: Stipendiat, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
 • 2011 – 2013: Prosjektleder E18 Bommestad-Sky, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • 2008 – 2011: Forsker/rådgiver/prosjektleder ved Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 
 • 1998 – 2008: Feltarkeolog. Kulturhistorisk museum, NTNU-Vitenskapsmuseet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, og Østfold fylkeskommune

Verv:

 • 2018 – : Redaksjonsmedlem Viking. Norsk arkeologisk årbok
 • 2017 – : Koordinator Faglig program for steinalder, KHM, UiO
 • 2015 – 2018: Medlem av styringsgruppe for FV 659 Nordøyvegen, Universitetsmuseet i Bergen, UiB
Emneord: Arkeologi, Eldre steinalder, Steinteknologi
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 27. okt. 2020 11:09