Lars Morten Fuglevik

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22859518
Mobiltelefon +4740282263
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student)

Utdanning

Hovedfag (cand. philol.) i arkeologi ved Universitetet i Oslo våren 2006. Etterutdanning i arkivvitenskap ved OsloMet – samt studier i saksbehandling og forvaltningsarbeid ved Høyskolen Kristiania og Høyskolen i Volda.

Faglige interesser

Mine interesser er jernalder- og middelalderarkeologi, og da særlig typologiske og historiske spørsmål knyttet til gjenstander fra de store materialgruppene (e.g. lær, tre, metall og keramikk) fra middelalderbyene. Ellers har jeg jobbet mye med katalogisering/databaser, praktisk gjenstandshåndtering/forebyggende konservering og røntgenfotografering samt XRF-analyser. 

Bakgrunn

Jeg er i utdanningspermisjon fra stilling som seniorrådgiver/fagansvarlig for funn ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) for å ta ph.d. ved Kulturhistorisk museum/UiO.

Fra tidligere har jeg lang og variert erfaring fra utgravninger og musealt arbeid ved KHM og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 

Verv

  • 2018-2021: Hovedtillitsvalgt for NTL NIKU
Publisert 18. jan. 2021 14:33 - Sist endra 26. jan. 2021 12:24