Lars Morten Fuglevik

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student)

Utdanning

Hovedfag (cand. philol.) i arkeologi ved Universitetet i Oslo våren 2006. Etterutdanning i arkivvitenskap ved OsloMet – samt studier i saksbehandling og forvaltningsarbeid ved Høyskolen Kristiania og Høyskolen i Volda.

Faglige interesser

Mine interesser er jernalder- og middelalderarkeologi, og da særlig typologiske og historiske spørsmål knyttet til gjenstander fra de store materialgruppene (e.g. lær, tre, metall og keramikk) fra middelalderbyene. Ellers har jeg jobbet mye med katalogisering/databaser, praktisk gjenstandshåndtering/forebyggende konservering og røntgenfotografering samt XRF-analyser. 

Bakgrunn

Jeg er i utdanningspermisjon fra stilling som seniorrådgiver/fagansvarlig for funn ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) for å ta ph.d. ved Kulturhistorisk museum/UiO.

Fra tidligere har jeg lang og variert erfaring fra utgravninger og musealt arbeid ved KHM og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 

Verv

  • 2018-2021: Hovedtillitsvalgt for NTL NIKU

Publikasjonar

  • Fuglevik, Lars Morten (2008). Treperiodesystemets konstruksjon tolket i sammenheng med sekulariseringen og vitenskapeliggjøringen av samfunnet i første halvdel av det nittende århundre. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 10 (2007/08), s. 31–39.
  • Gundersen, Ingar Mørkestøl & Fuglevik, Lars Morten (2007). Skriftlige kilder i arkeologiske forklaringsmodeller – Tolkningsproblemer knyttet til bruk av romerske tekster i konstruksjonen av nordeuropeisk romertid. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937.
  • Fuglevik, Lars Morten (2007). Krigsbytteofringen Illerup A – en alternativ tolkningsramme [The Illerup A War Booty Sacrifice – an Alternative Frame of Reference for Interpretation]. Fornvännen. ISSN 0015-7813. s. 225–237.

Sjå alle arbeida i Cristin

  • Fuglevik, Lars Morten (2022). Matkultur, keramikk og sosiale forskjeller i middelalderens Oslo.
  • Fuglevik, Lars Morten (2021). Å krydre tilværelsen: korstog, mat og handelsreiser.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 18. jan. 2021 14:33 - Sist endra 8. apr. 2022 14:04