Hege Damlien

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Hege Damlien
English version of this page
Telefon +47 22851948
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Tidlig bosetning i Skandinavia og Nord-Europa i eldre steinalder
 • Samfunnsorganisering, mobilitet og bosetningsmønster i forhistoriske jeger-sanker samfunn
 • Klimatiske endringer i forhistorien
 • Kunnskapsoverføring, tilpasning og teknologiske tradisjoner
 • Steinteknologi

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD, Universitetet i Stavanger, 2016. PhD.-avhandling: Between tradition and adaption. Long-term trajectories of lithic tool-making in South Norway during the postglacial colonization and its aftermath (c. 9500–7500 cal. BC).
 • Cand.Philol. i Nordisk Arkeologi, Universitetet i Oslo, 2002.

Arkeologisk arbeid:

 • 2016 – : Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2018 – 2019: Prosjekttilsatt, forskningsprosjektet «Pioneers of North-Western Europe» (NFR prosjekt 231305), Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • 2013 – 2016: Stipendiat, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
 • 2011 – 2013: Prosjektleder E18 Bommestad-Sky, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • 2008 – 2011: Forsker/rådgiver/prosjektleder ved Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 
 • 1998 – 2008: Feltarkeolog. Kulturhistorisk museum, NTNU-Vitenskapsmuseet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, og Østfold fylkeskommune

Verv:

 • 2018 – : Redaksjonsmedlem Viking. Norsk arkeologisk årbok
 • 2017 – : Koordinator Faglig program for steinalder, KHM, UiO
 • 2015 – 2018: Medlem av styringsgruppe for FV 659 Nordøyvegen, Universitetsmuseet i Bergen, UiB
Emneord: Arkeologi, Eldre steinalder, Steinteknologi

Publikasjonar

 • Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Knutsson, Kjel Sten Åke; Murashkin, Anton & Niemi, Anja Roth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). First encounters in the north: cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. Antiquity. ISSN 0003-598X. doi: 10.15184/aqy.2020.252. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege & Fossum, Guro (2020). Technological transitions and human-environment interactions in Mesolithic southeastern Norway, 11 500–6000 cal. BP. Quaternary Science Reviews. ISSN 0277-3791. 246. doi: 10.1016/j.quascirev.2020.106501. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Damlien, Hege & Zagorska, Ilga (2019). The northern fringe of the Swiderian technological tradition: Salaspils Laukskola revisited. Archaeologia Baltica. ISSN 1392-5520. 26, s. 12–31. doi: 10.15181/ab.v26i0.2020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Damlien, Hege; Zagorska, Ilga; Kalniņš, Mārcis; Bērziņš, Valdis & Schülke, Almut (2019). Long-term variation in lithic technological traditions and social interaction: the Stone Age of the Eastern Baltic (Latvia), 10,500–2900 calBC. Fennoscandia Archaeologica. ISSN 0781-7126. XXXVI, s. 6–32. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kashuba, Natalija; Kırdök, Emrah; Damlien, Hege; Manninen, Mikael Antonio; Nordqvist, Bengt & Persson, Per [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Ancient DNA from mastics solidifies connection between material culture and genetics of mesolithic hunter–gatherers in Scandinavia. Communications Biology. ISSN 2399-3642. 2(1), s. 1–10. doi: 10.1038/s42003-019-0399-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Zagorska, Ilga; Kalniņš, Mārcis; Koxvold, Lucia Uchermann & Nielsen, Svein Vatsvåg [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). A technological crossroads: Exploring diversity in the pressure blade technology of Mesolithic Latvia. Oxford Journal of Archaeology. ISSN 0262-5253. 37(3), s. 229–246. doi: 10.1111/ojoa.12139. Fulltekst i vitenarkiv
 • Damlien, Hege; Kjällquist, Mathilda & Knutsson, Kjel Sten Åke (2017). The Pioneer Settlement of Scandinavia and its Aftermath: New Evidence from Western and Central Scandinavia. I Glørstad, Håkon; Knutsson, Kjel; Knutsson, Helena & Apel, Jan (Red.), The Technology of Early Settlement in Northern Europe: Transmission of Knowledge and Culture The Early Settlement of Northern Europe, Vol 2. Equinox Publishing. ISSN 9781781795163. s. 99–137. doi: doi%3A%2010.1558/equinox.30721.
 • Damlien, Hege & Solheim, Steinar (2017). The Pioneer Settlement of Eastern Norway. I Blankholm, Hans Peter (Red.), The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change.. Equinox Publishing. ISSN 9781781796054. doi: 10.1558/equinox.30736.
 • Damlien, Hege (2016). Eastern pioneers in westernmost territories? Current perspectives on Mesolithic hunter-gatherer large-scale interaction and migration within Northern Eurasia. Quaternary International. ISSN 1040-6182. 419, s. 5–16. doi: 10.1016/j.quaint.2014.02.023.
 • Damlien, Hege (2015). Striking a Difference? The effect of knapping techniques on blade attributes. Journal of Archaeological Science. ISSN 0305-4403. 63, s. 122–135. doi: 10.1016/j.jas.2015.08.020.
 • Damlien, Hege (2013). Kulturhistorisk bakgrunn og faglige problemstillinger. I Solheim, Steinar & Damlien, Hege (Red.), E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISSN 9788283140026. s. 23–30.
 • Damlien, Hege (2013). Administrative erfaringer og prosjektevaluering. I Solheim, Steinar & Damlien, Hege (Red.), E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISSN 9788283140026. s. 16–22.
 • Damlien, Hege (2013). Innledning. I Solheim, Steinar & Damlien, Hege (Red.), E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISSN 9788283140026. s. 8–15.
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2013). English summary E18 Bommestad-Sky. I Solheim, Steinar & Damlien, Hege (Red.), E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISSN 9788283140026. s. 304–305.
 • Damlien, Hege (2011). Kunnskaper i grenseland? : elvemøtet i Åmot (Hedmark) som arena for råstoff- og teknologiske strategier i sen steinbrukende tid. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 13, s. 31–45.
 • Stene, Kathrine; Persson, Per Åke; Damlien, Hege & Melvold, Stine Annette (2010). Steinbrukende tid ved Rena elv. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 457–520.
 • Damlien, Hege & Persson, Per (2010). Stræten en siltlokalitet. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 179–185.
 • Damlien, Hege; Melvold, Stine Annette & Persson, Per (2010). Utgravningsmetode. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 67–75.
 • Damlien, Hege (2010). Rødstranda- en lokalitet med funn og strukturer fra senmesolitikum til merovingertid. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 405–456.
 • Damlien, Hege (2010). Stene nedre- en knakkeplass fra steinbrukende tid. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 310–311.
 • Damlien, Hege (2010). Stene terrasse- en mellommesolittisk og senmesolittisk lokalitet med boligstruktur, ildsted og kokegroper. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 276–309.
 • Damlien, Hege (2010). Thingnæs- en senmesolittisk transittboplass. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 266–275.
 • Damlien, Hege (2010). Bjørkeli- en mellommesolittisk lokalitet. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 236–265.
 • Damlien, Hege (2010). Terrasselokalitetene øst for Rena elv. Innledning. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 232–235.
 • Damlien, Hege (2010). Referansesystem for littiske råstoff. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 50–66.
 • Damlien, Hege (2007). Jernframstillingsplasser i Gråfjellområdet. I Rundberget, Bernt (Red.), Jernvinna i Gråfjellområdet. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8084-031-8.
 • Rundberget, Bernt & Damlien, Hege (2007). Kullgroper og kullproduksjon i Gråfjellområdet i Hedmark. Viking. ISSN 0332-608X. s. 155–170.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Melheim, Anne Lene; Mjærum, Axel; Persson, Per Åke & Schülke, Almut [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202737030. 260 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2013). E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag. ISBN 9788283140026. 320 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel Johan; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak & Damlien, Hege (2021). Forskergruppe PrehCOAST - Status og veien videre.
 • Damlien, Hege (2021). Utfordringer ved deling av arkeologiske data.
 • Nyland, Astrid Johanne & Damlien, Hege (2021). Mind the gap? Investigating knowledge transmission in West-Norway, before and after the Storegga tsunami 8200 BP.
 • Damlien, Hege; Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2020). Colonization and the enculturation of landscapes. A case from Mesolithic Southeast-Norway.
 • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2019). Points or blades? Variations in typological and technological elements in chipped stone assemblages c. 10 900-7000 BC, NW Europe.
 • Knutsson, Kjel; Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Murashkin, Anton & Niemi, Anja Roth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). First encounters in the north: Cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia.
 • Boethius, Adam & Damlien, Hege (2019). Matnyttigt för 10000 år sedan på västkusten - diet- och näringsstrategier för jäger-samlar-fiskare vid Huseby klev. Fynd. ISSN 0282-7301. 2018, s. 1–7.
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege & Koxvold, Lucia Uchermann (2019). Exploring long-term variation in spatial organization in Mesolithic southeastern Norway, c. 11 400-9500 cal.BP .
 • Knutsson, Kjel Sten Åke; Knutsson, Helena & Damlien, Hege (2018). The cultural context of the Middle Mesolithic ritual scull deposit at Motala, central Sweden based on lithic analysis.
 • Damlien, Hege & Berg-Hansen, Inger Marie (2018). Technology or typology? Blade production methods versus projectile point morphology as basis for Final Palaeolithic/Mesolithic social studies in Northwest-Europe .
 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Schülke, Almut; Zagorska, Ilga; Bērziņš, Valdis & Kalniņš, Mārcis (2018). Long-term variation in communication and social relations during the Stone Age of Eastern Baltic (10500 – 6500 BC) – a technological approach.
 • Damlien, Hege (2018). Pionerbosetningen i Norge etter siste istid - gammelt DNA og steinhåndverk forteller.
 • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2018). Continuity, modification and break in lithic technological practice during the Stone Age (10 900-7000 BC) of Northwest Europe.
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2017). Modes of change. Exploring demographic and technological transitions in Mesolithic Southern Norway.
 • Damlien, Hege (2017). Hege Damlien: Technology as human social tradition. Cultural transmission among hunter-gatherers. Origins of Human Behavior and Culture 7. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 50(1), s. 92–95. doi: 10.1080/00293652.2017.1282540.
 • Damlien, Hege (2017). Kontinuitet og kollaps i sørnorsk tidlig og mellommesolitikum-et steinteknologisk perspektiv.
 • Damlien, Hege (2017). Kontinuitet og kollaps i sørnorsk tidlig og mellommesolitikum-et steinteknologisk perspektiv.
 • Damlien, Hege (2017). Utviklingen i håndverkstradisjoner i sørnorsk tidlig og mellommesolitikum- et interregionalt perspektiv.
 • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2017). Fra massemateriale til teknologisk tradisjon.
 • Damlien, Hege (2016). Pionerbosetningen i Norge etter siste istid - en kulturell smeltedigel. Frá haug ok heiðni. ISSN 0015-9255. s. 13–17.
 • Damlien, Hege (2016). Steinalder i Rogaland. [Radio]. NRK P1 Rogaland.
 • Damlien, Hege (2016). Dette avslører steingammel østeuropeisk innvandring. [Avis]. VG.
 • Damlien, Hege (2016). Disse steinene forteller om innvandring i steinalderen. [Internett]. Forskning.no.
 • Damlien, Hege (2016). De som kom da isen gikk. Norske steinalderhåndverkere ble påvirket av innvandring fra øst. [Avis]. Morgenbladet (spalte: Doktoren svarer).
 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie & Kalninsh, Marcis (2016). Lithic technology and communication in Stone Age Latvia.
 • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2016). Introduction to the chaîne opératoire approach in lithic studies.
 • Damlien, Hege (2015). Pionerbosetningen i Norge etter siste istid - en kulturell smeltedigel?
 • Damlien, Hege & Solheim, Steinar (2015). Regionality in the making? Technology and social networks during the Middle Mesolithic of southern Norway.
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2015). Exploring the Middle Mesolithic coastal settlement of southeastern Norway.
 • Damlien, Hege (2014). Fra pioner til..? Et teknologisk perspektiv på pionerfasen i Sør-Norge og det som fulgte etterpå.
 • Damlien, Hege (2013). Breaking stone without striking it. Sosial praksis og regional tilhørighet i sørnorsk pionerfase.
 • Damlien, Hege (2013). Eastern Pioneers in westernmost territories? New Perspectives on Mesolithic Hunter-Gatherer large scale interaction and migration within Northern Eurasia.
 • Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Damlien, Hege; Vivås, Arild; Olsen, Dag Erik Færø & Koxvold, Lucia (2012). E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av mellommesolittiske boplasser i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 5–12.
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2012). Fra jeger til bonde. Arkeologiske utgravninger kaster nytt lys over Nesoddens forhistorie.
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2011). E18 Bommestad-Sky. Arkeologi langs E18 i Vestfold.
 • Melvold, Stine Annette & Damlien, Hege (2007). Gråfjellprosjektet. Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Resultater fra årets undersøkelser.
 • Damlien, Hege (2016). Between Tradition and Adaption. Long-term trajectories of lithic tool-making in South Norway during the postglacial colonization and its aftermath (c. 9500-7500 cal. BC). Universitetet i Stavanger. ISSN 978-82-7644-652-4.
 • Damlien, Hege (2013). E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2012. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Universitetet i Oslo.
 • Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2012). E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2011. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. Universitetet i Oslo.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 27. okt. 2020 11:09