Hege Damlien

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Hege Damlien
English version of this page
Telefon +47 22851948
Mobiltelefon +47 95169877
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Tidlig bosetning i Skandinavia og Nord-Europa i eldre steinalder
 • Samfunnsorganisering, mobilitet og bosetningsmønster i forhistoriske jeger-sanker samfunn
 • Klimatiske endringer i forhistorien
 • Kunnskapsoverføring, tilpasning og teknologiske tradisjoner
 • Steinteknologi

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD, Universitetet i Stavanger, 2016. PhD.-avhandling: Between tradition and adaption. Long-term trajectories of lithic tool-making in South Norway during the postglacial colonization and its aftermath (c. 9500–7500 cal. BC).
 • Cand.Philol. i Nordisk Arkeologi, Universitetet i Oslo, 2002.

Arkeologisk arbeid:

 • 2016 – : Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2018 – 2019: Prosjekttilsatt, forskningsprosjektet «Pioneers of North-Western Europe» (NFR prosjekt 231305), Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • 2013 – 2016: Stipendiat, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
 • 2011 – 2013: Prosjektleder E18 Bommestad-Sky, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • 2008 – 2011: Forsker/rådgiver/prosjektleder ved Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 
 • 1998 – 2008: Feltarkeolog. Kulturhistorisk museum, NTNU-Vitenskapsmuseet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, og Østfold fylkeskommune

Verv:

 • 2018 – : Redaksjonsmedlem Viking. Norsk arkeologisk årbok
 • 2017 – : Koordinator Faglig program for steinalder, KHM, UiO
 • 2015 – 2018: Medlem av styringsgruppe for FV 659 Nordøyvegen, Universitetsmuseet i Bergen, UiB
Emneord: Arkeologi, Eldre steinalder, Steinteknologi

Publikasjonar

 • Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Knutsson, Kjel Sten Åke; Murashkin, Anton; Niemi, Anja Roth; Rosenvinge, Carine Sofie & Persson, Per (2021). First encounters in the north: cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. Antiquity.  ISSN 0003-598X. . doi: https://doi.org/10.15184/aqy.2020.252 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege & Fossum, Guro (2020). Technological transitions and human-environment interactions in Mesolithic southeastern Norway, 11 500–6000 cal. BP. Quaternary Science Reviews.  ISSN 0277-3791.  246 . doi: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106501 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Damlien, Hege & Zagorska, Ilga (2019). The northern fringe of the Swiderian technological tradition: Salaspils Laukskola revisited. Archaeologia Baltica.  ISSN 1392-5520.  26, s 12- 31 . doi: 10.15181/ab.v26i0.2020 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Damlien, Hege; Zagorska, Ilga; Kalniņš, Mārcis; Bērziņš, Valdis & Schülke, Almut (2019). Long-term variation in lithic technological traditions and social interaction: the Stone Age of the Eastern Baltic (Latvia), 10,500–2900 calBC. Fennoscandia Archaeologica.  ISSN 0781-7126.  XXXVI, s 6- 32 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kashuba, Natalija; Kırdök, Emrah; Damlien, Hege; Manninen, Mikael Antonio; Nordqvist, Bengt; Persson, Per & Götherström, Anders (2019). Ancient DNA from mastics solidifies connection between material culture and genetics of mesolithic hunter–gatherers in Scandinavia. Communications Biology.  ISSN 2399-3642.  2(1), s 1- 10 . doi: 10.1038/s42003-019-0399-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Zagorska, Ilga; Kalniņš, Mārcis; Koxvold, Lucia Uchermann; Nielsen, Svein Vatsvåg; Bērziņš, Valdis & Schülke, Almut (2018). A technological crossroads: Exploring diversity in the pressure blade technology of Mesolithic Latvia. Oxford Journal of Archaeology.  ISSN 0262-5253.  37(3), s 229- 246 . doi: 10.1111/ojoa.12139 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Damlien, Hege; Kjällquist, Mathilda & Knutsson, Kjel Sten Åke (2017). The Pioneer Settlement of Scandinavia and its Aftermath: New Evidence from Western and Central Scandinavia, In Håkon Glørstad; Kjel Knutsson; Helena Knutsson & Jan Apel (ed.),  The Technology of Early Settlement in Northern Europe: Transmission of Knowledge and Culture The Early Settlement of Northern Europe, Vol 2.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781795163.  Chapter 5.  s 99 - 137
 • Damlien, Hege & Solheim, Steinar (2017). The Pioneer Settlement of Eastern Norway, In Hans Peter Blankholm (ed.),  The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change..  Equinox Publishing.  ISBN 9781781796054.  Chapter 12. Vis sammendrag
 • Damlien, Hege (2016). Eastern pioneers in westernmost territories? Current perspectives on Mesolithic hunter-gatherer large-scale interaction and migration within Northern Eurasia. Quaternary International.  ISSN 1040-6182.  419, s 5- 16 . doi: 10.1016/j.quaint.2014.02.023
 • Damlien, Hege (2015). Striking a Difference? The effect of knapping techniques on blade attributes. Journal of Archaeological Science.  ISSN 0305-4403.  63, s 122- 135 . doi: 10.1016/j.jas.2015.08.020
 • Damlien, Hege (2013). Administrative erfaringer og prosjektevaluering, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  2.  s 16 - 22
 • Damlien, Hege (2013). Innledning, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  1.  s 8 - 15
 • Damlien, Hege (2013). Kulturhistorisk bakgrunn og faglige problemstillinger, I: Steinar Solheim & Hege Damlien (red.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  3.  s 23 - 30
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2013). English summary E18 Bommestad-Sky, In Steinar Solheim & Hege Damlien (ed.),  E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke.  Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  20.  s 304 - 305
 • Damlien, Hege (2011). Kunnskaper i grenseland? : elvemøtet i Åmot (Hedmark) som arena for råstoff- og teknologiske strategier i sen steinbrukende tid. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  13, s 31- 45
 • Damlien, Hege (2010). Bjørkeli- en mellommesolittisk lokalitet, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.3.1.  s 236 - 265
 • Damlien, Hege (2010). Referansesystem for littiske råstoff, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 2.5.  s 50 - 66
 • Damlien, Hege (2010). Rødstranda- en lokalitet med funn og strukturer fra senmesolitikum til merovingertid, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.6.  s 405 - 456
 • Damlien, Hege (2010). Stene nedre- en knakkeplass fra steinbrukende tid, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.3.4.  s 310 - 311
 • Damlien, Hege (2010). Stene terrasse- en mellommesolittisk og senmesolittisk lokalitet med boligstruktur, ildsted og kokegroper, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.3.3.  s 276 - 309
 • Damlien, Hege (2010). Terrasselokalitetene øst for Rena elv. Innledning, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.3.  s 232 - 235
 • Damlien, Hege (2010). Thingnæs- en senmesolittisk transittboplass, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.3.2.  s 266 - 275
 • Damlien, Hege; Melvold, Stine Annette & Persson, Per (2010). Utgravningsmetode, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 2.6.  s 67 - 75
 • Damlien, Hege & Persson, Per (2010). Stræten en siltlokalitet, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 3.2.4.  s 179 - 185
 • Stene, Kathrine; Persson, Per Åke; Damlien, Hege & Melvold, Stine Annette (2010). Steinbrukende tid ved Rena elv, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 4.  s 457 - 520
 • Damlien, Hege (2007). Jernframstillingsplasser i Gråfjellområdet, I: Bernt Rundberget (red.),  Jernvinna i Gråfjellområdet.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-031-8.  3.
 • Rundberget, Bernt & Damlien, Hege (2007). Kullgroper og kullproduksjon i Gråfjellområdet i Hedmark. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 155- 170

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (red.) (2013). E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag.  ISBN 9788283140026.  320 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Damlien, Hege; Koxvold, Lucia Uchermann & Solheim, Steinar (2020). Colonization and the enculturation of landscapes. A case from Mesolithic Southeast-Norway.
 • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2019). Points or blades? Variations in typological and technological elements in chipped stone assemblages c. 10 900-7000 BC, NW Europe.
 • Boethius, Adam & Damlien, Hege (2019). Matnyttigt för 10000 år sedan på västkusten - diet- och näringsstrategier för jäger-samlar-fiskare vid Huseby klev. Fynd.  ISSN 0282-7301.  2018, s 1- 7
 • Knutsson, Kjel; Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Murashkin, Anton; Niemi, Anja Roth; Rosenvinge, Carine Sofie & Persson, Per (2019). First encounters in the north: Cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. Vis sammendrag
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege & Koxvold, Lucia Uchermann (2019). Exploring long-term variation in spatial organization in Mesolithic southeastern Norway, c. 11 400-9500 cal.BP.
 • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2018). Continuity, modification and break in lithic technological practice during the Stone Age (10 900-7000 BC) of Northwest Europe.
 • Damlien, Hege (2018). Pionerbosetningen i Norge etter siste istid - gammelt DNA og steinhåndverk forteller.
 • Damlien, Hege & Berg-Hansen, Inger Marie (2018). Technology or typology? Blade production methods versus projectile point morphology as basis for Final Palaeolithic/Mesolithic social studies in Northwest-Europe.
 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Schülke, Almut; Zagorska, Ilga; Bērziņš, Valdis & Kalniņš, Mārcis (2018). Long-term variation in communication and social relations during the Stone Age of Eastern Baltic (10500 – 6500 BC) – a technological approach.
 • Knutsson, Kjel Sten Åke; Knutsson, Helena & Damlien, Hege (2018). The cultural context of the Middle Mesolithic ritual scull deposit at Motala, central Sweden based on lithic analysis.
 • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2017). Fra massemateriale til teknologisk tradisjon.
 • Damlien, Hege (2017). Hege Damlien: Technology as human social tradition. Cultural transmission among hunter-gatherers. Origins of Human Behavior and Culture 7. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  50(1), s 92- 95 . doi: 10.1080/00293652.2017.1282540
 • Damlien, Hege (2017). Kontinuitet og kollaps i sørnorsk tidlig og mellommesolitikum-et steinteknologisk perspektiv.
 • Damlien, Hege (2017). Kontinuitet og kollaps i sørnorsk tidlig og mellommesolitikum-et steinteknologisk perspektiv.
 • Damlien, Hege (2017). Utviklingen i håndverkstradisjoner i sørnorsk tidlig og mellommesolitikum- et interregionalt perspektiv.
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2017). Modes of change. Exploring demographic and technological transitions in Mesolithic Southern Norway..
 • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2016). Introduction to the chaîne opératoire approach in lithic studies.
 • Damlien, Hege (2016). Between Tradition and Adaption. Long-term trajectories of lithic tool-making in South Norway during the postglacial colonization and its aftermath (c. 9500-7500 cal. BC).
 • Damlien, Hege (2016, 12. august). De som kom da isen gikk. Norske steinalderhåndverkere ble påvirket av innvandring fra øst.  Morgenbladet (spalte: Doktoren svarer).
 • Damlien, Hege (2016, 19. august). Dette avslører steingammel østeuropeisk innvandring.  VG.
 • Damlien, Hege (2016, 19. august). Disse steinene forteller om innvandring i steinalderen. [Internett].  Forskning.no.
 • Damlien, Hege (2016). Pionerbosetningen i Norge etter siste istid - en kulturell smeltedigel. Frá haug ok heiðni.  ISSN 0015-9255.  (4), s 13- 17
 • Damlien, Hege (2016, 23. august). Steinalder i Rogaland. [Radio].  NRK P1 Rogaland.
 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie & Kalninsh, Marcis (2016). Lithic technology and communication in Stone Age Latvia.
 • Damlien, Hege (2015). Pionerbosetningen i Norge etter siste istid - en kulturell smeltedigel?.
 • Damlien, Hege & Solheim, Steinar (2015). Regionality in the making? Technology and social networks during the Middle Mesolithic of southern Norway.
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2015). Exploring the Middle Mesolithic coastal settlement of southeastern Norway.
 • Damlien, Hege (2014). Fra pioner til..? Et teknologisk perspektiv på pionerfasen i Sør-Norge og det som fulgte etterpå.
 • Damlien, Hege (2013). Breaking stone without striking it. Sosial praksis og regional tilhørighet i sørnorsk pionerfase.
 • Damlien, Hege (red.) (2013). E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2012. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
 • Damlien, Hege (2013). Eastern Pioneers in westernmost territories? New Perspectives on Mesolithic Hunter-Gatherer large scale interaction and migration within Northern Eurasia.
 • Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2012). E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2011. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.
 • Solheim, Steinar & Damlien, Hege (2012). Fra jeger til bonde. Arkeologiske utgravninger kaster nytt lys over Nesoddens forhistorie.
 • Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Damlien, Hege; Vivås, Arild; Olsen, Dag Erik Færø & Koxvold, Lucia (2012). E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av mellommesolittiske boplasser i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 5- 12
 • Solheim, Steinar; Damlien, Hege; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia & Olsen, Dag Erik Færø (2011). E18 Bommestad-Sky. Arkeologi langs E18 i Vestfold.
 • Melvold, Stine Annette & Damlien, Hege (2007). Gråfjellprosjektet. Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Resultater fra årets undersøkelser.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 27. okt. 2020 11:09