Lars Morten Fuglevik

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22859518
Mobiltelefon +4740282263
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student)

Utdanning

Hovedfag (cand. philol.) i arkeologi ved Universitetet i Oslo våren 2006. Etterutdanning i arkivvitenskap ved OsloMet – samt studier i saksbehandling og forvaltningsarbeid ved Høyskolen Kristiania og Høyskolen i Volda.

Faglige interesser

Mine interesser er jernalder- og middelalderarkeologi, og da særlig typologiske og historiske spørsmål knyttet til gjenstander fra de store materialgruppene (e.g. lær, tre, metall og keramikk) fra middelalderbyene. Ellers har jeg jobbet mye med katalogisering/databaser, praktisk gjenstandshåndtering/forebyggende konservering og røntgenfotografering samt XRF-analyser. 

Bakgrunn

Jeg er i utdanningspermisjon fra stilling som seniorrådgiver/fagansvarlig for funn ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) for å ta ph.d. ved Kulturhistorisk museum/UiO.

Fra tidligere har jeg lang og variert erfaring fra utgravninger og musealt arbeid ved KHM og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 

Verv

  • 2018-2021: Hovedtillitsvalgt for NTL NIKU

Publikasjonar

  • Fuglevik, Lars Morten (2008). Treperiodesystemets konstruksjon tolket i sammenheng med sekulariseringen og vitenskapeliggjøringen av samfunnet i første halvdel av det nittende århundre. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  10 (2007/08), s 31- 39
  • Fuglevik, Lars Morten (2007). Krigsbytteofringen Illerup A – en alternativ tolkningsramme [The Illerup A War Booty Sacrifice – an Alternative Frame of Reference for Interpretation]. Fornvännen.  ISSN 0015-7813.  s 225- 237
  • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fuglevik, Lars Morten (2007). Skriftlige kilder i arkeologiske forklaringsmodeller – Tolkningsproblemer knyttet til bruk av romerske tekster i konstruksjonen av nordeuropeisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (103)

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 18. jan. 2021 14:33 - Sist endra 26. jan. 2021 12:24